Menu

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Zmluvy 2021

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana Pdf súbor
1503.21 Rámcová zmluva č. 01/2021 Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení PRESCONT, s. r. o., 013 11 Porúbka 96, IČO: 36437352 Stiahnuť pdf súbor
1502.21 Zmluva o zabezpečení odberu, prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu č. 52/21/HGM - S Prevzatie, preprava a zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 Stiahnuť pdf súbor
1501.21 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva Predaj, dodávka palivového dreva Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
1500.21 Zmluva na štiepkovanie drevných odrezkov a palivového dreva č. 1 DO a PD/2021 Výroba drevnej štiepky z pripravenej drevnej hmoty - z odrezkov z píl a palivového dreva Cor Trade, s. r. o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50387863 Stiahnuť pdf súbor
1499.21 Zmluva o dielo Rekonštrukcia HR - hlavného rozvádzača NN rozvodne EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 Stiahnuť pdf súbor
1498.21 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 01/2000-Sa Ukončenie Zmluvy o dielo ReSKoN, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036 Stiahnuť pdf súbor
1497.21 Dodatok č. 1 k Zmluve EIOT-ZoS-05/2020/CH Technická špecifikácia služby a Ceny CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 Stiahnuť pdf súbor
1496.21 Dodatok č. 1 k Zmluve EIOT-ZoD-05/2020/CH Cena za dielo CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 Stiahnuť pdf súbor
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.