Menu

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja
Monitoring r. 2013

Metodické usmernenie

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja