Menu
7. 6. 2021
Prerušenie dodávky tepla
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Faktúry 2021

Číslo faktúry interné Číslo faktúry Predmet faktúry Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Poznámka Pdf súbor
2210392 70210810 Natural 95 103,79 20,76 124,55 03. 06. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2210391 502105046 Ocel, Tmel na komíny 13,04 2,02 15,06 03. 06. 2021 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2021006
2210390 210200 Výroba zákrytových poklepov šachty 190,00 38,00 228,00 03. 06. 2021 KOVO SD s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51691795
2210389 221133 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 03. 06. 2021 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2210388 2116502581 Vydanie preukazov na obsluhu kotlov 15,00 3,00 18,00 03. 06. 2021 TUV SUD Slovakia s. r. o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35852216
2210387 06/2021 Nájomné 150,00 150,00 03. 06. 2021 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
2210386 108/2021 Demontáž a montáž komína s dodatočnou montážou kotviacich statických dielov kotolne Bysterec 6 450,00 6 450,00 02. 06. 2021 KAMEXPERT, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441 objednávka č. 2021091
21069 26 Nájomné, služby 289,15 289,15 02. 06. 2021 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
21068 27 Elektrická energia 92,19 92,19 02. 06. 2021 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
2210385 21300 Štiepka, doprava 2 866,50 573,30 3 439,80 02. 06. 2021 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2021086
21067 2021056 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 06. 2021 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
21066 2120821 Toner XEROX, Práce podľa zmluvy 224,00 44,80 268,80 02. 06. 2021 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1490.20
2210384 FV15-21030 Služba IoT - I. Etapa - okruh Ľ. Štúra a okruh Nemocničná 171,00 34,20 205,20 01. 06. 2021 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1476.20
2210383 2021043 Palivové drevo - gátr. orezy 3 000,09 600,02 3 600,11 01. 06. 2021 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1504.21
2210382 20211107 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 01. 06. 2021 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
21065 10210146 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 01. 06. 2021 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2210381 130002029335 Elektrická energia 7,50 1,50 9,00 01. 06. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210380 130002029336 Elektrická energia 19,17 3,83 23,00 01. 06. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210379 130002029334 Elektrická energia 11,67 2,33 14,00 01. 06. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210378 130002029330 Elektrická energia 7,50 1,50 9,00 01. 06. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210377 130002029337 Elektrická energia 13,33 2,67 16,00 01. 06. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210376 130002029338 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 01. 06. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210375 130002029339 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 01. 06. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210374 130002029340 Elektrická energia 8,33 1,67 10,00 01. 06. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210373 130002029332 Elektrická energia 28,33 5,67 34,00 01. 06. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210372 130002029331 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 01. 06. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210371 130002029333 Elektrická energia 29,17 5,83 35,00 01. 06. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210370 130002016162 Elektrická energia 265,83 53,17 319,00 01. 06. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210369 8697620793 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 31. 05. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210368 8697620579 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 31. 05. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210367 8697620792 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 31. 05. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210366 1620210349 Vývoz žumpy a rozbor a likvidácia odpadu 91,66 18,33 109,99 31. 05. 2021 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2021107
2210365 099/2021 Odrezky sm 423,75 84,75 508,50 31. 05. 2021 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1510.21
2210364 2103508021 Ročný poplatok na rok 2021 za znečisťovanie ovzdušia v roku 2020 3 343,00 3 343,00 27. 05. 2021 Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
2210363 75430603 Sním. teploty s rýchlou odozvou 99,40 19,88 119,28 27. 05. 2021 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 objednávka č. 2021113
2210362 2140103457 SHELL Tellus 191,20 38,24 229,44 27. 05. 2021 EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r. o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince, IČO: 36536474
2210361 2105017 Servis automobilu 323,19 64,64 387,83 27. 05. 2021 PARTNER ASISTENT, s. r. o., Zochova 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
2210360 703210562 Pristavenie veľkoobjemového kontajnera a skládkovanie odpadu 130,15 26,03 156,18 27. 05. 2021 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2210359 202100411 Zneškodnenie odpadu 239,52 47,90 287,42 27. 05. 2021 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1502.21
2210358 093/2021 Odrezky sm 540,96 108,19 649,15 27. 05. 2021 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1510.21
2210357 090/2021 Odrezky sm 962,69 192,54 1 155,23 27. 05. 2021 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1510.21
2210356 3621174184 Olovený akumulátor bezúdržbový 79,50 15,90 95,40 27. 05. 2021 ELEKTROSPED, a. s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038 objednávka č. 2021115
2210355 2100114 Smrekové odrezky z píly 975,20 195,04 1 170,24 26. 05. 2021 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1509.21
21064 2210212 Vizitky firemné 8,86 1,77 10,63 26. 05. 2021 Ján Vrábel, Tulská 1989/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10851941
2210354 20210068 Odborné prehliadky plynového zariadenia v kotolniach 774,00 154,80 928,80 26. 05. 2021 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2210353 2100636 Materiál 283,80 56,76 340,56 25. 05. 2021 WELD - ZVAR s. r. o., Medzihradská 1289/35, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36686417
2210352 2100557 Elektróda 27,13 5,43 32,56 25. 05. 2021 WELD - ZVAR s. r. o., Medzihradská 1289/35, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36686417
2210351 21289 Štiepka, doprava 2 457,00 491,40 2 948,40 25. 05. 2021 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2021086
2210350 2140103250 Tellus 47,80 9,56 57,36 24. 05. 2021 EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r. o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince, IČO: 36536474 objednávka č. 2021111
2210349 3621050080 Materiál 109,56 21,91 131,47 24. 05. 2021 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2021001
2210348 2021021 Výroba a montáž žiarobetónovej výmurovky kotla 5 910,00 5 910,00 24. 05. 2021 Peter Litvík, Klokočov č. 964, 023 22 Čadca, IČO: 52675831 objednávka č. 2021031
2210347 9000023506 DIESEL 114,07 22,82 136,89 24. 05. 2021 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekarenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2210346 2007006902 Havarijné poistenie 667,87 667,87 21. 05. 2021 UNIQA poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501
2210345 2100113 Smrekové odrezky z píly 945,76 189,15 1 134,91 21. 05. 2021 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1509.21
2210344 OF027/21 Zariadenie eWON pre vzdialený prístup programátora DT na RS kotolne Bysterec 580,00 116,00 696,00 24. 05. 2021 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2021112
2210343 OF2021036 Servis riadiaceho systému na dispečingu PK Obrancov mieru 371,00 371,00 21. 05. 2021 ENERGO CONTROLS, spol. s r. o., Škultétyho 2868/32, 010 01 Žilina, IČO: 36020028
21020004 2021028 Vyhotovenie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena a vyznačenie ochranného pásma na teplovod Bysterec 3 240,00 648,00 3 888,00 20. 05. 2021 DIBDIAKGEO, s. r. o., Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756 objednávka č. 2021041
2210342 2021020 Výmena ložísk plniaceho dopravníka 1 177,00 1 177,00 20. 05. 2021 Peter Litvík, Klokočov č. 964, 023 22 Čadca, IČO: 52675831 objednávka č. 2021097
2210341 70210725 Natural 95, Diesel extra 73,16 14,63 87,79 20. 05. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2210340 16614101 Kuchynská linka 248,33 49,67 298,00 20. 05. 2021 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a. s., Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 36573175
2210339 2021033 Priemyselná soľ vákuová - tabletovaná 110,00 22,00 132,00 19. 05. 2021 Salt system, a. s., Ťatliakova 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36395285 objednávka č. 2021108
2210338 21050270 Termost. ventily 391,20 78,24 469,44 19. 05. 2021 DUMIR, s. r. o., Fatranská 873/41, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 36423271 objednávka č. 2021090
2210337 75428849 Regulátory 567,00 113,40 680,40 19. 05. 2021 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 objednávka č. 2021098
2210336 21270 Štiepka, doprava 2 457,00 491,40 2 948,40 19. 05. 2021 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2021086
2210335 FV210002 Oprava a zosilnenie vnútorných stien plášťa biomasového kotla 21 977,26 21 977,26 19. 05. 2021 PIPELINES, s. r. o., Rajecká 17, 010 01 Žilina, IČO: 35912294 objednávka č. 2021076
2210334 210076 Zasklenie dverí 26,59 5,32 31,91 17. 05. 2021 Jaroslav Babušiak sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414
2210333 16610111 Kuchynská linka 245,83 49,17 295,00 17. 05. 2021 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a. s., Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 36573175
2210332 7383/2021 Daň z nehnuteľností 11 457,73 11 457,73 17. 05. 2021 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463
2210331 1620253976 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 671,60 671,60 17. 05. 2021 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463
2210330 502104078 Ceresit, drôt 13,78 1,92 15,70 14. 05. 2021 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2021006
2210329 VF0522021 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla 249,57 49,91 299,48 13. 05. 2021 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2210328 VF0512021 Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS 708,00 141,60 849,60 13. 05. 2021 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2210327 1620210307 Vývoz žumpy a rozbor a likvidácia odpadu 71,23 14,25 85,48 13. 05. 2021 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2021107
2210326 70210668 Natural 95, Diesel 131,17 26,23 157,40 12. 05. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2210325 219087279 Internet 51,23 10,24 61,47 12. 05. 2021 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19; č. 1495.20
2210324 9000023422 DIESEL 423,01 84,60 507,61 11. 05. 2021 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekarenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2210323 21255 Štiepka, doprava 2 457,00 491,40 2 948,40 11. 05. 2021 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č 2021086
2210322 3621040182 Materiál 18,98 3,80 22,78 11. 05. 2021 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2021001
2210321 2021018 Výmena tesnení hydraulických valcov posuvu roštu kotol 7 MW Bysterec 840,00 840,00 11. 05. 2021 Peter Litvík, Klokočov č. 964, 023 22 Čadca, IČO: 52675831
2210320 9212357819 Elektrická energia 2 792,64 558,53 3 351,17 11. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210319 9212360119 Elektrická energia 165,81 33,16 198,97 11. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210318 9212360109 Elektrická energia 513,81 102,77 616,58 11. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210317 9212360112 Elektrická energia 367,00 73,40 440,40 11. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210316 9212360121 Elektrická energia 3 917,98 783,60 4 701,58 11. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210315 9212360114 Elektrická energia 656,91 131,38 788,29 11. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210314 9212360117 Elektrická energia 170,89 34,18 205,07 11. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210313 9001411045 SIPO položky - NÁJOMNÉ - elektronické spracovanie 44,35 44,35 10. 05. 2021 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2210312 703210465 Jazdné výkony RN, pracovný výkon RN, nájom veľkoobjemového kontajnera 337,60 67,53 405,12 10. 05. 2021 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
21063 2120672 Oprava a údržba PC 58,00 11,60 69,60 10. 05. 2021 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
21062 432106930 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 2 695,50 2 695,50 10. 05. 2021 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2021102
2210311 20210061 Servisná prehliadka a zoradenie spaľovacích pomerov horákov (nie priemyselných) v plynovej kotolni 694,00 694,00 07. 05. 2021 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2210310 221108 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 07. 05. 2021 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2210309 2021194 Štiepka, doprava 3 780,00 756,00 4 536,00 10. 05. 2021 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2021087
21061 1990115778 Nájom kopírka 82,22 16,44 98,66 07. 05. 2021 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
21060 1990115743 Kópie/tlač 8,81 1,76 10,57 07. 05. 2021 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
2210308 2021000102 Zemný plyn 57 555,83 11 511,17 69 067,00 06. 05. 2021 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 zmluva č. 1366.18; č. 1437.19
2210307 4221002282 Telekomunikačné poplatky 20,83 4,17 25,00 06. 05. 2021 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
2210306 70210638 Natural 95, Diesel 103,95 20,79 124,74 06. 05. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2210305 202100888 Materiál 47,30 9,46 56,76 06. 05. 2021 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2021005
2210304 16610096 Kuchynské linky 385,83 77,17 463,00 06. 05. 2021 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a. s., Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 36573175
2210303 2021023 Zameranie a vypočítanie drevnej štiepky na sklade 230,00 46,00 276,00 06. 05. 2021 DIBDIAKGEO, s. r. o., Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756
2210302 2021026 UCF 208 25,00 5,00 30,00 05. 05. 2021 Ing. Ivan Pisch - ZAPOL, Nemocničná 1946, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10848967 objednávka č. 2021009
21059 2120630 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 05. 05. 2021 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1490.20
21058 2210577 Kancelárske potreby 157,18 31,44 188,62 04. 05. 2021 Miloš Huba Orsa, Gen. Svobodu 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
2210301 8282462917 Telekomunikačné poplatky 287,85 57,57 345,42 04. 05. 2021 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2210300 2021830 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 04. 05. 2021 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2210299 9212346472 Elektrická energia -0,06 -0,01 -0,07 04. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210298 9212346471 Elektrická energia -0,06 -0,01 -0,07 04. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210297 9212346473 Elektrická energia -0,04 -0,01 -0,05 04. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210296 9212346474 Elektrická energia -0,10 -0,02 -0,12 04. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210295 210175 Materiál 515,26 103,05 618,31 04. 05. 2021 MABKA s. r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122 objednávka č. 2021004
2210294 05/2021 Nájomné 150,00 150,00 03. 05. 2021 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
21057 21 Nájomné, služby 289,15 289,15 03. 05. 2021 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
21056 2021044 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 03. 05. 2021 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
21055 22 Elektrická energia 78,33 78,33 03. 05. 2021 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
21054 10210111 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 03. 05. 2021 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2210293 FV15-21029 Služba IoT - I. Etapa - okruh Ľ. Štúra a okruh Nemocničná 171,00 34,20 205,20 03. 05. 2021 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1476.20
2210292 5521005419 Vodné a stočné 429,12 85,82 514,94 03. 05. 2021 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2210291 31211447 Materiál 42,42 8,48 50,90 03. 05. 2021 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2021003
2210290 21227 Štiepka, doprava 819,00 163,80 982,80 03. 05. 2021 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2021086
2210289 8600811928 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 03. 05. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210288 8600811927 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 03. 05. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210287 8600811713 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 03. 05. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210286 2100481 Elektróda, izolačná vložka na držiak 77,01 15,40 92,41 03. 05. 2021 WELD - ZVAR s. r. o., Medzihradská 1289/35, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36686417
2210285 130002029335 Elektrická energia 7,50 1,50 9,00 03. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210284 130002029336 Elektrická energia 19,17 3,83 23,00 03. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210283 130002029334 Elektrická energia 11,67 2,33 14,00 03. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210282 130002029330 Elektrická energia 7,50 1,50 9,00 03. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210281 130002029337 Elektrická energia 13,33 2,67 16,00 03. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210280 130002029338 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 03. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210279 130002029339 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 03. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210278 130002029340 Elektrická energia 8,33 1,67 10,00 03. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210277 130002029332 Elektrická energia 28,33 5,67 34,00 03. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210276 130002029331 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 03. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210275 130002029333 Elektrická energia 29,17 5,83 35,00 03. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467ddddd zmluva č. 1428.19
2210274 130002016162 Elektrická energia 265,83 53,17 319,00 03. 05. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210273 OF21037 Školenie a skúšky elektrotechnikov 500,00 100,00 600,00 30. 04. 2021 RPIC, spol. s r. o., J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31611389
2210272 FV-2100887 Rozpočítanie vykurovacích nákladov podľa PRVN Heat2Go Comfort za rok 2020 2 146,70 429,34 2 576,04 30. 04. 2021 ESM - YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904
2210271 202100339 Zneškodnenie odpadu 96,48 19,30 115,78 30. 04. 2021 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1502.21
2210270 2021101 Úradné skúšky tlakových nádob a odborná príprava kuričov 1 280,00 256,00 1 536,00 29. 04. 2021 PRESCONT, s. r. o., Porúbka 96, 013 11 Porúbka, IČO: 36437352
2210269 20210043 Štiepkovanie palivového dreva a drevných odrezkov s dovozom 4 221,00 844,20 5 065,20 29. 04. 2021 Cor Trade, s. r. o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50387863 zmluva č. 1500.21
21053 2120601 Kamera 53,00 10,60 63,60 28. 04. 2021 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2210268 2115F03117 Ochranné masky (Respirátory FFP2) 64,70 1,00 65,70 28. 04. 2021 REPRE, s. r. o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214, IČO: 35810122
2210267 2120572 Kamery 49,40 9,88 59,28 28. 04. 2021 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2210266 21210 Štiepka, doprava 819,00 163,80 982,80 27. 04. 2021 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2021086
2210265 OF2021029 Servis riadiaceho systému na dispečingu 396,00 396,00 26. 04. 2021 ENERGO CONTROLS, spol. s r. o., Škultétyho 2868/32, 010 01 Žilina, IČO: 36020028
2210264 3621040068 Materiál 66,66 13,33 79,99 26. 04. 2021 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2021001
2210263 04/2021 Nájomné 150,00 150,00 26. 04. 2021 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
21052 2100500854 Servis automobilu 285,55 57,11 342,66 23. 04. 2021 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2210262 2100500853 Servis automobilu 57,12 11,42 68,54 23. 04. 2021 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2210261 OF 6/2021 Oprava prístrešku 495,00 495,00 23. 04. 2021 Miroslav Spišáôk, Centrálka 503/11, 034 91 Ľubochňa, IČO: 52133672 objednávka č. 2021066
2210260 9000023296 DIESEL 220,87 44,18 265,05 22. 04. 2021 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekarenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2210259 1620210245 Rozbor PV 33,81 6,76 40,57 21. 04. 2021 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2210258 21189 Štiepka, doprava 5 733,00 1 146,60 6 879,60 21. 04. 2021 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2021086
2210257 FVS-162/2021 Servis zariadení Variomat 315,00 63,00 378,00 20. 04. 2021 REFLEX SK, s. r. o., Bernolákova 6088/14, 036 01 Martin, IČO: 36369934 objednávka č. 2021081
2210256 FVS-163/2021 Oprava zariadenia Variomat 356,80 71,36 428,16 20. 04. 2021 REFLEX SK, s. r. o., Bernolákova 6088/14, 036 01 Martin, IČO: 36369934 objednávka č. 2021084
2210255 70210554 Natural 95, Diesel extra 75,30 15,06 90,36 20. 04. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2210254 21132 Poistné ventily 807,24 161,45 968,69 16. 04. 2021 VALVE, a. s., Kragujevská 398, 010 01 Žilina, IČO: 44641494 objednávka č. 2021065
2210253 31-33-210394 Servis JCB 604,78 120,96 725,74 15. 04. 2021 TERRASTROJ spol. s r. o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: 00643581
2210252 9001408191 SIPO položky - NÁJOMNÉ - elektronické spracovanie 44,35 44,35 15. 04. 2021 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
21051 2180021 Riešenie nastavenia importu faktúr -60,00 -12,00 -72,00 15. 04. 2021 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
21050 2110232 Riešenie nastavenia importu faktúr 60,00 12,00 72,00 13. 04. 2021 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
21049 2120472 Notebook + príslušenstvo, monitor 1 243,00 248,60 1 491,60 14. 04. 2021 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2210251 10210262 Kontrolka zelená, Montáž - servis 37,65 7,53 45,18 14. 04. 2021 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480
2210250 9000023212 DIESEL 219,40 43,88 263,28 13. 04. 2021 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekarenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2210249 3621030158 Materiál 329,53 65,91 395,44 13. 04. 2021 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2021001
21048 432105350 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 3 087,00 3 087,00 12. 04. 2021 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2021082
2210248 9211791645 Elektrická energia 579,58 115,92 695,50 12. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210247 9211791646 Elektrická energia 464,63 92,93 557,56 12. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210246 9211791648 Elektrická energia 195,21 39,04 234,25 12. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210245 9211791650 Elektrická energia 4 009,85 801,97 4 811,82 12. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210244 9211791649 Elektrická energia 361,39 72,28 433,67 12. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210243 9211791644 Elektrická energia 3 034,71 606,94 3 641,65 12. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210242 9211791647 Elektrická energia 721,81 144,36 866,17 12. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210241 21VF00037 Dodatok č. 1 - Kotolňa na biomasu, DK 140,00 28,00 168,00 12. 04. 2021 CEPOS s. r. o., Plavisko 363, 034 01 Ružomberok, IČO: 36616176 objednávka č. 2021061
2210240 6210032 Vodoznak reflexní 578,50 578,50 12. 04. 2021 AVEMAR CZECH s. r. o., Žlabová cesta 179, 747 64 Budišovice, IČ: 28612663 objednávka č. 2021073
2210239 70210493 Natural 95 52,32 10,46 62,78 12. 04. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2210238 219069429 Internet 51,22 10,24 64,47 12. 04. 2021 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19; č. 1495.20
2210237 221086 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 09. 04. 2021 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2210236 31211132 Materiál 43,40 8,68 52,08 09. 04. 2021 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2021003
21047 10210077 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 09. 04. 2021 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2210235 68/2021 Revízia a kontrola komínových telies, dymovodov a meranie spaľovacieho procesu v kotolniach 3 829,60 765,92 4 595,52 09. 04. 2021 KAMEXPERT, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441
2210234 4221001884 Telekomunikačné poplatky 21,51 4,30 25,81 08. 04. 2021 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
2210233 FV15-21017 Služba IoT - I. Etapa - okruh Ľ. Štúra a okruh Nemocničná 171,00 34,20 205,20 07. 04. 2021 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1476.20
2210232 202100253 Materiál 128,64 25,73 154,37 07. 04. 2021 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1502.21
2210231 703210296 Jazdné výkony RN, pracovný výkon RN, nájom veľkoobjemového kontajnera 267,50 53,50 321,00 07. 04. 2021 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2210230 202100702 Materiál 375,10 75,02 450,12 07. 04. 2021 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2021005
2210229 210119 Materiál 658,18 131,64 789,82 07. 04. 2021 MABKA s. r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122
2210228 31210770 Račňa, hlavica 33,87 6,77 40,64 07. 04. 2021 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2021003
2210227 8280619748 Telekomunikačné poplatky 287,85 57,57 345,42 07. 04. 2021 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
21046 1990113828 Nájom kopírka 82,22 16,44 98,66 07. 04. 2021 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
21045 1990113800 Kópie/tlač 11,85 2,37 14,22 07. 04. 2021 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
21044 18 Elektrická energia 106,47 106,47 06. 04. 2021 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
21043 17 Nájomné, služby 289,15 289,15 06. 04. 2021 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
21042 2120434 TP - LINK, Práce podľa zmluvy 210,83 42,17 253,00 06. 04. 2021 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1490.20
2210226 8658854930 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 06. 04. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210225 8658854929 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 06. 04. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210224 8658854712 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 06. 04. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210223 5521000110 Vodné a stočné 4 774,39 954,88 5 729,27 06. 04. 2021 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2210222 5521000112 Vodné a stočné 1 851,67 370,33 2 222,00 06. 04. 2021 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2210221 2021596 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 06. 04. 2021 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2210220 70210465 Natural 95 56,03 11,21 67,24 06. 04. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2210219 10210228 Servis kompresora 195,23 39,05 234,28 06. 04. 2021 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480
2210218 210159 Materiál 46,21 9,24 55,45 06. 04. 2021 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 objednávka č. 2021011
2210217 502103044 Plech pozink, BOTAMENT, Ceresit 38,30 5,85 44,15 06. 04. 2021 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2021006
2210216 2021000077 Zemný plyn 79 532,80 15 906,56 95 439,36 06. 04. 2021 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 zmluva č. 1366.18; č. 1437.19
2210215 210303 Neutralizačný granulát 382,50 76,50 459,00 01. 04. 2021 Ing. Anton Zvarík Plyn AZ-PI, Železničná 8/563, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 31070302 objednávka č. 2021068
2210214 OF014/21 Relé HzT Zr O2 457,00 91,40 548,40 01. 04. 2021 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2021071
2210213 20210046 Servisná prehliadka a zoradenie spaľovacích pomerov horákov (nie priemyselných) v plynovej kotolni 774,00 774,00 01. 04. 2021 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2210212 20210035 Štiepkovanie palivového dreva a drevných odrezkov s dovozom 7 546,20 1 509,24 9 055,44 01. 04. 2021 Cor Trade, s. r. o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50387863 zmluva č. 1500.21
2210211 130002029335 Elektrická energia 7,50 1,50 9,00 01. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210210 130002029336 Elektrická energia 19,17 3,83 23,00 01. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210209 130002029334 Elektrická energia 11,67 2,33 14,00 01. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210208 130002029330 Elektrická energia 7,50 1,50 9,00 01. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210207 130002029337 Elektrická energia 13,33 2,67 16,00 01. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210206 130002029338 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 01. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210205 130002029339 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 01. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210204 130002029340 Elektrická energia 8,33 1,67 10,00 01. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210203 130002029332 Elektrická energia 28,33 5,67 34,00 01. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210202 130002029331 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 01. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210201 130002029333 Elektrická energia 29,17 5,83 35,00 01. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210200 130002016162 Elektrická energia 249,17 49,83 299,00 01. 04. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
21041 2210374 Kancelárske potreby 45,79 9,16 54,95 01. 04. 2021 Miloš Huba Orsa, Gen. Svobodu 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
21020003 2021026 Vypracovanie projektovej dokumentácie vykurovania na stavbu: "Polyfunkčný dom Mierová 1972 - prípojka tepla" 450,00 90,00 540,00 31. 03. 2021 Entepro, s. r. o., Istebné 278, 027 53 Istebné, IČO: 36743704
21040 2021033 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 31. 03. 2021 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2210199 FV15-21014 Dodanie 1. časti II. etapy 13 136,38 13 136,38 31. 03. 2021 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1475.20
2210198 FV15-21015 Dodanie 1. časti III. etapy 10 277,57 10 277,57 31. 03. 2021 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1475.20
2210197 FV15-21016 Dodanie vodomerov a merača tepla 1 197,09 1 197,09 31. 03. 2021 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 objednávka č. 2020208
2210196 2021054 Overenie meračov tepla 426,60 85,32 511,92 31. 03. 2021 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč - Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 objednávka č. 2021010
2210195 70210408 Natural 95, Diesel 123,61 24,72 148,33 29. 03. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2210194 2111100072 Regulačný ventil 217,20 43,44 260,64 29. 03. 2021 LDM Bratislava s. r. o., Mierová 151, 821 05 Bratislava, IČO: 0031381685 objednávka č. 2021063
2210193 21099 NN rozvodňa 4 166,67 833,33 5 000,00 26. 03. 2021 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 zmluva č. 1499.21
2210192 211000293 Zdroj 12V 3,92 0,78 4,70 26. 03. 2021 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2210191 21043907 Záložné zdroje 158,12 31,63 189,75 25. 03. 2021 Engler Corp. s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36793001 objednávka č. 2021060
2210190 OFD217000689 Dezinfekcia, antibakt. gél 83,54 16,71 100,25 25. 03. 2021 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, IČO: 50239473
2210189 221054 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 24. 03. 2021 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2210188 221044 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 24. 03. 2021 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2210187 2021014 Vyhotovenie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena a vyznačenie ochranného pásma na teplovod - vetva od kotolne Ľ. Štúra 347,00 69,40 416,40 24. 03. 2021 DIBDIAKGEO, s. r. o., Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756 objednávka č. 2021040
2210186 3210001 Čerpadlá -270,40 -54,08 -324,48 24. 03. 2021 WILO CS, s. r. o., Obchodní 125, 251 01 Čestlice, IČO: 62579207
2210185 700760759 Havarijné poistenie 334,15 334,15 23. 03. 2021 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2210184 9000023101 DIESEL 112,84 22,57 135,41 23. 03. 2021 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekarenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2210183 502102134 Páska lepiaca, JOKEL, PASOVINA, BAUMIT Beton, penetrácia, PLECH 197,48 11,68 209,16 22. 03. 2021 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2021006
21039 1908846 Kalibrácia, Náustky 30,00 6,00 36,00 22. 03. 2021 VLan s. r. o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 46118896 objednávka č. 2021062
2210182 70210358 Natural 95 55,59 11,12 66,71 22. 03. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2210181 VF0302021 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla 249,57 49,91 299,48 22. 03. 2021 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2210180 21021 Dlažba 68,60 13,72 82,32 22. 03. 2021 JMG Kúpeľne, s. r. o., Nemocničná 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46005587 objednávka č. 2021056
2210179 10294021 Telco sensors 265,60 265,60 18. 03. 2021 INFRASENSOR s. r. o., Vřesová 571, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice u Prahy, IČ: 45792798 objednávka č. 2021057
2210178 2021037 Overenie meračov tepla 417,70 83,54 501,24 18. 03. 2021 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč - Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 objednávka č. 2021010
2210177 511097853 Komplexné poistenie podnikateľov 258,75 258,75 17. 03. 2021 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2210176 202100196 Zneškodnenie odpadu 148,32 29,66 177,98 17. 03. 2021 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1502.21
2210175 8100210326 Havarijné poistenie 932,47 932,47 16. 03. 2021 UNIQA poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501
21038 2103046 Práce nad rozsah zákazky 255,00 51,00 306,00 15. 03. 2021 Stopercentná daňová, s. r. o., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693
2210174 2210282 Čerpadlá 801,00 160,20 961,20 15. 03. 2021 WILO CS, s. r. o., Obchodní 125, 251 01 Čestlice, IČO: 62579207 objednávka č. 2021038
2210173 9001400737 SIPO položky - NÁJOMNÉ - elektronické spracovanie 44,70 44,70 15. 03. 2021 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2210172 211237 Servisné práce TBH technik 706,20 141,24 847,44 12. 03. 2021 TBH Technik, s. r. o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 36400700
2210171 21030138 Detektor 200,00 40,00 240,00 12. 03. 2021 DUMIR, s. r. o., Fatranská 873/41, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 36423271 objednávka č. 2021054
2210170 10210170 Kompresor, filterk, olej pre piest. kompresory 726,57 145,31 871,88 12. 03. 2021 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480 objednávka č. 2021042
2210169 219051726 Internet 51,22 10,25 61,47 11. 03. 2021 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19; č. 1495.20
2210168 04021 Maľovanie a upratovacie práce (Ľ. Štúra 2297 a J. Ťatliaka 1783) 1 650,00 1 650,00 11. 03. 2021 Epstav - SK, s. r. o., Chočská 1532/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 51447983
21020002 21089 Kotolňa Nemocničná: chladenie velína 2 315,50 463,10 2 778,60 10. 03. 2021 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 objednávka č. 2021039
2210167 3621020164 Materiál 14,04 2,81 16,85 10. 03. 2021 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2021001
2210166 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 765,69 765,69 10. 03. 2021 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00585441
2210165 70210325 Natural 95, Diesel extra 76,84 15,37 92,21 09. 03. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2210164 9211227244 Elektrická energia 380,65 76,13 456,78 09. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210163 9211227247 Elektrická energia 3 812,43 762,49 4 574,92 09. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210162 9211227242 Elektrická energia 583,04 116,61 699,65 09. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210161 9211227254 Elektrická energia 3 350,23 670,05 4 020,28 09. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210160 10210059 PHP práškový, montáž hasiacich prístrojov 424,00 84,80 508,80 09. 03. 2021 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
2210159 9000012563 DIESEL 531,26 106,25 637,51 09. 03. 2021 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekarenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2210158 202100019 Palivové drevo 57,20 57,20 08. 03. 2021 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 zmluva č. 1501.21
2210157 202100020 Palivové drevo 30,00 30,00 08. 03. 2021 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 zmluva č. 1501.21
2210156 21066 Poistné ventily 2 445,16 489,03 2 934,19 08. 03. 2021 VALVE, a. s., Kragujevská 398, 010 01 Žilina, IČO: 44641494 objednávka č. 2021034
2210155 2021062 Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení 1 944,00 388,80 2 332,80 08. 03. 2021 PRESCONT, s. r. o., Porúbka 96, 013 11 Porúbka, IČO: 36437352 zmluva č. 1503.21
21037 432103624 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 2 650,50 2 650,50 08. 03. 2021 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2021052
21036 12 Nájomné, služby 289,15 289,15 08. 03. 2021 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
21035 13 Elektrická energia 86,73 86,73 08. 03. 2021 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
21034 14 Teplo r. 2020 1 451,00 1 451,00 08. 03. 2021 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
2210154 20210147 Respirátory FFP2 bez ventilu 225,00 225,00 05. 03. 2021 A&M Pharm s. r. o., Miklošicova 903/9, 029 01 Námestovo, IČO: 51400324 objednávka č. 2021051
2210153 202100410 Materiál 232,44 46,49 278,93 05. 03. 2021 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2021005
2210152 31210729 Materiál 14,06 2,81 16,87 05. 03. 2021 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2021003
2210151 31210718 Materiál 73,00 14,66 87,95 05. 03. 2021 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2021003
2210150 2021000056 Zemný plyn 88 499,83 17 699,96 106 199,79 05. 03. 2021 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 zmluva č. 1366.18; č. 1437.19
2210149 431210043 Snímač teploty 297,02 297,02 05. 03. 2021 ZPA Nová Paka, a. s., Pražská 470, 509 39 Nová Paka, IČO: 46504826 objednávka č. 2021045
2210148 8278775235 Telekomunikačné poplatky 287,85 57,57 345,42 05. 03. 2021 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2210147 9211214164 Elektrická energia 747,80 149,56 897,36 05. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210146 9211214165 Elektrická energia 250,92 50,18 301,10 05. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210145 9211214163 Elektrická energia 498,02 99,60 597,62 05. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210144 SPF21407385 Plošinový rebrík 298,00 59,60 357,60 05. 03. 2021 B2B Partner s. r. o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467 objednávka č. 2021049
21033 29213510 STN EN 50,50 50,50 04. 03. 2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
21032 10210050 Výstražné tabuľky "Pozor točivé zariadenia", Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 236,00 47,20 283,20 04. 03. 2021 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2210143 4221001395 Telekomunikačné poplatky 21,22 4,24 25,46 04. 03. 2021 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
2210142 5211011377 Senzor indukčný 229,92 45,98 275,90 04. 03. 2021 TME Slovakia s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 45241791 objednávka č. 2021035
2210141 70210303 Diesel 44,69 8,94 53,63 04. 03. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2210140 2210247 Čerpadlá 531,40 106,28 637,68 04. 03. 2021 WILO CS, s. r. o., Obchodní 125, 251 01 Čestlice, IČO: 62579207 objednávka č. 2020210
2210139 210078 Sprch. tyč telesk., záves kúpeľňový 12,71 2,54 15,25 04. 03. 2021 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 objednávka č. 2021011
21031 1990112568 Kópie/tlač 15,18 3,04 18,22 04. 03. 2021 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
21030 1990112650 Nájom kopírka 82,22 16,44 98,66 04. 03. 2021 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
2210138 03/2021 Nájomné 150,00 150,00 03. 03. 2021 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
2210137 FV15,21012 Služba IoT - I. Etapa - okruh Ľ. Štúra a okruh Nemocničná 171,00 34,20 205,20 03. 03. 2021 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1476.20
2210136 2021369 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 03. 03. 2021 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2210135 202100018 Palivové drevo 65,40 65,40 03. 03. 2021 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 zmluva č. 1501.21
21029 2210232 Kancelárske potreby 123,61 24,72 148,33 03. 03. 2021 Miloš Huba Orsa, Gen. Svobodu 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
21028 2120239 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 03. 03. 2021 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1490.20
2210134 5521000076 Vodné a stočné 329,94 65,99 395,93 02. 03. 2021 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2210133 210065 Materiál 327,51 65,50 393,01 02. 03. 2021 MABKA s. r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122 objednávka č. 2021004
2210132 703210171 Jazdné výkony RN, pracovný výkon RN, nájom veľkoobjemového kontajnera 216,90 43,38 260,28 02. 03. 2021 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2210131 FO-215/2021 Náhradné diely na vysávač 115,60 23,12 138,72 02. 03. 2021 Fispo Clean Slovakia, s. r. o., Zamarovská 56/117, 911 05 Zamarovce, IČO: 36301035 objednávka č. 2021044
21027 2021022 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 03. 2021 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2210130 SK210570 Sekundové lepidlo, lepidlo vo forme gélu, dvojzložkové lepidlo, výkonný odmasťovač, extrémne výkonné mazadlo s teflónom; Čistí, maže, chráni 273,95 54,79 328,74 01. 03. 2021 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 objednávka č. 2021037
2210129 2602103 Prietokomer 1 740,00 348,00 2 088,00 01. 03. 2021 Nobius Metering, s. r. o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra, IČO: 46693912 objednávka č. 2021022
2210128 8668501263 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 01. 03. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210127 8668501480 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 01. 03. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210126 8668501479 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 01. 03. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210125 130002029335 Elektrická energia 7,50 1,50 9,00 01. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210124 130002029336 Elektrická energia 19,17 3,83 23,00 01. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210123 130002029334 Elektrická energia 11,67 2,33 14,00 01. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210122 130002029330 Elektrická energia 7,50 1,50 9,00 01. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210121 130002029337 Elektrická energia 13,33 2,67 16,00 01. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210120 130002029338 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 01. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210119 130002029339 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 01. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210118 130002029340 Elektrická energia 8,33 1,67 10,00 01. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210117 130002029332 Elektrická energia 28,33 5,67 34,00 01. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210116 130002029331 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 01. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210115 130002029333 Elektrická energia 29,17 5,83 35,00 01. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210114 130002016162 Elektrická energia 259,17 51,83 311,00 01. 03. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210113 3621020081 Materiál 258,65 51,73 310,38 26. 02. 2021 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2021001
2210112 20210023 Štiepkovanie palivového dreva a drevných odrezkov s dovozom 15 552,00 3 110,40 18 662,40 26. 02. 2021 Cor Trade, s. r. o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50387863 zmluva č. 1500.21
21026 20210101 Právne poradenstvo 49,48 9,90 59,38 25. 02. 2021 Škubla & Partneri s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36861154
2210111 9000008172 DIESEL 321,76 64,35 386,11 24. 02. 2021 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekarenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2210110 21061 Prijatý preddavok NN rozvodňa 10 000,00 10 000,00 24. 02. 2021 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 objednávka č. 2021025
2210109 70210247 Natural 95 53,92 10,78 64,70 23. 02. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2210108 5211009044 Senzor indukčný 158,18 31,64 189,82 23. 02. 2021 TME Slovakia s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 45241791 objednávka č. 2021035
2210107 FVS-67/2021 Oprava zariadenia Variomat 345,20 69,04 414,24 22. 02. 2021 REFLEX SK, s. r. o., Bernolákova 6088/14, 036 01 Martin, IČO: 36369934
2210106 31-33-210169 Servis automobilu 454,60 90,92 545,52 22. 02. 2021 TERRASTROJ spol. s r. o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: 00643581
21025 32100126 Ročná internetová aktualizácia softvéru BTS 235,00 47,00 282,00 17. 02. 2021 BE - SOFT a. s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice, IČO: 36191337 objednávka č. 2021028
21024 6002150727 Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu 55,00 11,00 66,00 17. 02. 2021 Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31320155
2210105 2021015 Overenie meračov tepla 494,20 98,84 593,04 17. 02. 2021 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč - Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 objednávka č. 2021010
2210104 9001392827 Inkasné položky SIPO 44,00 44,00 17. 02. 2021 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2210103 70210222 Natural 95 41,31 8,26 49,57 17. 02. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2210102 OF005/21 Modul anal. výstupov 233,00 46,60 279,60 17. 02. 2021 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552
2210101 FV11-21038 Balík údržby software Chastia 2 170,08 434,02 2 604,10 16. 02. 2021 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1482.20
2210100 9000389100 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 15. 02. 2021 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2210099 9000389097 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 15. 02. 2021 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2210098 9000389096 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 15. 02. 2021 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2210097 9000389095 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 15. 02. 2021 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2210096 9000389094 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 15. 02. 2021 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2210095 20210021 Odborné prehliadky plynových zariadení v kotolniach 768,00 153,60 921,60 12. 02. 2021 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2210094 2021007 Overenie meračov tepla 119,85 23,97 143,82 12. 02. 2021 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč - Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 objednávka č. 2021010
2210093 202100077 Zneškodnenie odpadu 93,60 18,72 112,32 12. 02. 2021 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1502.21
21023 2021006451 Poplatok za potvrdenie bankovej informácie 65,00 13,00 78,00 12. 02. 2021 Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikov a 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
2210092 219033992 Internet 51,22 10,24 61,47 11. 02. 2021 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19; č. 1495.20
2210091 2102005 Servisná prehliadka vozidla 293,38 58,68 352,06 11. 02. 2021 PARTNER ASISTENT, s. r. o., Zochova 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
2210090 2102004 Oprava vozidla 2 567,69 513,54 3 081,23 11. 02. 2021 PARTNER ASISTENT, s. r. o., Zochova 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
2210089 502101118 Materiál 192,62 2,19 194,81 09. 02. 2021 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2021006
2210088 3621010138 Materiál 129,74 25,95 155,69 09. 02. 2021 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2021001
2210087 2101067 Publikace JAK NA POTRUBÍ 67,90 67,90 09. 02. 2021 Medim, spol. s r. o., Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice, IČ: 48953041 objednávka č. 2021030
2210086 9000000130 DIESEL 219,80 43,96 263,76 09. 02. 2021 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekarenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2210085 9210677912 Elektrická energia 3 842,55 768,51 4 611,06 09. 02. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210084 9210677650 Elektrická energia 4 446,59 889,32 5 335,91 09. 02. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210083 9210677641 Elektrická energia 859,89 171,98 1 031,87 09. 02. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210082 9210677632 Elektrická energia 637,01 127,40 764,41 09. 02. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210081 9210677636 Elektrická energia 554,23 110,85 665,08 09. 02. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210080 9210677645 Elektrická energia 432,40 86,48 518,88 09. 02. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
21022 432102184 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 2 812,50 2 812,50 09. 02. 2021 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2021033
21021 7210100185 Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi 50,00 10,00 60,00 08. 02. 2021 Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951
2210079 31-33-210093 Servisná prehliadka JCB 438,57 87,71 526,28 08. 02. 2021 TERRASTROJ spol. s r. o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: 00643581
21020 2120098 Aktualizácia SW dochádzkový systém, vzdialený servisný dohľad pre rok 2021 227,70 45,54 273,24 08. 02. 2021 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2210078 162210058 Nájomné za rok 2021 24 925,58 24 925,58 08. 02. 2021 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. JÉGÉHO Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 14 Dolný Kubín, IČO: 00634905
2210077 8920027510 Zemný plyn -2 150,10 -430,02 -2 580,12 08. 02. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210076 70210168 Natural 95, Diesel 117,75 23,55 141,30 08. 02. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2210075 21052 Elektroinštalačný tovar 825,30 165,06 990,36 08. 02. 2021 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 objednávka č. 2021032
2210074 FV15-21007 Služba IoT - I. Etapa - okruh Ľ. Štúra a okruh Nemocničná 171,00 34,20 205,20 08. 02. 2021 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1476.20
2210073 8276931978 Telekomunikačné poplatky 289,52 57,90 347,42 08. 02. 2021 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2210072 3212700148 Rudlík 500 kg 141,72 141,72 05. 02. 2021 Mátl & Bula, spol. s r. o., Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad, IČO: 25313568
2210071 2021000032 Zemný plyn 96 392,18 19 278,43 115 670,61 05. 02. 2021 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 zmluva č. 1366.18; č. 1437,19
2210070 202100059 Zneškodnenie odpadu 212,64 42,53 255,17 05. 02. 2021 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1502.21
2210069 9210665515 Elektrická energia 244,68 48,94 293,62 05. 02. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
21019 432102032 Poplatok za vydanie karty 4,50 0,90 5,40 05. 02. 2021 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690
2210068 20210013 Servisné práce a zoradenie spaľovacieho zariadenia priemyselných horákov v plynovej kotolni 945,00 189,00 1 134,00 04. 02. 2021 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2210067 6861656464 Nájom fľaša oceľová 18,97 3,79 22,76 04. 02. 2021 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 0685852
2210066 703210056 Jazdné výkony RN, pracovný výkon RN, nájom veľkoobjemového kontajnera 460,40 92,08 552,48 04. 02. 2021 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2210065 202100174 Materiál 473,89 94,78 568,67 04. 02. 2021 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2021005
2210064 4221000824 Telekomunikačné poplatky 20,57 4,11 24,68 04. 02. 2021 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
21018 10210019 Skrinka na kľúč; Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 225,80 45,16 270,96 03. 02. 2021 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2210063 2021155 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 03. 02. 2021 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
21017 2120089 Antivírový program ESET 360,00 72,00 432,00 03. 02. 2021 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
21016 2120065 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 03. 02. 2021 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1490.20
21015 2021007 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 03. 02. 2021 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2210062 210016 Materiál 95,91 19,18 115,09 03. 02. 2021 MABKA s. r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122 objednávka č. 2021004
2210061 02/2021 Nájomné 150,00 150,00 03. 02. 2021 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
21014 1990110368 Nájom kopírka 82,22 16,44 98,66 02. 02. 2021 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
21013 1990110361 Kópie/tlač 4,00 0,80 4,80 02. 02. 2021 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
21012 2021007 Pridanie bannerovej reklamy - operačný program kvalitného životného prostredia 40,00 40,00 02. 02. 2021 Filip Bocko STUDIO DESIGN, Valaská Dubová 195, 034 96 Valaská Dubová, IČO: 46343806
2210060 2021003 Výroba tesnení palivového turniketu kotla + spotrebný materiál 840,00 840,00 02. 02. 2021 Peter Litvík, Klokočov č. 964, 023 22 Čadca, IČO: 52675831
2210059 5521000030 Vodné a stočné 343,02 68,60 411,62 02. 02. 2021 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2210058 31210315 Materiál 81,38 16,28 97,66 02. 02. 2021 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2021003
2210057 210017 Spätné klapky 24,80 4,96 29,76 02. 02. 2021 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 objednávka č. 2021011
2210056 8687836358 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 01. 02. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210055 8687836575 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 01. 02. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210054 8687836576 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 01. 02. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210053 2190024091 Diaľničné známky 83,33 16,67 100,00 01. 02. 2021 Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001
2210052 20210009 Štiepkovanie palivového dreva a drevných odrezkov s dovozom 12 798,00 2 559,60 15 357,60 01. 02. 2021 Cor Trade, s. r. o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50387863 zmluva č. 1500.21
21011 5 Elektrická energia 86,73 86,73 01. 02. 2021 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
21010 4 Nájomné, služby 289,16 289,15 01. 02. 2021 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
