Menu
12. 06. 2020
Prehľad spotreby kWh za máj 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 05. 2020
Prerušenie dodávky tepla na okruhu zdroja CZT kotolne Bysterec – oznámenie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02. 01. 2020
Havarijný plán
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Spotreba kWh odberných miest

Prehľad spotreby kWh za r. 2005-2012

Prehľad spotreby kWh za r. 2013

Prehľad spotreby kWh za r. 2014

Prehľad spotreby kWh za r. 2015

Prehľad spotreby kWh za r. 2016

Prehľad spotreby kWh za r. 2017

Prehľad spotreby kWh za r. 2018

Prehľad spotreby kWh za r. 2019

Prehľad spotreby kWh za r. 2020

Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.