Menu
7. 6. 2021
Prerušenie dodávky tepla
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Zmluvy 2021

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana Pdf súbor
1516.21 Zmluva o dielo Čistiace, pieskovacie, maliarske a natieračské práce na nosných stĺpoch skladu na drevenú štiepku Miabs s. r. o., Matúškova 1643/24, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53072847 Stiahnuť pdf súbor
1515.21 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva Predaj, dodávka palivového dreva Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Valaská Dubová, 034 96 Valaská Dubová č. 44, IČO: 17059950 Stiahnuť pdf súbor
1514.21 Poistná zmluva č. 411028529 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700 Stiahnuť pdf súbor
1513.21 Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov Predaj, dodávka drevných odrezkov TraMas s. r. o., Raková 4000, 023 51 Raková, IČO: 52218066 Stiahnuť pdf súbor
1512.21 Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov Predaj, dodávka drevných odrezkov Valignum group, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 Stiahnuť pdf súbor
1511.21 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva Predaj, dodávka palivového dreva Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, Podbiel č. 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1510.21 Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov Predaj, dodávka drevných odrezkov Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel - pozemkové spoločenstvo, Podbiel č. 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1509.21 Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov Predaj, dodávka drevných odrezkov Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 Stiahnuť pdf súbor
1508.21 Dodatok č. 011 k Zmluve o dodávke plynu Obchodné tajomstvo Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1507.21 Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu č. GE2018/008 Špecifikácia odberných miest odberateľa G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 Stiahnuť pdf súbor
1506.21 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva Predaj, dodávka palivového dreva Urbár, pozemkové spoločenstvo, Zázrivá, Zázrivá Stred č. 197, 027 05 Zázrivá, IČO: 14224976 Stiahnuť pdf súbor
1505.21 Zmluva za poskytnutie dopravy Nakládka, vykládka drevných odrezkov, palivového dreva a ich odvoz z miesta nakládky do miesta vyskladnenia Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
1504.21 Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov Predaj, dodávka drevných odrezkov Róbert Kapitán, Oravský Podzámok č. 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 Stiahnuť pdf súbor
1503.21 Rámcová zmluva č. 01/2021 Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení PRESCONT, s. r. o., 013 11 Porúbka 96, IČO: 36437352 Stiahnuť pdf súbor
1502.21 Zmluva o zabezpečení odberu, prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu č. 52/21/HGM - S Prevzatie, preprava a zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 Stiahnuť pdf súbor
1501.21 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva Predaj, dodávka palivového dreva Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
1500.21 Zmluva na štiepkovanie drevných odrezkov a palivového dreva č. 1 DO a PD/2021 Výroba drevnej štiepky z pripravenej drevnej hmoty - z odrezkov z píl a palivového dreva Cor Trade, s. r. o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50387863 Stiahnuť pdf súbor
1499.21 Zmluva o dielo Rekonštrukcia HR - hlavného rozvádzača NN rozvodne EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 Stiahnuť pdf súbor
1498.21 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 01/2000-Sa Ukončenie Zmluvy o dielo ReSKoN, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036 Stiahnuť pdf súbor
1497.21 Dodatok č. 1 k Zmluve EIOT-ZoS-05/2020/CH Technická špecifikácia služby a Ceny CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 Stiahnuť pdf súbor
1496.21 Dodatok č. 1 k Zmluve EIOT-ZoD-05/2020/CH Cena za dielo CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 Stiahnuť pdf súbor
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.