Menu

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02. 01. 2020
Havarijný plán
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Oznámenia

Vážený zákazník (odberateľ),

spoločnosť TEHOS, s. r. o. Dolný Kubín v snahe vyjsť v ústrety svojim zákazníkom a zabezpečiť čo najpohodlnejší a najrýchlejší spôsob odosielania faktúr za dodané teplo Vám zavádza službu zasielania elektronickej faktúry za dodávku tepla.

Elektronická faktúra je faktúra vyhotovená v elektronickej forme. V zmysle zákona č. 222/2004 Z . z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je Elektronická faktúra daňovým dokladom (§ 71).

Výhody zriadenia služby elektronická faktúra:

1. elektronickú faktúru máte k dispozícii skôr ako tlačenú na papieri,
2. možnosť uloženia v pdf formáte (prehliadač Acrobat Reader je voľne stiahnuteľný z internetu),
3. elektronická faktúra obsahuje rovnaké údaje ako tlačená na papieri,
4. elektronická faktúra šetrí papier a tým naše lesy, chráni životné prostredie,
5. prístup k faktúre na internete a pod.

Túto službu si môžete zriadiť veľmi jednoducho podpísaním súhlasu s aktiváciou služby elektronická faktúra (viď príloha tohto listu). podpísanú prílohu prosím vráťte na našu adresu:

TEHOS, s. r. o.
p. Emília Straková
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín.

Zavedenie tejto služby sme sa rozhodli realizovať v dvoch etapách a to skúšobná prevádzka fakturácia za mesiac september 2011 vo forme elektronickej faktúry vrátane papierovej faktúry a fakturáciu za mesiac október už len v elektronickej forme.

Podpísaním súhlasu Vám bude aktivovaná služba elektronická faktúra a spoločnosť TEHOS, s.r.o. týmto súhlasom nadobúda právo vystavovať a zasielať odberateľovi tepla elektronickú faktúru za dodané teplo na základe zmluvy na poskytnutú e – mailovú adresu odberateľa.

S úctou

Stanislav Vilček
konateľ spoločnosti

Príloha:

Súhlas s aktiváciou elektronickej služby elektronická faktúra

Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.