Menu

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja
Aktuality

Vstup do priestorov je povolený len s ochranným rúškom alebo inou pokrývkou tváre!!!

 Nájom je možné uhradiť aj prostredníctvom bankového účtu na účet:

IBAN: SK80 0900 0000 0003 2090 0753

 

 

 

SOŠ technická Čadca 2697K mechanik elektrotechnik v oblasti tepelno-technických a energetických zariadení

Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja