Menu
13. 08. 2019
Spotreba kWh na jednotlivých odberných miestach za júl 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. 07. 2019
Spotreba kWh na jednotlivých odberných miestach za jún 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06. 06. 2019
Oznámenie o prerušení dodávky teplej úžitkovej vody
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06. 06. 2019
Prezentácia z tlačovej konferencie SZVT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. 05. 2019
Spotreba kWh na jednotlivých odberných miestach za apríl 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. 04. 2019
Spotreba kWh na jednotlivých odberných miestach za marec 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 03. 2019
Spotreba kWh na jednotlivých odberných miestach za február 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. 02. 2019
Spotreba kWh na jednotlivých odberných miestach za január 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. 01. 2019
Spotreba kWh na jednotlivých odberných miestach za r. 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. 12. 2018
Spotreba kWh na jednotlivých odberných miestach za november
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
KONTAKTNÉ ÚDAJE

TEHOS, s. r. o.
Námestie slobody 1269/3
026 01  Dolný Kubín

IČO: 36389331
IČ DPH: SK2020131487

Pracovná doba:

pondelok – od 6:00 do 14:00
utorok – od 6:00 do 14:00
streda – od 6:00 do 15:00
štvrtok – od 6:00 do 14:00
piatok – od 6:00 do 13:00

 

Financie a controlling:

ekonóm
Ing. Jozef David

mob: 0911 818 215
e-mail: david.jozef@tehos.eu

hlavná účtovníčka
Ing. Monika Otrubová

mob: 0911 923 785
e-mail: otrubova.monika@tehos.eu

finančná účtáreň
Anna Piňáková

mob: 0911 923 783
e-mail: pinakova.anna@tehos.eu

ľudské zdroje a mzdy
Darina Moravčíková

mob: 0911 923 785
email: moravcikova.darina@tehos.eu

marketing a predaj
Emília Straková

mob: 0911 923 785
e-mail: strakova.emilia@tehos.eu

 

Technicko-výrobný úsek

Výroba tepla, údržba a obslužné činnosti
Miroslav Kajan

mob: 0911 923 784
e-mail: kajan.miroslav@tehos.eu

dispečing

č. t.: 043/588 54 76
mob: 0911 923 786

ISDN ústredne

č. t.: 043/586 48 84

kotolňa biomasa Brezovec NsP

mob: 0911 923 523

kotolňa Matúškova

mob: 0911 923 788

Úsek konateľa:

konateľ, zodpovedný zástupca v zmysle zákona o tepelnej energetike 
Ing. Stanislav Vilček

mob: 0911  457 677
e-mail: vilcek.stanislav@tehos.eu

sekretariát

Anna Piňáková

mob: 0911 923 783
e-mail: pinakova.anna@tehos.eu

Edita Jurčíková

Tel: 043/586 30 11
e-mail: tehos@tehos.eu

vedúci tepelného hospodárstva, energetik
Ing. Ivan Drabiňák

mob: 0911 759 511
e-mail: drabinak.ivan@tehos.eu

stredisko biomasa

Pavol Otruba

mob: 0911 923 781
e-mail: otruba.pavol@tehos.eu

laborantka
Ľubica Čipková

e-mail: cipkova.lubica@tehos.eu

Úsek správy bytov

technik
Bc. Peter Kajan

mob: 0911 759 512
e-mail: kajan.peter@tehos.eu

 

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s.
č. ú.: 4057001002/5600
IBAN SK34 5600 0000 0040 5700 1002

GPS súradnice:
N 49° 12′ 38.1″
E 19° 17′ 15.5″