Menu

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Objednávky 2021

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal Pdf súbor
2021036 Univerzálne diaľkové ovládače TOP/TAM značky CAME s dvojkanálovým pevným kódom 138,82 129,91 25,98 155,89 EKOfence, s. r. o., Vajanského 5710/73, 080 01 Prešov, IČO: 44512031 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021035 Snímače otáčok Schneider Electric 383,20 76,64 459,84 17. 02. 2021 TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 45241791 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021034 Poistné ventile 2 445,16 489,03 2 934,19 08. 02. 2021 VALVE, a. s., Kragujevská 398, 010 01 Žilina, IČO: 44641494 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021033 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie (zálohová faktúra) 2 812,50 2 812,50 08. 02. 2021 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021032 Protipožiarne prestupy 825,30 165,06 990,36 04. 02. 2021 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021031 Výroba a montáž žiarobetónovej výmurovky 5 910,00 5 910,00 04. 02. 2021 Peter Litvík, Klokočov č. 964, 023 22 Čadca, IČO: 52675831 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021030 Publikace JAK NA POTRUBÍ (zálohová faktúra) 67,90 67,90 04. 02. 2021 Medim, spol. s r. o., Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice, IČ: 48953041 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021029 Poplatok za vydanie karty (zálohová faktúra) 4,50 0,90 5,40 04. 02. 2021 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021028 Ročná internetová aktualizácia softvéru BTS (zálohová faktúra) 235,00 47,00 282,00 01. 02. 2021 BE - SOFT a. s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice, IČO: 36191337 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021027 Zemný plyn (zálohová faktúra) 78 529,17 15 705,83 94 235,00 01. 02. 2021 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021026 Overenie hospodárnosti jestvujúcich tepelných zariadení TEHOS, s. r. o. (kotolne) 28. 01. 2021 Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021025 Záloha na NN rozvodňu (zálohová faktúra) 10 000,00 10 000,00 27. 01. 2021 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021024 Projekt pre realizáciu stavby "Prípojka tepla vykurovanie" 450,00 90,00 540,00 26. 01. 2021 Entepro, s. r. o., Istebné 278, 027 53 Istebné, IČO: 36743704 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021023 Rudlík s nosnosťou 500 kg (zálohová faktúra) 141,72 141,72 25. 01. 2021 Mátl & Bula, spol. s r. o., Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad, IČ: 25313568 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021022 Prietokomer 1 740,00 348,00 1 740,00 22. 01. 2021 Nobius Metering, s. r. o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra, IČO: 46693912 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021021 Rudlík s nosnosťou 500 kg a zosileným rámom 142,00 142,00 19. 01. 2021 Mátl & Bula, spol. s r. o., Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad, IČ: 25313568 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021020 Tlakové skúška na dve 40 l fľaše s náplňou kyslík a a cetylén 215,00 43,00 258,00 19. 01. 2021 PT GAS spol. s r. o., Karpatská 8388/14, 010 08 Žilina, IČO: 45626634 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021019 Oxid uhličitý, Obal - Fľaša (zálohová faktúra) 145,60 29,12 174,72 14. 01. 2021 PT GAS spol. s r. o., Karpatská 8388/14, 010 08 Žilina, IČO: 45626634 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021018 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie (zálohová faktúra) 367,16 367,16 12. 01. 2021 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021017 NN rozvodňa - výmena dverí 1 225,00 245,00 1 470,00 12. 01. 2021 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021016 NN rozvodňa - KOMPLET 30 793,36 6 158,67 36 952,03 12. 01. 2021 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021015 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie (zálohová faktúra) 2 098,84 2 098,84 08. 01. 2021 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021014 Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk a Energie-portal.sk a Voda-portal.sk a predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (zálohová faktúra) 99,00 19,80 118,80 08. 01. 2021 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o., Jiráskova 2, 916 01 Stará Turá, IČO: 45404879 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021013 Zemný plyn (zálohová faktúra) 86 614,17 17 322,83 103 937,00 05. 01. 2021 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021012 Štokrový šnek 850,00 170,00 1 020,00 05. 01. 2021 ELBH SK, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 53460464 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021011 Celoročný nákup materiálu 5 000,00 1 000,00 6 000,00 05. 01. 2021 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021010 Celoročné overovanie meračov tepla 05. 01. 2021 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč - Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021009 Celoročný nákup materiálu 1 000,00 200,00 1 200,00 05. 01. 2021 Ing. Ivan Pisch - ZAPOL, Nemocničná 1946, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10848967 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021008 Celoročný nákup materiálu 1 000,00 200,00 1 200,00 05. 01. 2021 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021007 Celoročný nákup materiálu 500,00 100,00 600,00 05. 01. 2021 Václavu Kľúčová Služba, s. r. o., Podhora 26, 034 01 Ružomberok, IČO: 36847755 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021006 Celoročný nákup materiálu 1 500,00 300,00 1 800,00 05. 01. 2021 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021005 Celoročný nákup materiálu 5 000,00 1 000,00 6 000,00 05. 01. 2021 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021004 Celoročný nákup materiálu 5 000,00 1 000,00 6 000,00 05. 01. 2021 MABKA s. r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021003 Celoročný nákup materiálu 5 000,00 1 000,00 6 000,00 05. 01. 2021 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021002 Celoročný nákup materiálu 1 500,00 300,00 1 800,00 05. 01. 2021 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2021001 Celoročný nákup materiálu 3 000,00 600,00 3 600,00 05. 01. 2021 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.