Menu

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja
Profil spoločnosti

foto14.jpg

História

Spoločnosť TEHOS, s. r. o.je výrobno-obchodná spoločnosť. Založená bola 08. 11. 1999. Zakladateľom a jediným spoločníkom je mesto Dolný Kubín. Predchodcom bola spoločnosť Byttherm s. r. o.

Spoločnosť TEHOS, s. r. o. počas svojej krátkej existencie prešla viacerými vývojovými etapami. Od etapy príprav na vznik spoločnosti TEHOS, s. r. o. a jej rozbehnutie (za čo patrí vďaka vtedajšiemu konateľovi spoločnosti Ing. Antonovi Maruniakovi), cez etapu stagnácie až ku významnejším investičným akciám – do sústavy centrálneho zásobovania teplom. Sústava centrálneho zásobovania a potrubné rozvody boli najmä na sídlisku Bysterec v zlom stave a vyžadovali si neustále opravy. Ostatné sústavy ako Brezovec, Banisko boli v dobrom stave. Akurát spôsob dodávky tepla odberateľom nebol podľa súčasných, moderných trendov.

V roku 2005 začala rekonštrukcia sídliska Brezovec, ktorú predstavovalo zrušenie zdroja na ulici Hollého, výmena potrubí za predizolované, zrušenie sekundárneho rozvodu UK, TV a v umiestnenie KOST priamo v objektoch odberateľa. Kotolňa na ulici Hollého bola nahradená 2 plynovými kotolňami na ulici Štúrová a Mierová. Boli umiestnené v objektoch bývalých výmenníkových staníc. Pôvodne prepojená sústava sa rozdelila na dve časti. Zároveň boli zrekonštruované sústavy na Banisku, ulici Matúšková.

Rekonštrukcia na sídlisku Banisko bola v realizácii nového zdroja plynovej kotolne. Pripojená je len časť a to z dôvodu, že účasť bytoviek sa od CZT Banisko odpojila a zriadili si vlastné domové plynové kotolne. Rekonštrukcia na ulici Matúškova bola vo výmene pôvodného rozvodu za predizolované potrubie a vybudovanie KOST v odberných miestach.

V roku 2008 spoločnosť TEHOS, s. r. o. začala realizovať rozvod tepla v novovybudovanej obchodnej zóne. Investičná akcia bola ukončená v roku 2009. V roku 2009 spoločnosť TEHOS, s. r. o. vybudovala v areáli Dolnooravskej nemocnice kotolňu na biomasu o výkone 5MW.

V roku 2010 prevzala do prevádzkovania plynovú kotolňu Dolnooravskej nemocnice, a biomasovú kotolňu na Matúškovej ulici od spoločnosti 6H ENERGO. Týmto posledným krokom sa spoločnosť TEHOS, s. r. o. stala najväčším výrobcom a distribútorom tepla v meste Dolný Kubín.

V roku 2009 sa sídlo spoločnosti presťahovalo z Pelhřimovskej ulice do zrekonštruovaných priestorov na Námestí slobody 1269/3, budova súčasného MsKS.

Vízia spoločnosti

Stať sa najlepším výrobcom tepla s bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou svojich výrobných a distribučných zariadení tepla a zodpovedným prístupom k životnému prostrediu.

Misia spoločnosti

Zabezpečiť našim zákazníkom stabilnú dodávku tepla na požadovanej úrovni a v potrebnom čase.

Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja