Menu

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Faktúry 2020

Číslo faktúry interné Číslo faktúry Predmet faktúry Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Poznámka Pdf súbor
2201000 VF1242020 Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS na sídlisku Brezovec 326,40 65,28 391,68 18. 12. 2020 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 474128275 zmluva č. 948.13
2200999 20121006 Servisná prehliadka CHÚV "PK Mierová, Štúrova a Obrancov mieru, Dolný Kubín" 185,00 37,00 222,00 18. 12. 2020 EARTH RESOURCES s. r. o., Sabinovská 10, 821 02 Bratislava 2, IČO: 31359451
2200998 6861638729 Nájom fľaša oceľová 66,24 13,25 79,49 18. 12. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2200997 70202029 Diesel, Natural 95 116,97 23,39 140,36 18. 12. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2200996 FV22049663 Kondenzátory 23,02 4,61 27,63 18. 12. 2020 Jozef Ferko AV - EL mak., Stakčínska 752, 069 01 Snina, IČO: 34290630 objednávka č. 2020212
2200995 202640010 Zneškodnenie odpadu 183,26 36,65 219,91 17. 12. 2020 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2200994 8080073975 Povinné zmluvné poistenie 935,83 935,83 17. 12. 2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2200993 201144 Osadenie dopravného značenia 482,00 482,00 16. 12. 2020 ZNAČKY, s. r. o., J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43931111 objednávka č. 2020203
2200992 1020VFM00250 Štiepka, doprava 5 974,50 1 194,90 7 169,40 16. 12. 2020 BODOS, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2020139
2200991 3620110200 Materiál 35,61 7,12 42,73 16. 12. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2020007
2200990 FV202334 Náhradné diely 83,00 16,60 99,60 16. 12. 2020 SLOVPUMP - TRADE, s. r. o., Osloboditeľov 4, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 36029670 objednávka č. 2020205
2200989 20200179 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 620,00 124,00 744,00 16. 12. 2020 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2200988 2007007041 Poistenie priemyselných rizík 1 570,45 1 570,45 14. 12. 2020 UNIQA poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501
2200987 2020799 Štiepka, doprava 1 716,00 343,20 2 059,20 14. 12. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020139
2200986 9001375807 SIPO položky - NÁJOMNÉ - elektronické spracovanie 44,70 44,70 14. 12. 2020 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2200985 019020 Búracie a stavebné práce na ul. J. Ťatliaka 1873/4 350,00 350,00 14. 12. 2020 E. P. - Stavby s. r. o., Chočská 1532/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50428276
2200984 75412251 Magnet. ventil 3-cest., Pohon ventila, Elektromotorický pohon 4 326,52 865,30 5 191,82 14. 12. 2020 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 objednávka č. 2020189
2200983 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 765,69 765,69 10. 12. 2020 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00585441
2200982 5201052338 Kondenzátory 19,65 3,93 23,58 10. 12. 2020 TME Slovakia s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 45241791 objednávka č. 2020206
2200981 200002153 Zdroj 12V 5,00 1,00 6,00 10. 12. 2020 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2200980 209197823 Internet 56,39 11,28 67,67 10. 12. 2020 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19; č. 1495.20
20165 10200418 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 10. 12. 2020 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2200979 1020VFM00244 Drevná štiepka, doprava 7 843,50 1 568,70 9 412,20 09. 12. 2020 BODOS, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2020139
2200978 2020/0949 Drevná štiepka, doprava 1 870,00 374,00 2 244,00 09. 12. 2020 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2020001
2200977 2001773 DIESEL 95,02 19,00 114,02 09. 12. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2200976 9206357389 Elektrická energia 4 739,51 947,90 5 687,41 09. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200975 9206357384 Elektrická energia 515,44 103,08 618,52 09. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200974 9206358607 Elektrická energia 3 386,65 677,33 4 063,98 09. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200973 9206357387 Elektrická energia 217,05 43,41 260,46 09. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200972 9206357388 Elektrická energia 472,18 94,44 566,62 09. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200971 9206357386 Elektrická energia 746,22 149,24 895,46 09. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200970 9206357385 Elektrická energia 429,51 85,90 515,41 09. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
20164 1990108224 Kópie/tlač 15,07 3,01 18,08 08. 12. 2020 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
20163 1990108243 Nájom kopírka 82,22 16,44 98,66 08. 12. 2020 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
2200969 2200705 Vizitky firemné + grafické spracovanie novej vizitky 12,86 2,57 15,43 08. 12. 2020 Ján Vrábel, ul. Tulská 1989/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10851941
2200968 31202258 Materiál 20,91 4,18 25,09 08. 12. 2020 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2020009
2200967 20200169 Odborné prehliadky plynového zariadenia v kotolniach 774,00 154,80 928,80 08. 12. 2020 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2200966 MK201240 Mazivo Gadus 165,00 33,00 198,00 08. 12. 2020 MK FLUID, s. r. o., Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina, IČO: 36423220 objednávka č. 2020198
2200965 70201970 Natural 95, Diesel extra, SH ostrekovač 67,02 13,40 80,42 08. 12. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2200964 20101 Drevná štiepka, doprava 3 549,00 709,80 4 258,80 08. 12. 2020 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 objednávka č. 2020141
2200963 20200287 Služba IoT prevodníky - okruh Ľ. Štúra 171,00 34,20 205,20 07. 12. 2020 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1476.20
2200962 0050201776 Servis MAN 50,00 10,00 60,00 07. 12. 2020 BCI-S&T, s. r. o., Bytčianska 498, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, IČO: 30228573
2200961 2020785 Štiepka, doprava 858,00 171,60 1 029,60 07. 12. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200960 8273200210 Telekomunikačné poplatky 255,18 51,04 306,22 04. 12. 2020 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2200959 4220006184 Telekomunikačné poplatky 20,40 4,08 24,48 04. 12. 2020 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
2200958 200284 Sklá 73,65 14,73 88,38 04. 12. 2020 Jaroslav Babušiak sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414
2200957 70201941 Natural 95 38,90 7,78 46,68 04. 12. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2200956 6861631839 Nájom fľaša oceľová 66,24 13,25 79,49 04. 12. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2200955 202002715 Materiál 61,60 12,32 73,92 04. 12. 2020 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2020011
2200954 2020443 Štiepka, doprava 16 764,00 3 352,80 20 116,80 04. 12. 2020 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2020088
2200953 OF*22000740 TZ páskové kazety 89,00 17,80 106,80 03. 12. 2020 Partex Ariane Slovakia s. r. o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 35946121 objednávka č. 2020201
2200952 7032001315 Jazdné výkony, nájom veľkoobjemového kontajnera 328,40 65,68 394,08 03. 12. 2020 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2200951 200698 Materiál 54,38 10,88 65,26 03. 12. 2020 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 objednávka č. 2020101
20162 2020131 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 03. 12. 2020 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 0206 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
20161 432019505 Elektronické stravovacie poukážky 2 727,00 2 727,00 03. 12. 2020 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2020204
20160 120007032961 MY Oravské noviny 22,29 4,46 26,75 03. 12. 2020 Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 objednávka č. 2020196
20159 2201988 Kancelárske potreby 157,95 31,59 189,54 03. 12. 2020 Miloš Huba Orsa, Gen. Svobodu 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
20158 20203001 Účastnícky poplatok za účasť na online školení "Metrologická legislatíva a všeobecná metrológia 94,50 94,50 03. 12. 2020 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO: 30810701
2200950 20200274 Nadpaušálne výkony: I. etapa Zavedenie meradiel do modulu Ciachovanie 718,25 143,65 861,90 03. 12. 2020 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911
2200949 2020000135 Zemný plyn 63 306,46 12 661,30 75 967,76 03. 12. 2020 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 zmluva č. 1366.18; č. 1437.19
2200948 20202298 Servis vozidla reset, prístup na server 51,75 10,35 62,10 02. 12. 2020 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2200947 8668422845 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 02. 12. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200946 8668423071 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 02. 12. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200945 8668423070 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 02. 12. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200944 20010180 Materiál 91,88 18,38 110,26 02. 12. 2020 MABKA s. r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122
2200943 5520026164 Vodné a stočné 369,47 73,89 443,36 02. 12. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2200942 5201050656 Senzor indukčný 47,00 9,40 56,40 01. 12. 2020 TME Slovakia s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 45241791 objednávka č. 2020197
2200941 2020771 Štiepka, doprava 3 432,00 686,40 4 118,40 01. 12. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
20157 90 Elektrická energia 93,68 93,68 01. 12. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
20156 89 Nájomné, služby 289,15 289,15 01. 12. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
20155 2021683 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 01. 12. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1490.20
2200940 202000731 Kyslík plynný, Acetylén technický, recyklačný poplatok, obal fľaša 337,20 67,44 404,64 01. 12. 2020 PT GAS spol. s r. o., Karpatská 8388/14, 010 08 Žilina, IČO: 45626634 zmluva č. 1494.20
2200939 130001906924 Elektrická energia 377,50 75,50 453,00 01. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200938 130001906925 Elektrická energia 10,83 2,17 13,00 01. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200937 130001906921 Elektrická energia 10,00 2,00 12,00 01. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200936 130001906919 Elektrická energia 27,50 5,50 33,00 01. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200935 130001906918 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 01. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200934 130001906920 Elektrická energia 35,83 7,17 43,00 01. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200933 130001906928 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 01. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200932 130001906917 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 01. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200931 130001906926 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 01. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200930 130030190692 Elektrická energia 15,83 3,17 19,00 01. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200929 130001906927 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 01. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200928 130001906922 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 01. 12. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200927 3620110095 Materiál 80,28 16,06 86,34 30. 11. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2020007
2200926 70/20 Zmesná chemikália na úpravu vody 1 860,00 372,00 2 232,00 30. 11. 2020 Jozef Vičan Plynár - chemik, Brezová 2171/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 11764252
2200925 2020/0927 Drevná štiepka, doprava 3 520,00 704,00 4 224,00 30. 11. 2020 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2020001
2200924 703201295 Zberná nádoba - 1100 l kontajner + dovoz zbernej nádoby 284,00 56,80 340,80 27. 11. 2020 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 objednávka č. 2020193
2200923 220188 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 27. 11. 2020 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2200922 20/2020 Vonkajšie prehliadky stredl. kotlov v plynovej časti kotolne NsP Dolný Kubín 124,56 124,56 27. 11. 2020 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 001 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2200921 201339 Snímač tlaku 235,00 47,00 282,00 26. 11. 2020 MAHRLO, s. r. o., Halalovka 2393/24, 911 01 Trenčín, IČO: 36318132 objednávka č. 2020192
2200920 FV202307 Náhradné diely 36,00 7,20 43,20 25. 11. 2020 SLOVPUMP - TRADE, s. r. o., Osloboditeľov 4, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 36029670 objednávka č. 2020195
2200919 202000159 Štiepka, doprava 955,50 191,10 1 146,60 25. 11. 2020 Ľubomír Kováčik - AUTODOPRAVA, Pod Zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2020140
2200918 20200155 Servisná prehliadka a zoradenie spaľovacích pomerov horákov (nie priemyselných) v plynovej kotolni 596,00 596,00 24. 11. 2020 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2200917 2020471 Materiál 168,90 33,78 202,68 24. 11. 2020 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2020014
2200916 2020077 UCF 210 16,50 3,30 19,80 24. 11. 2020 Ing. Ivan Pisch - ZAPOL, Nemocničná 1946, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10848967
20154 220001369 Darčekové kupóny 12 730,00 12 730,00 24. 11. 2020 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2020194
2200915 20504759 Dodávka a osadenie plastových okien 241,36 48,27 289,63 24. 11. 2020 INCON spol. s r. o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza, IČO: 31415474
2200914 2001677 DIESEL 82,42 16,48 98,90 24. 11. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2200913 2020753 Štiepka, doprava 1 716,00 343,20 2 059,20 23. 11. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200912 2020/0889 Drevná štiepka, doprava 3 498,00 699,60 4 197,60 23. 11. 2020 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2020001
2200911 31202100 Materiál 43,84 8,77 52,61 23. 11. 2020 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2020009
2200910 SCT-F010200153 Prenos údajov o spotrebe zemného plynu 100,00 20,00 120,00 23. 11. 2020 Soft & Control Technology, s. r. o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, IČO: 31689973 objednávka č. 2020188
2200909 20200270 2. časť I. etapy 17 275,32 17 275,32 23. 11. 2020 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1475.20
2200908 20200272 Služba IoT prevodníky - okruh Ľ. Štúra 102,60 20,52 123,12 23. 11. 2020 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1476.20
2200907 2021047 POWERpack 200,00 200,00 23. 11. 2020 POKORNÝ, spol. s r. o., Trnkova 115, 628 00 Brno, IČ: 46983864 objednávka č. 2020191
2200906 2020/0912 Drevná štiepka, doprava 3 520,00 704,00 4 224,00 20. 11. 2020 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2020001
2200905 70201859 Natural 95 48,50 9,70 58,20 19. 11. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2200904 6861625204 Nájom fľaša oceľová 43,39 8,68 52,07 19. 11. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
20153 2007006580 Poistenie priemyselných rizík 360,00 360,00 19. 11. 2020 UNIQA poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501
2200903 F20201593 Online seminár - Novela zákona o odpadoch a povinnosti pre držiteľov - pôvodcov odpadov 159,00 31,80 190,80 18. 11. 2020 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 objednávka č. 2020190
2200902 2020723 Štiepka, doprava 3 432,00 686,40 4 118,40 18. 11. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200901 202000896 Zneškodnenie odpadu 91,46 18,29 109,75 13. 11. 2020 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2200900 9001362919 SIPO položky - NÁJOMNÉ - elektronické spracovanie 45,06 45,06 11. 11. 2020 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2200899 209180258 Internet 38,32 7,66 45,98 11. 11. 2020 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19
2200898 1020VFM00232 Štiepka, doprava 13 461,00 2 692,20 16 153,20 11. 11. 2020 BODOS, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2020139
2200897 3620100221 Materiál 277,18 55,44 332,62 10. 11. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2020007
2200896 2001599 DIESEL 92,41 18,48 110,89 10. 11. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2200895 2020037 Dovoz drevných odrezkov 300,63 60,13 360,76 10. 11. 2020 Tomáš Kvasničák, 029 62 Oravské Veselé 60, IČO: 37045857 zmluva č. 1463.20
2200894 70201798 Diesel extra, ostrekovač 27,81 5,56 33,37 09. 11. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2200893 9205760121 Elektrická energia 4 848,61 969,72 5 818,33 09. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
200892 9205760120 Elektrická energia 2 828,69 565,74 3 394,43 09. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200891 703201170 Jazdné výkony, nájom veľkoobjemového kontajnera 446,10 89,22 535,32 09. 11. 2020 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2200890 2020714 Štiepka, doprava 2 574,00 514,80 3 088,80 09. 11. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200889 9205748840 Elektrická energia 388,10 77,62 465,72 06. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200888 9205748848 Elektrická energia 419,11 83,82 502,93 06. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200887 9205748846 Elektrická energia 210,27 42,05 252,32 06. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200886 9205748843 Elektrická energia 338,12 67,62 405,74 06. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200885 9205748844 Elektrická energia 632,05 126,41 758,46 06. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200884 10200805 Servis kompresorov 484,28 96,86 581,14 06. 11. 2020 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480 objednávka č. 2020182
2200883 20345 Materiál 30,83 6,17 37,00 06. 11. 2020 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 objednávka č. 2020100
2200882 420201926 Overenie kalorimetrického počítadla, Overenie odporového snímača teploty, Zabezpečenie metrolog. služieb Ultraflow, Vystavenie Certifikátu o overení bez nameraných hodnôt 336,09 67,22 403,31 06. 11. 2020 MENERT spol. s r. o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa, IČO: 17330165 objednávka č. 2020152
2200881 31202045 Knipex kliešte 400 Cobra, 250 Cobra 76,58 15,32 91,90 06. 11. 2020 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2020009
2200880 5520024466 Vodné a stočné 565,85 113,17 679,02 06. 11. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2200879 8271337737 Telekomunikačné poplatky 263,63 52,73 316,36 06. 11. 2020 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
20151 432017975 Elektronické stravovacie poukážky 2 866,50 2 866,50 05. 11. 2020 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2020187
2200878 200614 Materiál 430,39 86,08 516,47 05. 11. 2020 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 objednávka č. 2020101
2200877 200381 Výroba púzdra na hriadeľ čerpadla 86,00 17,20 103,20 05. 11. 2020 KOVO SD s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 5169175 objednávka č. 2020183
20150 1990106727 Kópie/tlač 4,94 0,99 5,93 05. 11. 2020 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
20149 1990106743 Nájom kopírka 82,22 16,44 98,66 05. 11. 2020 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
2200876 202002423 Materiál 305,18 61,04 366,22 05. 11. 2020 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2020011
20148 10200371 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 05. 11. 2020 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2200875 6861618003 Nájom fľaša oceľová 111,60 22,32 133,92 05. 11. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2200874 2020000125 Zemný plyn 42 997,96 8 599,59 51 597,55 05. 11. 2020 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 zmluva č. 1366.18; č. 1437.19
2200873 4220005679 Telekomunikačné poplatky 20,98 4,20 25,18 05. 11. 2020 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
2200872 FV202286 Náhradné diely 83,00 16,60 99,60 04. 11. 2020 SLOVPUMP - TRADE, s. r. o., Osloboditeľov 4, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 36029670 objednávka č. 2020181
2200871 162/20 Služby v oblasti BOZP: technicko-poradenská činnosť pre kotolňu Banisko 50,00 50,00 04. 11. 2020 BOZiPo - SK, s. r. o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martin, IČO: 36735795
2200870 10200045 Odborné prehliadky a skúšky 1 010,00 202,00 212,00 04. 11. 2020 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2200869 10200044 Odborné prehliadky a skúšky 1 520,00 304,00 1 824,00 04. 11. 2020 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2200868 2020392 Štiepka, doprava 17 798,00 3 559,60 21 357,60 04. 11. 2020 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2020088
20147 2007005491 Poistné majetok & efekt 166,62 166,62 04. 11. 2020 UNIQA poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501
2200867 70201771 Natural 95, Diesel 82,75 16,55 99,30 04. 11. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2200866 20010129 Materiál 371,87 74,37 446,24 03. 11. 2020 MABKA s. r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122
2200865 20010128 Materiál 388,87 77,77 466,64 03. 11. 2020 MABKA s. r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122
20146 2021496 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 03. 11. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1490.20
20145 2020114 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 03. 11. 2020 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 0206 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2200864 2020435 Materiál 38,20 7,64 45,84 03. 11. 2020 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2020014
2200863 10200042 Odborné prehliadky a skúšky 1 100,00 220,00 1 320,00 03. 11. 2020 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2200862 10200043 Odborné prehliadky a skúšky 1 030,00 206,00 1 236,00 03. 11. 2020 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2200861 11/2020 Nájomné 150,00 150,00 03. 11. 2020 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 - 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
2200860 220160 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 02. 11. 2020 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2200859 8668393604 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 02. 11. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200858 8668393603 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 02. 11. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200857 8668393375 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 02. 11. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200856 20202088 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 02. 11. 2020 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2200855 2020/0825 Drevná štiepka, doprava 825,00 165,00 990,00 02. 11. 2020 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2020001
2200854 2020687 Štiepka, doprava 2 574,00 514,80 3 088,80 02. 11. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200853 130001906921 Elektrická energia 10,00 2,00 12,00 02. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200852 130001906925 Elektrická energia 10,83 2,17 13,00 02. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200851 130001906924 Elektrická energia 338,33 67,67 406,00 02. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200850 130001906919 Elektrická energia 27,50 5,50 33,00 02. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200849 130001906918 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 02. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200848 130001906920 Elektrická energia 35,83 7,17 43,00 02. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200847 130001906928 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 02. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200846 130001906917 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 02. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200845 130001906926 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 02. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200844 130001906923 Elektrická energia 15,83 3,17 19,00 02. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200843 130001906927 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 02. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200842 130001906922 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 02. 11. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200841 202000866 Zneškodnenie odpadu 102,34 20,47 122,81 30. 10. 2020 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
20144 83 Elektrická energia 74,03 14,81 88,83 30. 10. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
20143 82 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 30. 10. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
20020012 2020076 Vypracovanie projektovej dokumentácie hydraulického vyregulovania vykurovania na stavbu "Hydraulické vyregulovanie sídliska Brezovec - Mierová, Dolný Kubín) 1 575,00 315,00 1 890,00 29. 10. 2020 Entepro, s. r. o., Istebné 278, 027 53 Istebné, IČO: 36743704
2200840 31201923 Materiál 35,52 7,10 42,62 29. 10. 2020 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2020009
2200839 OF2020086 Servis riadiaceho systému na PK Bysterec 342,00 342,00 29. 10. 2020 ENERGO CONTROLS, spol. s r. o., Škultétyho 2868/32, 010 01 Žilina, IČO: 36020028
2200838 3620100108 Materiál 181,47 36,29 218,92 28. 10. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2020007
2200837 1620200751 Vývoz žumpy, rozbor a likvidácia odpadu 83,70 16,74 100,44 28. 10. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2020165
20020011 OF20200146 Regulačný ventil so sadou impulzného potrubia 3 472,12 694,42 4 166,54 27. 10. 2020 KPI, s. r. o., Višňové 793, 013 23 Višňové, IČO: 36799165 objednávka č. 2020172
2200836 2020102703 Poplatok za telefonické poradenstvo 160,00 32,00 192,00 27. 10. 2020 Ing. Lenárt Karol, Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 33372276
2200835 70201714 Natural 95 48,78 9,76 58,54 26. 10. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2200834 2020671 Štiepka, doprava 1 716,00 343,20 2 059,20 26. 10. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200833 2020/0814 Drevná štiepka, doprava 2 717,00 543,40 3 260,40 26. 10. 2020 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2020001
2200832 1020VFM00218 Štiepka, doprava 4 515,00 903,00 5 418,00 26. 10. 2020 BODOS, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2020139
2200831 10200352 Ročná revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 279,49 55,90 335,39 22. 10. 2020 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
20142 2020312 Kalendáre 134,49 26,90 161,39 22. 10. 2020 Agentúra 208, s. r. o., Ľuda Zúbka 3573/16, 920 01 Hlohovec, IČO: 36285323 objednávka č. 2020170
2200830 2001510 DIESEL 94,64 18,93 113,57 21. 10. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2200829 202200277 Servisná prehliadka úpravne vody 459,52 91,90 551,42 20. 10. 2020 Waleon s. r. o., Brestová 178/1, 040 14 Košice, IČO: 36197491 objednávka č. 2020124
2200828 70201689 Natural 95, Diesel 104,82 20,96 125,78 20. 10. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
2200827 20200116 Servisná prehliadka a zoradenie spaľovacích pomerov horákov (nie priemyselných) v plynovej kotolni 1 054,00 1 054,00 20. 10. 2020 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2200826 2020282 Jesenná deratizácia 600,00 60,00 19. 10. 2020 Ján Štajer Derato, Bysterecká 2066/11, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17811678 objednávka č. 2020175
2200825 2020648 Štiepka, doprava 2 574,00 514,80 3 088,80 19. 10. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200824 2015F05920 Trojvrstvové rúška, Respirátory, Liehové dezinfekčné prípravky na ruky 774,98 155,00 929,98 16. 10. 2020 REPRE, s. r. o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214, IČO: 35810122 objednávka č. 2020171
2200823 200310 Odrezky smrekové z píly 486,45 97,29 583,74 16. 10. 2020 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1465.20
2200822 15/2020 Vonkajšie prehliadky kotlov v kotolni Banisko 243,84 243,84 16. 10. 2020 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 001 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2200821 16/2020 Vonkajšie prehliadky TNS expanzomaty v bytových domoch na sídlisku Brezovec 463,10 463,10 16. 10. 2020 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 001 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2200820 20200242 1. časť I. etapy (merače tepla, vodomery) 31 691,81 31 691,81 15. 10. 2020 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1475.20
2200819 2020040 Kamerový systém 469,50 469,50 14. 10. 2020 Juraj Hampel, Medzihradská 1337/68, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44938896
2200818 10200036 Revízie a spracovanie revízií pre KOST 1 111,00 222,20 1 333,20 13. 10. 2020 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
20141 432016859 Elektronické stravovacie poukážky 90,00 90,00 13. 10. 2020 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2020174
2200817 2020/0785 Drevná štiepka, doprava 935,00 187,00 1 122,00 12. 10. 2020 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2020001
2200816 202000783 Zneškodnenie odpadu 77,18 15,44 92,62 12. 10. 2020 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2200815 209162691 Internet 48,32 9,66 57,98 12. 10. 2020 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19
2200814 2020625 Štiepka, doprava 1 298,00 259,60 1 557,60 12. 10. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200813 95/2020 Palivové drevo, doprava 1 256,72 251,34 1 508,06 12. 10. 2020 Pavol Krúpa, Konopná 96, 027 44 Tvrdošín, IČO: 41794826 zmluva č. 1457.20
2200812 502009196 Perfora rošt 87,17 87,17 09. 10. 2020 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2020012
2200811 151/2020 Revízie, kontroly komínových telies endoskopom Wohler a meranie spaľovacieho procesu 3 829,60 765,92 4 595,52 09. 10. 2020 Kamexpert, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441
2200810 9205204266 Elektrická energia 3 867,88 773,58 4 641,46 09. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200809 3620090199 Materiál 154,69 30,94 185,63 09. 10. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2020007
2200808 70201632 Natural 95 49,58 9,92 59,50 09. 10. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200807 2001428 DIESEL 88,77 17,76 106,53 08. 10. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2200806 2000306 Gátrové odrezky z píly 595,80 119,16 714,96 08. 10. 2020 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1465.20
2200805 9001354605 SIPO položky - NÁJOMNÉ - elektronické spracovanie 45,06 45,06 08. 10. 2020 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2200804 220147 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 08. 10. 2020 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2200803 9205192136 Elektrická energia 255,11 51,02 306,13 07. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200802 9205192143 Elektrická energia 367,01 73,40 440,41 07. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200801 9205192129 Elektrická energia 2 294,59 458,92 2 753,51 07. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200800 9205192140 Elektrická energia 474,77 94,95 569,72 07. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200799 9205192133 Elektrická energia 287,74 57,55 345,29 07. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200798 202002230 Materiál 618,52 123,70 742,22 07. 10. 2020 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2020011
2200797 6861607993 Nájom fľaša oceľová 41,76 8,35 50,11 07. 10. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2200796 2020033 Dovoz drevných odrezkov a palivového dreva 1 096,88 219,38 1 316,26 07. 10. 2020 Tomáš Kvasničák, 029 62 Oravské Veselé 60, IČO: 37045857 zmluva č. 1463.20
2200795 20200113 Materiál pre plynové horáky Weishaupt v kotolniach (ovládacie jednotky) 2 472,00 494,40 2 966,40 07. 10. 2020 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2200794 2020352 Štiepka, doprava 13 230,00 2 646,00 15 876,00 07. 10. 2020 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2020088
2200793 31201712 Materiál 31,02 6,20 37,22 06. 10. 2020 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2020009
2200792 8269471841 Telekomunikačné poplatky 250,49 50,10 300,59 06. 10. 2020 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2200791 9205188719 Elektrická energia 202,88 40,58 243,46 06. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200790 4220005175 Telekomunikačné poplatky 21,28 4,26 25,54 06. 10. 2020 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
20140 10200306 Aktualizácia povinného požiarneho označenia skladu štiepky Bysterec - zákaz fajčenia a vstupu; Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 239,80 47,96 287,76 06. 10. 2020 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
20139 2021322 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 06. 10. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
20138 432016104 Elektronické stravovacie poukážky 2 601,00 2 601,00 06. 10. 2020 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2020169
20137 432016055 Poplatok za vydanie karty 4,50 0,90 5,40 06. 10. 2020 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2020167
20136 2020100 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 05. 10. 2020 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 0206 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
20135 1990104779 Nájom kopírka 82,22 16,44 98,66 05. 10. 2020 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
20134 1990104747 Kópie/tlač 7,07 1,41 8,48 05. 10. 2020 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
2200789 200549 Materiál 43,38 8,68 52,06 05. 10. 2020 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 objednávka č. 2020101
2200788 20010082 Materiál 417,28 83,46 500,74 05. 10. 2020 MABKA s. r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122
2200787 2020/0746 Drevná štiepka, doprava 1 848,00 369,60 2 217,60 05. 10. 2020 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2020001
2200786 5520019824 Vodné a stočné 4 909,09 981,82 5 890,91 05. 10. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2200785 5520019828 Vodné a stočné 1 759,49 351,90 2 111,39 05. 10. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2200784 2020000113 Zemný plyn 27 702,98 5 540,59 33 243,57 05. 10. 2020 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 zmluva č. 1366.18; č. 1437.19
2200783 20201825 Servis vozidla reset, prístup na server 51,75 10,35 62,10 02. 10. 2020 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2200782 8668367662 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 02. 10. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200781 8668367661 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 02. 10. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200780 8668367427 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 02. 10. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200779 2000304 Smrekové odrezky z píly 496,80 99,36 596,16 02. 10. 2020 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1465.20
2200778 181/2020 Odrezky sm 596,16 119,23 715,39 02. 10. 2020 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1467.20
2200777 180/2020 Palivo sm 593,54 118,71 712,25 02. 10. 2020 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1466.20
2200776 203171946 Vytýčenie setí PTZ Orange v Dolnom Kubíne 120,00 24,00 144,00 02. 10. 2020 MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letna 796/9, 921 01 Piešťany, IČO: 36230537 objednávka č. 2020159
2200775 10/2020 Nájomné 150,00 150,00 02. 10. 2020 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 - 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
2200774 09/2020 Nájomné 150,00 150,00 02. 10. 2020 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 - 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
2200773 70201602 Natural 95, Diesel extra 53,92 10,78 64,70 02. 10. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
20133 FO:2003868 Denné plány A5 term. dvojstranné 16,25 3,25 19,50 02. 10. 2020 GRADA Slovakia s. r. o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, IČO: 31346103
20132 76 Elektrická energia 71,22 14,24 85,46 01. 10. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
20131 75 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 01. 10. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
2200772 2020600 Štiepka, doprava 858,00 171,60 1 029,60 01. 10. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200771 2000293 Odrezky smrekové z píly 531,00 106,20 637,20 01. 10. 2020 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1465.20
2200770 6622007006 Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia 60,00 12,00 72,00 01. 10. 2020 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2200769 130001906921 Elektrická energia 10,00 2,00 12,00 01. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200768 130001906925 Elektrická energia 10,83 2,17 13,00 01. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200767 130001906924 Elektrická energia 269,17 53,83 323,00 01. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200766 130001906919 Elektrická energia 27,50 5,50 33,00 01. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200765 130001906918 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 01. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200764 130001906920 Elektrická energia 35,83 7,17 43,00 01. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200763 130001980692 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 01. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200762 130001906917 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 01. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200761 130001906926 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 01. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200760 130001906923 Elektrická energia 15,83 3,17 19,00 01. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200759 130001906927 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 01. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200758 130001906922 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 01. 10. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
20130 42020506 Školenie - Podmienky zabezpečenia BOZP pri práci z domu 20,00 4,00 24,00 30. 09. 2020 BE - SOFT a. s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice, IČO: 36191337 objednávka č. 2020163
20129 FA2002005485 airFRESH fourSEASONS 187,80 37,56 225,36 30. 09. 2020 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s. r. o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790
2200757 10200035 Revízie elektrospotrebičov 1 364,00 272,80 1 636,80 29. 09. 2020 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2200756 10200034 Revízie 946,00 189,20 1 135,20 29. 09. 2020 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2200755 2020593 Štiepka, doprava 858,00 171,60 1 029,60 28. 09. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200754 3620090088 Batérie, infrasenzory 364,30 72,86 437,16 28. 09. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2020007
2200753 1620200675 Vytyčovanie vodovodného porubia 7,96 1,59 9,55 28. 09. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2020160
2200752 2020/0736 Drevná štiepka, doprava 935,00 187,00 1 122,00 28. 09. 2020 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2020001
2200751 OF20091 Revízia vn trafostanice TS 310 550,55 110,11 660,66 25. 09. 2020 RPIC, spol. s r. o., J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31611389
2200750 20200010 Kontrola, nastavenie, revízia elektronickej detekcie úniku plynu v kotolniach a vystavenie protokolov 900,00 900,00 25. 09. 2020 Miroslav Masnica, Chalupkova 158, 022 04 Čadca, IČO: 47979071 objednávka č. 2020164
2200749 VF0792020 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu pre plynovú kotolňu sídliska Obrancov mieru 245,00 49,00 294,00 24. 09. 2020 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 474128275 zmluva č. 948.13
2200748 VF0802020 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu na Matuškovej ulici 235,00 47,00 282,00 24. 09. 2020 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 474128275 zmluva č. 948.13
2200747 VF0782020 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu pre plynovú kotolňu sídliska Bysterec 370,00 74,00 444,00 24. 09. 2020 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 474128275 zmluva č. 948.13
2200746 VF0772020 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu pre nemocnicu s poliklinikou L. N. Jégeho 398,00 79,60 477,60 24. 09. 2020 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 474128275 zmluva č. 948.13
2200745 2021301 Toner XEROX 52,00 10,40 62,40 24. 09. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2200744 31-44-200185 Trecia podložka, podložky, Blatníky 722,42 144,48 866,90 24. 09. 2020 TERRASTROJ spol. s r. o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: 00643581
2200743 2020/0713 Drevná štiepka, doprava 3 487,00 697,40 4 184,40 23. 09. 2020 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2020001
2200742 175/2020 Odrezky sm 596,16 119,23 715,39 23. 09. 2020 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1467.20
2200741 202010136 SM palivo, doprava 586,50 117,30 703,80 22. 09. 2020 TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s., Jána Chalupku 982/25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46424334 zmluva č. 1468.20
2200740 2020344 Stavebné práce 11 180,00 11 180,00 22. 09. 2020 NABAL s. r. o., SNP 1201/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50974459
2200739 2020575 Štiepka, doprava 858,00 171,60 1 029,60 22. 09. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200738 2020034 Dovoz palivového dreva 179,19 35,84 215,03 22. 09. 2020 Drevoman, s. r. o., Na Sihoti 1151/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36746061 zmluva č. 1462.20
2200737 4141231048 Zaistenie a odistenie pracoviska 121,31 24,26 145,57 21. 09. 2020 Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151
2200736 70201515 Natural 95 46,59 9,32 55,91 18. 09. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200735 6861600539 Nájom fľaša oceľová 29,52 5,90 35,42 18. 09. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2200734 502008181 Materiál 57,98 11,60 69,58 18. 09. 2020 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2020012
2200733 200805 Palivové drevo - výrezy, doprava 4 531,62 906,32 5 437,94 18. 09. 2020 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1454.20
20128 20200077 Všeobecný výkon pracovnej zdravotnej služby 258,30 258,30 18. 09. 2020 Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e., Staromyjavská 716/73, 907 01 Myjava, IČO: 48260240
2200732 6549935484 Poistné 765,69 765,69 17. 09. 2020 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00585441
2200731 520327/2020 Filtrácia a regenerácia transformátorových olejov 1 866,70 1 866,70 17. 09. 2020 František Studený - FILTREX, filtrácia a regenerácia olejov, kvapalín, Hlavná 223, 951 51 Nová Ves nad Žitavou, IČO: 31130771 objednávka č. 2020157
2200730 220122 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 17. 09. 2020 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2200729 2020053 Ihličnaté palivo, doprava 669,99 134,00 803,99 17. 09. 2020 Ing. Milan Bruncko, Lesnícka Kancelária, Záskalická 702/51, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32280769 zmluva č. 1458.20
2200728 200804 Drevné odrezky, doprava 5 258,61 1 051,72 6 310,33 17. 09. 2020 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1453.20
20127 0345019509 Úrazové poistenie 66,39 66,39 17. 09. 2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
20126 2021285 GFI KERIO aktualizácia na 1 rok 480,00 96,00 576,00 16. 09. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2200727 2020558 Štiepka, doprava 1 320,00 264,00 1 584,00 16. 09. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200726 OF2020074 Servis riadiaceho systému na PK Obrancov mieru 392,00 392,00 16. 09. 2020 ENERGO CONTROLS, spol. s r. o., Škultétyho 2868/32, 010 01 Žilina, IČO: 36020028
2200725 139/2020 Oprava komínového kotvenia komína Bysterec - západ 3 783,00 3 783,00 16. 09. 2020 Kamexpert, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441 objednávka č. 2020135
2200724 2000274 Gátrové odrezky z píly 455,40 91,08 546,48 16. 09. 2020 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1465.20
2200723 2000273 Gátrové odrezky z píly 519,12 103,82 622,94 16. 09. 2020 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1465.20
2200722 1020VFM00181 Drevná štiepka, doprava 14 122,50 2 824,50 16 947,00 16. 09. 2020 BODOS, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2020139
2200721 1020VFM00171 Drevná štiepka, doprava 5 953,50 1 190,70 7 144,20 16. 09. 2020 BODOS, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2020139
2200720 9001348600 SIPO položky - NÁJOMNÉ - elektronické spracovanie 45,41 45,41 16. 09. 2020 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2200719 FV9011532 Kuriérska preprava 25,19 5,04 30,23 16. 09. 2020 LASER - SK, spol. s r. o., Stocklova 14, 085 01 Bardejov, IČO: 36501301
2200718 20203189 Členské 2020 Spolkové do 5 členov 120,00 120,00 11. 09. 2020 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 28, 811 07 Bratislava, IČO: 30778603
2200717 70201454 diesel extra 10,50 2,10 12,60 11. 09. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200716 20200217 Software Chastia FM, inštalácia software 2 486,50 497,30 2 983,80 10. 09. 2020 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1481.20
2200715 20200218 Balík údržby software Chastia 1 627,56 325,51 1 953,07 10. 09. 2020 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1482.20
2200714 9204640283 Elektrická energia 2 610,24 522,05 3 132,29 10. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200713 209145083 Internet 38,32 7,66 45,98 10. 09. 2020 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19
2200712 2020328 Stavebné práce, projekt "rekonštrukcia kotolne Banisko" -2 236,00 10. 09. 2020 NABAL s. r. o., SNP 1201/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50974459
2200711 20071 Drevná štiepka, doprava 33 043,50 6 608,70 39 652,20 10. 09. 2020 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 objednávka č. 2020141
2200710 202010131 SM palivo, doprava 1 864,38 372,88 2 237,26 10. 09. 2020 TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s., Jána Chalupku 982/25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46424334 zmluva č. 1468.20
2200709 2020100 Palivové drevo - gátrové orezy 2 310,01 462,00 2 772,01 10. 09. 2020 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1455.20
2200708 2020000103 Zemný plyn 30 151,91 6 030,38 36 182,29 08. 09. 2020 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 zmluva č. 1366.18; č. 1437.19
2200707 9204628345 Elektrická energia 194,42 38,89 233,31 08. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200706 9204634133 Elektrická energia 2 183,13 436,63 2 619,76 08. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200705 9204628349 Elektrická energia 322,42 64,48 386,90 08. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200704 9204628361 Elektrická energia 336,65 67,33 403,98 08. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200703 9204628352 Elektrická energia 500,56 100,11 600,67 08. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200702 9204628356 Elektrická energia 193,99 38,80 232,79 08. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200701 2020028 Dovoz drevných odrezkov a palivového dreva 3 171,77 634,35 3 806,12 08. 09. 2020 Tomáš Kvasničák, 029 62 Oravské Veselé 60, IČO: 37045857 zmluva č. 1463.20
20125 2201386 Kancelárske potreby 82,03 16,41 98,44 08. 09. 2020 Miloš Huba Orsa, Gen. Svobodu 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
20124 432014188 Elektronické stravovacie poukážky 2 371,50 2 371,50 07. 09. 2020 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2020158
2200700 2001251 DIESEL 101,77 20,36 122,13 07. 09. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2200699 2020300 Štiepka, doprava 19 800,00 3 960,00 23 760,00 07. 09. 2020 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2020088
2200698 2020306 Odrezky, doprava 8 703,20 1 740,64 10 443,84 07. 09. 2020 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 zmluva č. 1479.20
2200697 FVS-333/2020 Oprava zariadenia Variomat 114,00 22,80 136,80 07. 09. 2020 REFLEX SK, s. r. o., Bernolákova 6088/14, 036 01 Martin, IČO: 36369934 objednávka č. 2020153
2200696 2020180 Overenie meračov tepla 244,80 48,96 293,76 07. 09. 2020 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč - Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 objednávka č. 2020023
2200695 25200003 Podpora a aktualizácie software Chastia FM -1 276,56 -255,31 -1 531,87 07. 09. 2020 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1014.13
2200694 31201479 Materiál 19,42 3,88 23,30 07. 09. 2020 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2020009
2200693 8267624190 Telekomunikačné poplatky 247,34 49,47 296,81 07. 09. 2020 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2200692 4220004656 Telekomunikačné poplatky 20,95 4,19 25,14 07. 09. 2020 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
2200691 2020536 Štiepka, doprava 880,00 176,00 1 056,00 07. 09. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200690 200471 Materiál 292,03 58,41 350,44 04. 09. 2020 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014
2200689 200470 Materiál 12,84 2,57 15,41 04. 09. 2020 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 objednávka č. 2020101
2200688 158/2020 Palivo sm 392,19 78,44 470,63 04. 09. 2020 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1466.20
2200687 160/2020 Odrezky sm 852,84 170,57 1 023,41 04. 09. 2020 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1467.20
2200686 902020113 Smrekové odrezky, doprava 3 170,09 634,02 3 804,11 04. 09. 2020 Exclusive Class s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava - Ružinov, IČO: 50572296 zmluva č. 1460.20
2200685 6861595185 Nájom fľaša oceľová 31,49 6,30 37,79 04. 09. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2200684 5520014895 Vodné a stočné 399,89 79,98 479,87 04. 09. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
20123 2021161 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 04. 09. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1328.18
20122 10200293 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 04. 09. 2020 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
20020010 20200032 Dokumentácia pre ohlásenie stavby "Kotolňa Banisko, Dolný Kubín" 400,00 80,00 480,00 04. 09. 2020 PP PROJECT - STEEL, s. r. o., Valaská Dubová 184, 034 96 Valaská Dubová, IČO: 50725181 objednávka č. 2020145
2200683 8170607521 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 03. 09. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200682 8170607288 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 03. 09. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200681 8170607520 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 03. 09. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200680 2020018 Štiepka, doprava 4 914,00 982,80 5 896,80 03. 09. 2020 N - FOREST, s. r. o., Liptovská Teplá 346, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 52082741 objednávka č. 2020142
2200679 2020386 Palivo 1 186,94 237,39 1 424,33 03. 09. 2020 Urbár, pozem. spol., Zázrivá, Stred 197, 027 05 Zázrivá, IČO: 14224976 zmluva č. 1461.20
2200678 70201429 Diesel 39,65 7,93 47,58 03. 09. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200677 10200045 Smrekové odrezky 523,80 104,76 628,56 03. 09. 2020 František Kolenčík - Drevo výroba, Jasenovská 797, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 35095563 zmluva č. 1483.20
2200676 12000005 Doprava smrekových odrezkov 116,40 23,28 139,68 03. 09. 2020 JAD Trans, s. r. o., Lehotská 1236, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 52660664 zmluva č. 1485.20
2200675 202001970 Materiál 109,40 21,88 131,28 03. 09. 2020 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2020011
20121 1990103470 Nájom kopírka 82,22 16,44 98,66 03. 09. 2020 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
20120 1990103409 Kópie/tlač 4,31 0,86 5,17 03. 09. 2020 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677
2200674 130001906921 Elektrická energia 10,00 2,00 12,00 02. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200673 130001906925 Elektrická energia 10,83 2,17 13,00 02. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200672 130001906924 Elektrická energia 227,50 45,50 273,00 02. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200671 130001906919 Elektrická energia 27,50 5,50 33,00 02. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200670 130001906918 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 02. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200669 130001906920 Elektrická energia 35,83 7,17 43,00 02. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200668 130001906928 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 02. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200667 130001906917 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 02. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200666 130001906926 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 02. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200665 130001906923 Elektrická energia 15,83 3,17 19,00 02. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200664 130001906927 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 02. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200663 130001906922 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 02. 09. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
20119 66 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 02. 09. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
20118 67 Elektrická energia 69,63 13,93 83,56 02. 09. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
20117 2020086 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 09. 2020 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 0206 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2200662 20403 Tlaková skúška poistných ventilov 160,00 32,00 192,00 02. 09. 2020 Valve, a. s., Kragujevská 398, 010 01 Žilina, IČO: 44641494 objednávka č. 2020117
2200661 20402 Oprava poistného ventila, Kužel na poistný ventil 400,00 80,00 480,00 02. 09. 2020 Valve, a. s., Kragujevská 398, 010 01 Žilina, IČO: 44641494 objednávka č. 2020118
2200660 200709 Osadenie značiek 315,40 315,40 02. 09. 2020 ZNAČKY, s. r. o., J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43931111 objednávka č. 2020144
2200659 20010030 Materiál 685,94 137,19 823,13 02. 09. 2020 MABKA s. r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122
2200658 20010031 Materiál 600,62 120,12 720,74 02. 09. 2020 MABKA s. r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122
2200657 06610254 Jednodrez univerzálny, JUNONA kuchynská zostava 282,50 56,50 339,00 02. 09. 2020 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a. s., Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 36573175
2200656 20201616 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 02. 09. 2020 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2200655 702001370 Natural 95, Diesel extra, Diesel 199,15 39,83 238,98 02. 09. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200654 703200899 Jazdné výkony, nájom veľkoobjemového kontajnera 226,94 45,39 272,33 02. 09. 2020 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2200653 3620080069 Materiál 118,28 23,66 141,94 02. 09. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2020007
2200652 2020050 Príprava mostovej váhy na overenie a asistenciu pri overení 586,10 117,22 703,32 02. 09. 2020 ANTON PANÁČEK, Juraja Jánošíka 869/14, 013 03 Varín, IČO: 10955135
2200651 151/2020 Palivo sm 1 127,05 225,41 1 352,46 02. 09. 2020 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1466.20
2200650 149/2020 Odrezky sm 476,10 95,22 571,32 02. 09. 2020 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1467.20
2200649 156/2020 palivo sm 619,31 123,86 743,17 02. 09. 2020 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1466.20
2200648 12000004 Doprava smrekových odrezkov 326,24 326,24 02. 09. 2020 JAD Trans, s. r. o., Lehotská 1236, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 52660664 zmluva č. 1485.20
2200647 1020044 Smrekové odrezky 1 468,08 293,62 1 761,70 02. 09. 2020 František Kolenčík - Drevo výroba, Jasenovská 797, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 35095563 zmluva č. 1483.20
2200646 202000116 Štiepka, doprava 25 567,50 5 113,50 30 681,00 02. 09. 2020 Ľubomír Kováčik - AUTODOPRAVA, Pod Zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2020140
2200645 2020501 Štiepka, doprava 880,00 176,00 1 056,00 02. 09. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200644 VF0692020 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 2 na kotolni Bysterec 312,80 62,56 375,36 26. 08. 2020 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 474128275 zmluva č. 948.13
2200643 31201440 Materiál 333,96 66,79 400,75 26. 08. 2020 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2020009
2200642 VF0682020 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 1 na kotolni Bysterec 312,80 62,56 375,36 26. 08. 2020 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 474128275 zmluva č. 948.13
2200641 20200092 Odborné prehliadky plynových zariadení v kotolniach 768,00 153,60 921,60 26. 08. 2020 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
20116 2020/01292 Tvrdené sklo, púzdro na mobil 19,77 19,77 25. 08. 2020 PSM Trade s. r. o., Čaradice 14, 953 01 Čaradice, IČO: 52130959
2200640 51/20 Kalibračné roztoky pre laboratórium 135,00 27,00 162,00 25. 08. 2020 Jozef Vičan Plynár - chemik, Brezová 2171/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 11764252 objednávka č. 2020150
2200639 FV9010748 Kuriérska preprava 10,07 2,01 12,08 24. 08. 2020 LASER - SK, spol. s r. o., Stocklova 14, 085 01 Bardejov, IČO: 36501301
2200638 146/2020 Odrezky sm 1 179,90 235,98 1 415,88 24. 08. 2020 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1467.20
2200637 FV100/20 Úprava programového vybavenia kotla K1 a K2 v kotolni Brezovec 430,00 86,00 516,00 24. 08. 2020 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2020147
2200636 FV102/20 Naprogramovanie nového FM M116 kotla BK1 v kotolni Brezovec 210,00 42,00 252,00 24. 08. 2020 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2020146
2200635 2020493 Štiepka, doprava 440,00 88,00 528,00 24. 08. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
20115 2000501996 Servis automobilu 131,43 26,29 157,72 21. 08. 2020 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2200634 400088 Preventívna údržba frekvenčných meničov Danfoss 9 765,00 1 953,00 11 718,00 21. 08. 2020 TECHNOPLUSS, s. r. o., Víťazná 2, 831 06 Bratislava, IČO: 0045320632 objednávka č. 2020046; č. 2020148
2200633 400089 Frekvenčný menič Danfoss pre kotle BK1 a BK2 na biomasovej kotolni 1 665,19 333,04 1 998,23 21. 08. 2020 TECHNOPLUSS, s. r. o., Víťazná 2, 831 06 Bratislava, IČO: 0045320632 objednávka č. 2020126
2200632 400087 Oprava frekvenčného meniča Danfoss 1 979,69 395,94 2 375,63 21. 08. 2020 TECHNOPLUSS, s. r. o., Víťazná 2, 831 06 Bratislava, IČO: 0045320632
2200631 12000002 Doprava smrekových odrezkov 335,56 335,56 21. 08. 2020 JAD Trans, s. r. o., Lehotská 1236, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 52660664 zmluva č. 1485.20
2200630 10200039 Smrekové odrezky 1 510,02 302,00 1 812,02 21. 08. 2020 František Kolenčík - Drevo výroba, Jasenovská 797, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 35095563 zmluva č. 1483.20
2200629 2020025 Doprava drevných odrezkov a palivového dreva 2 531,47 506,29 3 037,76 21. 08. 2020 Tomáš Kvasničák, 029 62 Oravské Veselé 60, IČO: 37045857 zmluva č. 1463.20
2200628 202010122 SM palivo, doprava 572,47 114,49 686,96 21. 08. 2020 TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s., Jána Chalupku 982/25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46424334 zmluva č. 1468.20
2200627 12/2020 Odborná prehliadka kotolne 398,76 398,76 20. 08. 2020 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 001 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2200626 11/2020 Odborná prehliadka kotolne 740,40 740,40 20. 08. 2020 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 001 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2200625 10/2020 Odborná prehliadka kotolne 382,16 382,16 20. 08. 2020 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 001 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2200624 2001155 DIESEL 167,33 33,47 200,80 20. 08. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2200623 2020279 Odrezky, doprava 1 305,48 261,10 1 566,58 20. 08. 2020 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 zmluva č. 1479.20
20020009 20010 Polyfunkčný dom Gerdig - tepelná prípojka 125,00 25,00 150,00 19. 08. 2020 JUDr. Gerhard Hunčaga, Vyšnokubínska 232/150, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32278209 zmluva č. 1473.20
2200622 20200130 Drevo smrek palivo, doprava 2 653,05 530,61 3 183,66 19. 08. 2020 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1456.20
2200621 70201340 Diesel extra, diesel, umývanie program 2 91,02 18,20 109,22 18. 08. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200620 6861588569 Nájom fľaša oceľová 29,52 5,90 35,42 18. 08. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
20020008 OF20200103 Vyregulovanie - Matúškova 39 926,56 7 985,31 47 911,87 17. 08. 2020 KPI, s. r. o., Višňové 793, 013 23 Višňové, IČO: 36799165 objednávka č. 2020128
20020007 OF20200104 Vyregulovanie - Banisko 29 117,52 5 823,50 34 941,02 17. 08. 2020 KPI, s. r. o., Višňové 793, 013 23 Višňové, IČO: 36799165 objednávka č. 2020127
2200619 2000245 Odrezky smrekové z píly 571,32 114,26 685,58 17. 08. 2020 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1465.20
2200618 202010119 SM palivo, doprava 5 168,10 1 033,62 6 201,72 17. 08. 2020 TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s., Jána Chalupku 982/25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46424334 zmluva č. 1468.20
2200617 2020177 Modul MC603 0/4 - 20mA výstupy -226,80 -45,36 -272,16 17. 08. 2020 Nobius Metering, s. r. o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra, IČO: 46693912
2200616 20200801 Servis plynových kotlov 349,44 349,44 17. 08. 2020 BALGAS s. r. o., Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín, IČO: 44743378
2200615 2020468 Štiepka, doprava 858,00 171,60 1 029,60 17. 08. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200614 2020048 Ihličnan palivo, doprava 473,58 94,71 568,29 17. 08. 2020 Ing. Milan Bruncko, Lesnícka Kancelária, Záskalická 702/51, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32280769 zmluva č. 1458.20
2200613 200705 Palivové drevo - výrezy, doprava 2 728,97 545,79 3 274,76 14. 08. 2020 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1454.20
2200612 2000241 Odrezky smrekové z píly 596,16 119,23 715,39 14. 08. 2020 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1465.20
2200611 2000242 Odrezky smrekové z píly 546,48 109,30 655,78 14. 08. 2020 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1465.20
2200610 2000243 Smrekové odrezky z píly 455,40 91,08 546,48 14. 08. 2020 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1465.20
20114 2000501950 Servis automobilu 15,44 3,09 18,53 13. 08. 2020 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2200609 200704 Drevné odrezky, doprava 9 772,90 1 954,58 11 727,48 13. 08. 2020 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1453.20
2200608 3620070167 Materiál 98,67 19,73 118,40 13. 08. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2020007
2200607 902020100 Smrekové odrezky, doprava 1 214,40 242,88 1 457,28 13. 08. 2020 Exclusive Class s.r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava - Ružinov, IČO: 50572296 zmluva č. 1460.20
2200606 902020099 Smrekové odrezky, doprava 657,80 131,56 789,36 13. 08. 2020 Exclusive Class s.r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava - Ružinov, IČO: 50572296 zmluva č. 1460.20
2200605 45/20 Prevádzková chémia pre TS 2 290,00 458,00 2 748,00 13. 08. 2020 Jozef Vičan Plynár - chemik, Brezová 2171/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 11764252
2200604 209127564 Internet 38,32 7,66 45,98 12. 08. 2020 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19
2200603 2020086 Palivové drevo - gátrové orezy 1 724,63 344,93 2 069,56 12. 08. 2020 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1455.20
2200602 2020167 Overenie meračov tepla 434,30 86,86 521,16 12. 08. 2020 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč - Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 objednávka č. 2020023
2200601 9204083304 Elektrická energia 1 369,08 273,82 1 642,90 11. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200600 9204077801 Elektrická energia 552,49 110,50 662,99 11. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200599 9204077800 Elektrická energia 195,18 39,04 234,22 11. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200598 1620200517 Vývoz žumpy, rozbor a likvidácia odpadu 79,67 15,93 95,60 11. 08. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2020136
2200597 SK202187 Sanitárny čistiaci prostriedok, Sekundové lepidlo, Čistí, maže, chráni, Extrémne výkonné mazadlo s teflónom, Dvojzložkové lepidlo 361,37 72,27 433,64 10. 08. 2020 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 objednávka č. 2020138
2200596 9001339007 SIPO položky - NÁJOMNÉ - elektronické spracovanie 45,76 45,76 10. 08. 2020 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2200595 2000238 Gátrové odrezky z píly 580,64 116,13 696,77 10. 08. 2020 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1465.20
2200594 2020256 Štiepka, doprava 4 950,00 990,00 5 940,00 10. 08. 2020 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2020088
2200593 20239 Materiál 39,00 7,80 46,80 10. 08. 2020 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 objednávka č. 2020100
2200592 31201831 Materiál 72,15 14,43 86,58 10. 08. 2020 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2020009
2200591 2020461 Štiepka, doprava 1 298,00 259,60 1 557,60 10. 08. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200590 2000501905 Servis automobilu 192,99 38,60 231,59 06. 08. 2020 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2200589 9204066625 Elektrická energia 196,60 39,32 235,92 07. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200588 9204066627 Elektrická energia 359,56 71,91 431,47 07. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200587 9204066623 Elektrická energia 455,28 91,06 546,34 07. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200586 20359 Poistné ventily prírubové 2 467,17 493,43 2 960,60 07. 08. 2020 Valve, a. s., Kragujevská 398, 010 01 Žilina, IČO: 44641494 objednávka č. 2020131
2200585 20358 Poistné ventily prírubové 3 687,25 737,45 4 424,70 07. 08. 2020 Valve, a. s., Kragujevská 398, 010 01 Žilina, IČO: 44641494 objednávka č. 2020129
2200584 6861585131 Nájom fľaša oceľová 31,49 6,30 37,79 07. 08. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2200583 2000237 Gátrové odrezky z píly 546,48 109,30 655,78 07. 08. 2020 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1465.20
20113 432012427 Elektronické stravovacie poukážky 2 592,00 2 592,00 06. 08. 2020 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2020143
20112 1990102154 Nájom kopírka 82,22 16,44 98,66 06. 08. 2020 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
20111 1990102056 Kópie/tlač 13,19 2,64 15,83 06. 08. 2020 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677
20110 F20004756 Správa a provoz ocelových konstrukcí 39,00 3,90 42,90 06. 08. 2020 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
20109 2021024 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 06. 08. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
2200582 8265779856 Telekomunikačné poplatky 250,22 50,04 300,26 06. 08. 2020 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2200581 8265819814 Mobilné telefóny 165,00 33,00 198,00 06. 08. 2020 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2200580 4220013404 Telekomunikačné poplatky 22,48 4,50 26,98 06. 08. 2020 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
2200579 703200783 Jazdné výkony, nájom veľkoobjemového kontajnera 225,68 45,14 270,82 06. 08. 2020 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2200578 220096 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 06. 08. 2020 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2200577 202001746 OOPP, materiál 414,73 82,95 497,68 06. 08. 2020 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2020011
2200576 9204061880 Elektrická energia 2 169,04 433,81 2 602,85 06. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200575 VF0612020 Pretesnenie kotla K1 na kotolni Mierová - Brezovec 331,60 66,32 397,92 06. 08. 2020 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 474128275 zmluva č. 948.13
2200574 VF0592020 Vnútorná prehliadka kotlov č. 2, 3 na kotolni Mierová Brezovec 104,00 20,80 124,80 06. 08. 2020 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 474128275 zmluva č. 948.13
2200573 VF0622020 Vnútorná prehliadka kotlov č. 1, 4 na kotolni Mierová Brezovec 104,00 20,80 124,80 06. 08. 2020 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 474128275 zmluva č. 948.13
2200572 128/2020 Palivo sm 593,54 118,71 712,25 05. 08. 2020 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1466.20
2200571 2020331 Palivo 2 899,69 579,94 3 479,63 05. 08. 2020 Urbár, pozem. spol., Zázrivá, Stred 197, 027 05 Zázrivá, IČO: 14224976 zmluva č. 1461.20
2200570 20201403 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 05. 08. 2020 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2200569 2850020000 Zemný plyn 39 793,98 7 958,80 47 752,78 05. 08. 2020 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 zmluva č. 1366.18; č. 1437.19
2200568 900101 Stavebné práce na akcii: Gerdig - Prípojka CZT 8 313,89 8 313,89 05. 08. 2020 J. P. V. K. SROS spol. s r. o., M. R. Štefánika 2266, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31561241 objednávka č. 2020122
20108 60 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 04. 08. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
20107 61 Elektrická energia 84,22 16,84 101,06 04. 08. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
20106 2020076 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 04. 08. 2020 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 0206 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2200567 10200261 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 04. 08. 2020 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
20105 2020/114 Lekárska prehliadka k spôsobilosti na prácu - vstupná 28,00 28,00 03. 08. 2020 BELGA, s. r. o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46275231
20020006 OF20200097 Hydraulické vyregulovanie Obrancov mieru 30 672,50 6 134,50 36 807,00 03. 08. 2020 KPI, s. r. o., Višňové 793, 013 23 Višňové, IČO: 36799165 objednávka č. 2020106
2200566 2021005 Notebook + príslušenstvo 1 085,50 217,10 1 302,60 03. 08. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 objednávka č. 2020134
2200565 08/2020 Nájomné 150,00 150,00 03. 08. 2020 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 - 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
2200564 8180580632 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 03. 08. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200563 8180580398 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 03. 08. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200562 8180580633 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 03. 08. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200561 200396 Materiál 155,50 31,10 186,60 03. 08. 2020 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 objednávka č. 2020101
2200560 2020147 Modul pre MC803 Data input A, B 34,10 6,82 40,92 03. 08. 2020 Nobius Metering, s. r. o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra, IČO: 46693912 objednávka č. 2020132
2200559 5528344001 Vodné a stočné 429,06 85,81 514,87 03. 08. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2200558 20010012 Materiál 807,46 161,49 968,95 03. 08. 2020 MABKA s. r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122
2200557 2000898 Horák + príslušenstvo 76,70 15,34 92,04 03. 08. 2020 WELD - ZVAR s. r. o., Medzihradská 1289/35, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36686417
2200556 2020442 Štiepka, doprava 1 716,00 343,20 2 059,20 04. 08. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200555 20200105 Drevo smrek palivo, doprava 1 340,44 268,09 1 608,53 03. 08. 2020 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1456.20
2200554 20200113 Drevo smrek palivo, doprava 2 010,66 402,13 2 412,79 03. 08. 2020 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1456.20
2200553 202000604 Zneškodnenie odpadu 106,08 21,22 127,30 03. 08. 2020 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2200552 70201274 Natural 95 84,15 16,83 100,98 03. 08. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200551 130001906924 Elektrická energia 306,67 61,33 368,00 03. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200550 130001906927 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 03. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200549 130001906926 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 03. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200548 130001906928 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 03. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200547 130001906918 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 03. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200546 130001906919 Elektrická energia 27,50 5,50 33,00 03. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200545 130001906925 Elektrická energia 10,83 2,17 13,00 03. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200544 130000190692 Elektrická energia 35,83 7,17 43,00 03. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200543 130001906917 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 03. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200542 130001906923 Elektrická energia 15,83 3,17 19,00 03. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200541 130001906922 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 03. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200540 130001906921 Elektrická energia 10,00 2,00 12,00 03. 08. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200539 124/2020 Palivo sm 580,64 116,13 696,77 03. 08. 2020 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1466.20
2200538 2020430 Štiepka, doprava 858,00 171,60 1 029,60 03. 08. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200537 502007030 Plech 47,99 47,99 27. 07. 2020 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2020012
2200536 FV090/20 Programátorské práce - diagnostika PLC kotla BK1 a BK2 215,00 43,00 258,00 24. 07. 2020 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552
2200535 20200080 Servisné práce a zoradenie spaľovacieho zariadenia priemyselných horákov v plynovej kotolni 620,00 124,00 744,00 23. 07. 2020 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2200534 2001008 DIESEL 89,70 17,94 107,64 23. 07. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2200533 2020264 Stavebné práce, projekt "rekonštrukcia kotolne Banisko" 11 180,00 2 236,00 13 416,00 22. 07. 2020 NABAL s. r. o., SNP 1201/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50974459 objednávka č. 2020133
2200532 8100210326 Havarijné poistenie 932,50 932,50 22. 07. 2020 UNIQA poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501
2200531 2007006902 Havarijné poistenie 642,19 642,19 22. 07. 2020 UNIQA poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501
2200530 2000204 Smrekové odrezky z píly 535,05 107,01 642,06 22. 07. 2020 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1465.20
2200529 703200722 Vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu VOK 609,85 121,97 855,12 21. 07. 2020 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2200528 200154 Dopravné výkony 59,82 11,96 71,78 21. 07. 2020 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2200527 2020027 Práce prevedené nákladným vozidlom 371,58 74,32 445,90 21. 07. 2020 Drevoman, s. r. o., Na Sihoti 1151/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36746061 zmluva č. 1462.20
2200526 25200035 Externé chladenie -162,00 -32,40 -194,40 21. 07. 2020 VYBO Electric a. s., Radlinského 18, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45537143
2200525 70201188 Diesel extra 29,57 5,91 35,48 20. 07. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200524 2020136 Overenie meračov tepla 884,70 176,94 1 061,64 20. 07. 2020 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč - Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 objednávka č. 2020023