2210051 130002016162 Elektrická energia 244,17 48,83 293,00 01. 02. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210050 8920027182 Zemný plyn -355,55 -71,11 -426,66 29. 01. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210049 8920027181 Zemný plyn 0,42 0,08 0,50 29. 01. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210048 20211124 Členské 2021 Spolkové do 5 členov 120,00 120,00 28. 01. 2021 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 28, 811 07 Bratislava, IČO: 30778603
2210047 5210332670 Skartovačka Hama Professional, Ochranné sklo a kryt na Samsung Galaxy 168,31 168,31 28. 01. 2021 Alza.cz a. s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČ: 27082440
2210046 3621010055 Materiál 54,31 10,86 65,17 27. 01. 2021 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2021001
2210045 2021002 Overenie meračov tepla 1 333,00 266,60 1 599,60 27. 01. 2021 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč - Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 objednávka č. 2021010
2210044 202100028 Oxid uhličitý, Obal - Fľaša 145,60 29,12 174,72 25. 01. 2021 PT GAS spol. s r. o., Karpatská 8388/14, 010 08 Žilina, IČO: 45626634 objednávka č. 2021019; zmluva č. 1494.20
2210043 FV21/003 Revízia železobetónového monolitického komína Bysterec 910,00 182,00 1 092,00 25. 01. 2021 VERTICAL INDUSTRIAL, a. s., Líščie Nivy 15, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35830085
2210042 130002029331 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210041 130002029332 Elektrická energia 28,33 5,67 34,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210040 130002029340 Elektrická energia 8,33 1,67 10,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210039 130002029339 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210038 130002029338 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210037 130002029337 Elektrická energia 13,33 2,67 16,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210036 130002029330 Elektrická energia 7,50 1,50 9,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210035 130334900202 Elektrická energia 11,67 2,33 14,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210034 130002029336 Elektrická energia 19,17 3,83 23,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210033 130002029335 Elektrická energia 7,50 1,50 9,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210032 130002029333 Elektrická energia 29,17 5,83 35,00 25. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210031 202100042 Kyslík plynný, Acetylén technický, Tlaková skúška - veľké fľaše, Ventil O2 215,00 43,00 258,00 25. 01. 2021 PT GAS spol. s r. o., Karpatská 8388/14, 010 08 Žilina, IČO: 45626634 objednávka č. 2021020; zmluva č. 1494.20
21009 2021004 Aktualizácia web stránky pre rok 2021 30,00 30,00 25. 01. 2021 Filip Bocko STUDIO DESIGN, Valaská Dubová 195, 034 96 Valaská Dubová, IČO: 46343806
2210030 70210089 Natural 95, Diesel extra 110,32 22,06 132,38 22. 01. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2210029 9000000052 DIESEL 187,12 37,43 224,55 21. 01. 2021 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekarenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
21008 2101031 Audit účtovnej závierky 2020 - 1. časť 1 900,00 380,00 2 280,00 21. 01. 2021 Stopercentná daňová, s. r. o., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 zmluva č. 1412.19
21007 14/2021 Overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod k 31. 12. kalendárneho roka 120,00 24,00 144,00 19. 01. 2021 Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková - notár, A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, IČO: 37973037
2210028 21018 Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby "Rekonštrukcia a oprava TS310 - Bysterec" 2 280,00 456,00 2 736,00 19. 01. 2021 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 objednávka č. 2020177
2210027 8160710895 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 19. 01. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210026 8160710896 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 19. 01. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210025 8160710674 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 19. 01. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2210024 2210024 Čerpadlo 3 202,80 640,56 3 843,36 18. 01. 2021 WILO CS, s. r. o., Obchodní 125, 251 01 Čestlice, IČO: 62579207 objednávka č. 2020207
2210023 FV15-21001 Služba IoT - I. Etapa - okruh Ľ. Štúra a okruh Nemocničná 171,00 34,20 205,20 14. 01. 2021 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1476.20
21020001 OF20210004 Vyvažovacie ventile systému CZT "Mierová" 32 448,80 6 489,76 38 938,56 14. 01. 2021 KPI, s. r. o., Višňové 793, 013 23 Višňové pri Žiline, IČO: 36799165 objednávka č. 2020211
2210022 1020210006 Oprava šnekovnice 1 960,00 1 960,00 13. 01. 2021 ELBH SK spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 53460464 objednávka č. 2020220
2210021 219016233 Internet 51,22 10,25 61,47 13. 01. 2021 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19; č. 1495.20
21006 432100799 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 367,16 367,16 12. 01. 2021 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2021018
2210020 21002 Doskové výmenníky 1 454,00 290,80 1 744,80 12. 01. 2021 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 objednávka č. 2020218
21005 2100028 Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk a Energie-portal.sk a Voda-portal.sk a predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo 99,00 19,80 118,80 11. 01. 2021 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o., Jiráskova 2, 916 01 Stará Turá, IČO: 45404879 objednávka č. 2021014
2210019 8836389331 RTVS poplatky 222,96 222,96 11. 01. 2021 Rozhlas a televízia Slovensko, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
21004 432100630 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 2 098,84 2 098,84 11. 01. 2021 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2021015
2210018 9210042443 Elektrická energia 11,96 2,39 14,35 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210017 9210042452 Elektrická energia 21,66 4,38 26,04 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210016 9210042444 Elektrická energia 12,90 2,62 15,52 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210015 9210042445 Elektrická energia 39,17 7,79 46,96 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210014 9210042447 Elektrická energia 97,90 19,58 117,48 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210013 9210042453 Elektrická energia 82,01 16,36 98,37 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210012 9210042448 Elektrická energia 12,85 2,53 15,38 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210011 9210042446 Elektrická energia 12,10 2,42 14,52 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210010 9210042451 Elektrická energia 46,34 9,27 55,61 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210009 9210042450 Elektrická energia 20,34 4,11 24,45 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210008 9210042442 Elektrická energia 37,26 7,41 44,67 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210007 9210075759 Elektrická energia 499,88 99,98 599,86 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210006 9210075762 Elektrická energia 4 855,54 971,11 5 826,65 11. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
21003 2100500033 Servis automobilu 135,47 27,09 162,56 08. 01. 2021 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
21002 1990109541 Nájom kopírka 82,22 16,44 98,66 07. 01. 2021 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
2210005 1020210003 Šnek štokra 850,00 850,00 07. 01. 2021 ELBH SK spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 53460464
2210004 5211000044 Senzor indukčný 84,04 16,81 100,85 07. 01. 2021 TME Slovakia s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 45241791
2210003 130002016162 Elektrická energia 285,83 57,17 343,00 05. 01. 2021 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2210002 01/2021 Nájomné 150,00 150,00 05. 01. 2021 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
21001 2020145 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 05. 01. 2021 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2210001 221005 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 05. 01. 2021 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.