Menu

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Faktúry 2021

Číslo faktúry interné Číslo faktúry Predmet faktúry Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Poznámka Pdf súbor
2210104 9001392827 Inkasné položky SIPO 44,00 44,00 17. 02. 2021 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2210103 70210222 Natural 95 41,31 8,26 49,57 17. 02. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2210102 OF005/21 Modul anal. výstupov 233,00 46,60 279,60 17. 02. 2021 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552
2210101 FV11-21038 Balík údržby software Chastia 2 170,08 434,02 2 604,10 16. 02. 2021 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1482.20
2210100 9000389100 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 15. 02. 2021 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2210099 9000389097 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 15. 02. 2021 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2210098 9000389096 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 15. 02. 2021 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2210097 9000389095 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 15. 02. 2021 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2210096 9000389094 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 15. 02. 2021 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2210095 20210021 Odborné prehliadky plynových zariadení v kotolniach 768,00 153,60 921,60 12. 02. 2021 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2210094 2021007 Overenie meračov tepla 119,85 23,97 143,82 12. 02. 2021 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč - Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 objednávka č. 2021010
2210093 202100077 Zneškodnenie odpadu 93,60 18,72 112,32 12. 02. 2021 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1502.21
21023 2021006451 Poplatok za potvrdenie bankovej informácie 65,00 13,00 78,00 12. 02. 2021 Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikov a 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
2210092 219033992 Internet 51,22 10,24 61,47 11. 02. 2021 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19; č. 1495.20
2210091 2102005 Servisná prehliadka vozidla 293,38 58,68 352,06 11. 02. 2021 PARTNER ASISTENT, s. r. o., Zochova 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
2210090 2102004 Oprava vozidla 2 567,69 513,54 3 081,23 11. 02. 2021 PARTNER ASISTENT, s. r. o., Zochova 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
2210089 502101118 Materiál 192,62 2,19 194,81 09. 02. 2021 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2021006
2210088 3621010138 Materiál 129,74 25,95 155,69 09. 02. 2021 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2021001
2210087 2101067 Publikace JAK NA POTRUBÍ 67,90 67,90 09. 02. 2021 Medim, spol. s r. o., Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice, IČ: 48953041 objednávka č. 2021030
2210086 9000000130 DIESEL 219,80 43,96 263,76 09. 02. 2021 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekarenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2210085 9210677912 Elektrická energia 3 842,55 768,51 4 611,06 09. 02. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210084 9210677650 Elektrická energia 4 446,59 889,32 5 335,91 09. 02. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210083 9210677641 Elektrická energia 859,89 171,98 1 031,87 09. 02. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210082 9210677632 Elektrická energia 637,01 127,40 764,41 09. 02. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210081 9210677636 Elektrická energia 554,23 110,85 665,08 09. 02. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210080 9210677645 Elektrická energia 432,40 86,48 518,88 09. 02. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
21022 432102184 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 2 812,50 2 812,50 09. 02. 2021 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2021033
21021 7210100185 Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi 50,00 10,00 60,00 08. 02. 2021 Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951
2210079 31-33-210093 Servisná prehliadka JCB 438,57 87,71 526,28 08. 02. 2021 TERRASTROJ spol. s r. o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: 00643581
21020 2120098 Aktualizácia SW dochádzkový systém, vzdialený servisný dohľad pre rok 2021 227,70 45,54 273,24 08. 02. 2021 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2210078 162210058 Nájomné za rok 2021 24 925,58 24 925,58 08. 02. 2021 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. JÉGÉHO Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 14 Dolný Kubín, IČO: 00634905
2210077 8920027510 Zemný plyn -2 150,10 -430,02 -2 580,12 08. 02. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210076 70210168 Natural 95, Diesel 117,75 23,55 141,30 08. 02. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2210075 21052 Elektroinštalačný tovar 825,30 165,06 990,36 08. 02. 2021 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 objednávka č. 2021032
2210074 FV15-21007 Služba IoT - I. Etapa - okruh Ľ. Štúra a okruh Nemocničná 171,00 34,20 205,20 08. 02. 2021 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1476.20
2210073 8276931978 Telekomunikačné poplatky 289,52 57,90 347,42 08. 02. 2021 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2210072 3212700148 Rudlík 500 kg 141,72 141,72 05. 02. 2021 Mátl & Bula, spol. s r. o., Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad, IČO: 25313568
2210071 2021000032 Zemný plyn 96 392,18 19 278,43 115 670,61 05. 02. 2021 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 zmluva č. 1366.18; č. 1437,19
2210070 202100059 Zneškodnenie odpadu 212,64 42,53 255,17 05. 02. 2021 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1502.21
2210069 9210665515 Elektrická energia 244,68 48,94 293,62 05. 02. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
21019 432102032 Poplatok za vydanie karty 4,50 0,90 5,40 05. 02. 2021 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
2210068 20210013 Servisné práce a zoradenie spaľovacieho zariadenia priemyselných horákov v plynovej kotolni 945,00 189,00 1 134,00 04. 02. 2021 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2210067 6861656464 Nájom fľaša oceľová 18,97 3,79 22,76 04. 02. 2021 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 0685852
2210066 703210056 Jazdné výkony RN, pracovný výkon RN, nájom veľkoobjemového kontajnera 460,40 92,08 552,48 04. 02. 2021 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2210065 202100174 Materiál 473,89 94,78 568,67 04. 02. 2021 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2021005
2210064 4221000824 Telekomunikačné poplatky 20,57 4,11 24,68 04. 02. 2021 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
21018 10210019 Skrinka na kľúč; Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 225,80 45,16 270,96 03. 02. 2021 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2210063 2021155 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 03. 02. 2021 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
21017 2120089 Antivírový program ESET 360,00 72,00 432,00 03. 02. 2021 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
21016 2120065 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 03. 02. 2021 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1490.20
21015 2021007 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 03. 02. 2021 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2210062 210016 Materiál 95,91 19,18 115,09 03. 02. 2021 MABKA s. r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122 objednávka č. 2021004
2210061 02/2021 Nájomné 150,00 150,00 03. 02. 2021 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
21014 1990110368 Nájom kopírka 82,22 16,44 98,66 02. 02. 2021 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
21013 1990110361 Kópie/tlač 4,00 0,80 4,80 02. 02. 2021 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
21012 2021007 Pridanie bannerovej reklamy - operačný program kvalitného životného prostredia 40,00 40,00 02. 02. 2021 Filip Bocko STUDIO DESIGN, Valaská Dubová 195, 034 96 Valaská Dubová, IČO: 46343806
2210060 2021003 Výroba tesnení palivového turniketu kotla + spotrebný materiál 840,00 840,00 02. 02. 2021 Peter Litvík, Klokočov č. 964, 023 22 Čadca, IČO: 52675831
2210059 5521000030 Vodné a stočné 343,02 68,60 411,62 02. 02. 2021 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2210058 31210315 Materiál 81,38 16,28 97,66 02. 02. 2021 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2021003
2210057 210017 Spätné klapky 24,80 4,96 29,76 02. 02. 2021 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 objednávka č. 2021011
2210056 8687836358 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 01. 02. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210055 8687836575 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 01. 02. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210054 8687836576 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 01. 02. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210053 2190024091 Diaľničné známky 83,33 16,67 100,00 01. 02. 2021 Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001
2210052 20210009 Štiepkovanie palivového dreva a drevných odrezkov s dovozom 12 798,00 2 559,60 15 357,60 01. 02. 2021 Cor Trade, s. r. o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50387863 zmluva č. 1500.21
21011 5 Elektrická energia 86,73 86,73 01. 02. 2021 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
21010 4 Nájomné, služby 289,16 289,15 01. 02. 2021 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
2210051 130002016162 Elektrická energia 244,17 48,83 293,00 01. 02. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210050 8920027182 Zemný plyn -355,55 -71,11 -426,66 29. 01. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210049 8920027181 Zemný plyn 0,42 0,08 0,50 29. 01. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210048 20211124 Členské 2021 Spolkové do 5 členov 120,00 120,00 28. 01. 2021 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 28, 811 07 Bratislava, IČO: 30778603
2210047 5210332670 Skartovačka Hama Professional, Ochranné sklo a kryt na Samsung Galaxy 168,31 168,31 28. 01. 2021 Alza.cz a. s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČ: 27082440
2210046 3621010055 Materiál 54,31 10,86 65,17 27. 01. 2021 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2021001
2210045 2021002 Overenie meračov tepla 1 333,00 266,60 1 599,60 27. 01. 2021 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč - Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 objednávka č. 2021010
2210044 202100028 Oxid uhličitý, Obal - Fľaša 145,60 29,12 174,72 25. 01. 2021 PT GAS spol. s r. o., Karpatská 8388/14, 010 08 Žilina, IČO: 45626634 objednávka č. 2021019; zmluva č. 1494.20
2210043 FV21/003 Revízia železobetónového monolitického komína Bysterec 910,00 182,00 1 092,00 25. 01. 2021 VERTICAL INDUSTRIAL, a. s., Líščie Nivy 15, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35830085
2210042 130002029331 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210041 130002029332 Elektrická energia 28,33 5,67 34,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210040 130002029340 Elektrická energia 8,33 1,67 10,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210039 130002029339 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210038 130002029338 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210037 130002029337 Elektrická energia 13,33 2,67 16,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210036 130002029330 Elektrická energia 7,50 1,50 9,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210035 130334900202 Elektrická energia 11,67 2,33 14,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210034 130002029336 Elektrická energia 19,17 3,83 23,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210033 130002029335 Elektrická energia 7,50 1,50 9,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210032 130002029333 Elektrická energia 29,17 5,83 35,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210031 202100042 Kyslík plynný, Acetylén technický, Tlaková skúška - veľké fľaše, Ventil O2 215,00 43,00 258,00 25. 01. 2021 PT GAS spol. s r. o., Karpatská 8388/14, 010 08 Žilina, IČO: 45626634 objednávka č. 2021020; zmluva č. 1494.20
21009 2021004 Aktualizácia web stránky pre rok 2021 30,00 30,00 25. 01. 2021 Filip Bocko STUDIO DESIGN, Valaská Dubová 195, 034 96 Valaská Dubová, IČO: 46343806
2210030 70210089 Natural 95, Diesel extra 110,32 22,06 132,38 22. 01. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2210029 9000000052 DIESEL 187,12 37,43 224,55 21. 01. 2021 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekarenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
21008 2101031 Audit účtovnej závierky 2020 - 1. časť 1 900,00 380,00 2 280,00 21. 01. 2021 Stopercentná daňová, s. r. o., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 zmluva č. 1412.19
21007 14/2021 Overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod k 31. 12. kalendárneho roka 120,00 24,00 144,00 19. 01. 2021 Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková - notár, A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, IČO: 37973037
2210028 21018 Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby "Rekonštrukcia a oprava TS310 - Bysterec" 2 280,00 456,00 2 736,00 19. 01. 2021 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 objednávka č. 2020177
2210027 8160710895 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 19. 01. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210026 8160710896 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 19. 01. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210025 8160710674 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 19. 01. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210024 2210024 Čerpadlo 3 202,80 640,56 3 843,36 18. 01. 2021 WILO CS, s. r. o., Obchodní 125, 251 01 Čestlice, IČO: 62579207 objednávka č. 2020207
2210023 FV15-21001 Služba IoT - I. Etapa - okruh Ľ. Štúra a okruh Nemocničná 171,00 34,20 205,20 14. 01. 2021 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1476.20
21020001 OF20210004 Vyvažovacie ventile systému CZT "Mierová" 32 448,80 6 489,76 38 938,56 14. 01. 2021 KPI, s. r. o., Višňové 793, 013 23 Višňové pri Žiline, IČO: 36799165 objednávka č. 2020211
2210022 1020210006 Oprava šnekovnice 1 960,00 1 960,00 13. 01. 2021 ELBH SK spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 53460464 objednávka č. 2020220
2210021 219016233 Internet 51,22 10,25 61,47 13. 01. 2021 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19; č. 1495.20
21006 432100799 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 367,16 367,16 12. 01. 2021 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2021018
2210020 21002 Doskové výmenníky 1 454,00 290,80 1 744,80 12. 01. 2021 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 objednávka č. 2020218
21005 2100028 Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk a Energie-portal.sk a Voda-portal.sk a predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo 99,00 19,80 118,80 11. 01. 2021 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o., Jiráskova 2, 916 01 Stará Turá, IČO: 45404879 objednávka č. 2021014
2210019 8836389331 RTVS poplatky 222,96 222,96 11. 01. 2021 Rozhlas a televízia Slovensko, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
21004 432100630 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 2 098,84 2 098,84 11. 01. 2021 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2021015
2210018 9210042443 Elektrická energia 11,96 2,39 14,35 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210017 9210042452 Elektrická energia 21,66 4,38 26,04 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210016 9210042444 Elektrická energia 12,90 2,62 15,52 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210015 9210042445 Elektrická energia 39,17 7,79 46,96 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210014 9210042447 Elektrická energia 97,90 19,58 117,48 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210013 9210042453 Elektrická energia 82,01 16,36 98,37 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210012 9210042448 Elektrická energia 12,85 2,53 15,38 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210011 9210042446 Elektrická energia 12,10 2,42 14,52 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210010 9210042451 Elektrická energia 46,34 9,27 55,61 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210009 9210042450 Elektrická energia 20,34 4,11 24,45 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210008 9210042442 Elektrická energia 37,26 7,41 44,67 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210007 9210075759 Elektrická energia 499,88 99,98 599,86 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210006 9210075762 Elektrická energia 4 855,54 971,11 5 826,65 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
21003 2100500033 Servis automobilu 135,47 27,09 162,56 08. 01. 2021 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
21002 1990109541 Nájom kopírka 82,22 16,44 98,66 07. 01. 2021 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
2210005 1020210003 Šnek štokra 850,00 850,00 07. 01. 2021 ELBH SK spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 53460464
2210004 5211000044 Senzor indukčný 84,04 16,81 100,85 07. 01. 2021 TME Slovakia s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 45241791
2210003 130002016162 Elektrická energia 285,83 57,17 343,00 05. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210002 01/2021 Nájomné 150,00 150,00 05. 01. 2021 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
21001 2020145 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 05. 01. 2021 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2210001 221005 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 05. 01. 2021 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.