Menu
12. 06. 2020
Prehľad spotreby kWh za máj 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 05. 2020
Prerušenie dodávky tepla na okruhu zdroja CZT kotolne Bysterec – oznámenie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02. 01. 2020
Havarijný plán
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Aktuality

Prerušenie dodávky tepla na okruhu zdroja CZT kotolne Bysterec – oznámenie:

Vážený odberateľ,

v zmysle § 26, odst. 1 písm. a) zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že z dôvodu realizácie novej dopravnej cesty drevnej štiepky pre biomasové kotle na kotolni BI Bysterec a plánovaných opráv a revízii na vyhradených zariadeniach nachádzajúcich sa na odberných miestach na sídlisku Bysterec (KOS) prerušíme dodávky tepla do Vášho odberného miesta (na ohrev pitnej vody OPV) v termíne

od 15.06.2020, od 03,30 hod. do 23.06.2020 10,30 hod.

Zároveň naša spoločnosť bude hľadať cestu ako prerušenie dodávky tepla v čo najväčšej miere skrátiť. Za pochopenie Vám vopred ďakujem.

 

 

Oznamujeme všetkým nájomcom bytových domov, že od 25. 05. 2020 budú stránkové dni podľa pracovnej doby spoločnosti, t. j.:

pondelok – od 6:00 do 14:00
utorok – od 6:00 do 14:00
streda – od 6:00 do 14:00
štvrtok – od 6:00 do 14:00
piatok – od 6:00 do 14:00

Vstup do priestorov je povolený len s ochranným rúškom alebo inou pokrývkou tváre!!!

 Nájom je možné uhradiť aj prostredníctvom bankového účtu na účet:

IBAN: SK80 0900 0000 0003 2090 0753

 

Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.