Menu
7. 6. 2021
Prerušenie dodávky tepla
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja
Aktuality

Prerušenie dodávky tepla:

oznamujeme Vám prerušenie dodávky tepla na ohrev pitnej vody okruhu kotolne Bysterecká z dôvodu havárie na teplovodnom potrubí.

Prerušenie dodávky tepla na ohrev pitnej vody sa dotkne odberných miest:

Okružná 2060 5-8, 2061, 2181

Bysterecká 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2182, 1263

SNP 1196, 1197, 1198, 1200, 1201, 1202

Lucenkova 1203, 1233, 1205, 1206, 1207, 1209, 1222, 3477

Námestie slobody 1268, 1269/3, 1575

Na Sihoti 1164, 1165, 1166, 1167

V ostatných častiach CZT Bysterec je dodávka tepla neprerušená.

Prerušenie dodávky bude dnes (t. j. 07. 06. 2021) od 7:00 do odstránenia poruchy s predpokladom do 19:00.

 

 

 

Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja