Menu

Prerušenie dodávky tepla od 19. 11. 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02. 01. 2020
Havarijný plán
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Aktuality

Prerušenie dodávky tepla – oznámenie

 

Oznamujeme všetkým nájomcom bytových domov, že od 25. 05. 2020 budú stránkové dni podľa pracovnej doby spoločnosti, t. j.:

pondelok – od 6:00 do 14:00
utorok – od 6:00 do 14:00
streda – od 6:00 do 14:00
štvrtok – od 6:00 do 14:00
piatok – od 6:00 do 14:00

Vstup do priestorov je povolený len s ochranným rúškom alebo inou pokrývkou tváre!!!

 Nájom je možné uhradiť aj prostredníctvom bankového účtu na účet:

IBAN: SK80 0900 0000 0003 2090 0753

 

Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.