2200523 120/2020 Odrezky sm 558,90 111,78 670,68 20. 07. 2020 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1467.20
2200522 115/2020 Odrezky sm 571,32 114,26 685,58 20. 07. 2020 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1467.20
2200521 2020416 Štiepka, doprava 2 200,00 440,00 2 640,00 21. 07. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
200200005 OF20200093 Výmenníková stanica vrátane riadiaceho systému, kabelovania a bez pripojenia vonkajšieho snímača 8 857,00 1 771,40 10 628,40 17. 07. 2020 KPI, s. r. o., Višňové 793, 013 23 Višňové, IČO: 36799165 objednávka č. 2020092
2200520 202000563 Zneškodnenie odpadu 80,58 16,12 96,70 17. 07. 2020 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2200519 202010104 SM palivo, doprava 4 915,33 983,07 5 898,40 17. 07. 2020 TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s., Jána Chalupku 982/25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46424334 zmluva č. 1468.20
2200518 2020045 Ihličnaté palivo, doprava 406,64 81,33 487,97 17. 07. 2020 Ing. Milan Bruncko, Lesnícka Kancelária, Záskalická 702/51, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32280769 zmluva č. 1458.20
2200517 2020028 Výmena žiarobetónového obkladu + segmentov roštu kotla 3 MW 270,00 270,00 16. 07. 2020 Peter Litvík, Klokočov č. 964, 023 22 Čadca, IČO: 52675831 objednávka č. 2020119
2200516 6861578532 Nájom fľaša oceľová 29,52 5,90 35,42 16. 07. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
20104 200332 Členský príspevok 1 596,00 1 596,00 15. 07. 2020 Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 35983698
20020004 2010320 Nový informačný systém EcoSun 3 483,00 696,60 4 179,60 15. 07. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1478.20
2200515 2020019 Dovoz drevných odrezkov a palivového dreva 3 896,29 779,26 4 675,55 15. 07. 2020 Tomáš Kvasničák, 029 62 Oravské Veselé 60, IČO: 37045857 zmluva č. 1463.20
2200514 1620200445 Vývoz žumpy, rozbor a likvidácia odpadu 71,23 14,25 85,48 14. 07. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2020107
2200513 502006189 Materiál 135,54 5,34 140,88 14. 07. 2020 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2020012
2200512 2020396 Štiepka, doprava 880,00 176,00 1 056,00 14. 07. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
20103 20201579 Preverenie spôsobilosti fyzickej osoby v oblasti metrológie vykonaním skúšky (všeobecná metrológia, legislatíva, odborná časť podľa druhu meradla) vrátane vydania osvedčenia 139,00 139,00 13. 07. 2020 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO: 30810701
2200511 4220003607 Telekomunikačné poplatky 22,49 4,50 26,99 13. 07. 2020 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
2200510 9001332996 SIPO položky - NÁJOMNÉ - elektronické spracovanie 45,41 45,41 13. 07. 2020 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2200509 107/2020 Palivo sm 593,54 118,71 712,25 13. 07. 2020 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1466.20
2200508 2020011 Zvýšenie oplechovania steny skládky štiepky v areáli kotolne Bysterec 7 400,00 7 400,00 10. 07. 2020 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Pucov, IČO: 46013083 objednávka č. 2020047
2200507 08/2020 Vonkajšie prehliadky kotlov a TNS v kotolni Obrancov mieru 396,32 396,32 10. 07. 2020 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 001 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2200506 09/2020 Odborné prehliadky kotolní, opakov. vonk. prehliadka TNS a kotlov v kotolni Matúškova 535,36 535,36 10. 07. 2020 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 001 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2200505 200605 Palivové drevo - výrezy, doprava 7 793,18 1 558,64 9 351,82 10. 07. 2020 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1454.20
2200504 9203493773 Elektrická energia 622,81 124,56 747,37 10. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200503 9203493774 Elektrická energia 3 391,30 678,26 4 069,56 10. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200502 209110022 Internet 38,32 7,66 45,98 10. 07. 2020 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19
2200501 70201122 Natural 95, Diesel extra, Diesel 212,79 42,56 255,35 10. 07. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200500 2020000080 Zemný plyn 26 753,00 5 350,60 32 103,60 10. 07. 2020 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 zmluva č. 1366.18; č. 1437.19
2200499 220077 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 09. 07. 2020 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2200498 20200086 Drevo smrek palivo, doprava 642,39 128,48 770,87 09. 07. 2020 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1456.20
2200497 31201121 Materiál 121,98 24,40 146,38 09. 07. 2020 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2020009
20102 2091381 Aktualizačné verzie programov 571,00 114,20 685,20 08. 07. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2200496 2020070 Palivové drevo - gátrové orezy 2 259,82 451,96 2 711,78 08. 07. 2020 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1455.20
2200495 202001482 Materiál 38,48 7,70 46,18 08. 07. 2020 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2020011
2200494 9203485988 Elektrická energia 267,47 53,49 320,96 07. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200493 9203485991 Elektrická energia 188,68 37,74 226,42 07. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200492 9203485993 Elektrická energia 330,73 66,15 396,88 07. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200491 9203485989 Elektrická energia 419,85 83,97 503,82 07. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200490 9203486657 Elektrická energia 2 070,80 414,16 2 484,96 07. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200489 6861574678 Nájom fľaša oceľová 24,19 4,84 29,03 07. 07. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2200488 2020258 Materiál 31,00 6,20 37,20 07. 07. 2020 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2020014
2200487 703200635 Jazdné výkony, nájom veľkoobjemového kontajnera 226,72 45,34 272,06 07. 07. 2020 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2200486 200604 Drevné odrezky, doprava 10 075,78 2 015,16 12 090,94 07. 07. 2020 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1453.20
2200485 07/2020 Nájomné 150,00 150,00 07. 07. 2020 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 - 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
2200484 8263919112 Telekomunikačné poplatky 243,80 48,76 292,56 07. 07. 2020 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
20101 432010524 Elektronické stravovacie poukážky 2 565,00 2 565,00 06. 07. 2020 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2020120
20100 220000683 Darčekové kupóny 12 120,00 12 120,00 06. 07. 2020 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2020114
20099 1990100490 Nájom kopírka 82,22 16,44 98,66 06. 07. 2020 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
20098 1990100489 Kópie/tlač 15,70 3,14 18,84 06. 07. 2020 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677
20097 2007005401 Havarijné poistenie 458,05 458,05 06. 07. 2020 UNIQA poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501
2200483 8100210316 Havarijné poistenie 523,60 523,60 06. 07. 2020 UNIQA poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501
2200482 1620200448 Rozbor PV 35,56 7,11 42,67 06. 07. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2200481 102/2020 Palivo sm 593,47 118,69 712,16 06. 07. 2020 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1466.20
2200480 2020211 Štiepka, doprava 1 980,00 396,00 2 376,00 06. 07. 2020 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2020088
2200479 2020373 Štiepka, doprava 858,00 171,60 1 029,60 06. 07. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200478 2020026 Zameranie a vypočítanie kubatúry drevnej štiepky na sklade 220,00 44,00 264,00 06. 07. 2020 DIBDIAKGEO, s. r. o., Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756
2200477 5520014782 Vodné a stočné 4 896,89 979,38 5 876,27 06. 07. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2200476 5520014783 Vodné a stočné 1 923,31 384,66 2 307,97 06. 07. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2200475 20201186 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 06. 07. 2020 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2200474 FV077/20 Dodávka a montáž horizontálnych šnekov na plnenie kotlov BK4 a BK5 v biomasovej kotolni Bysterec 17 300,00 17 300,00 03. 07. 2020 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2020054
2200473 FV07/206 Montáž šikmého jednoreťazového dopravníka v biomasovej kotolni Bysterec 1 477,01 14 776,00 03. 07. 2020 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2019117
2200472 FV075/20 Dodávka a montáž miešadla distribučného boxu dopravy paliva kotolne na biomasu 4 269,00 4 269,00 03. 07. 2020 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2020037
2200471 8639256811 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 03. 07. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200470 8639257048 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 03. 07. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200469 8639257049 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 03. 07. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
20096 52 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 02. 07. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
20095 2020861 Externý disk, Práce podľa zmluvy 254,17 50,83 305,00 02. 07. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
20094 53 Elektrická energia 85,10 17,02 102,12 02. 07. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
2200468 200334 Materiál 0,58 0,12 0,70 02. 07. 2020 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2020010
2200467 200329 Materiál 452,04 90,41 542,45 02. 07. 2020 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2020010
2200466 2020117 Overenie meračov tepla 987,80 197,56 1 185,36 02. 07. 2020 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč - Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 objednávka č. 2020023
20020003 2020037 Vypracovanie projektovej dokumentácie hydraulického vykurovania na stavbu: Polyfunkčný dom Gerdig, odovzdávacia stanica tepla 250,00 50,00 300,00 01. 07. 2020 Entepro, s. r. o., Istebné 278, 027 53 Istebné, IČO: 36743704
20093 2020067 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 07. 2020 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 0206 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
20092 10200205 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 01. 07. 2020 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2200465 200292 Materiál 362,42 72,48 434,90 01. 07. 2020 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014
2200464 OF20200079 Osadenie v objekte 1888 zizolácia, oživenie a spustenie, zaškolenie obsluhy 1 326,00 1 326,00 01. 07. 2020 KPI, s. r. o., Višňové 793, 013 23 Višňové, IČO: 36799165 objednávka č. 2020080
2200463 2020364 Štiepka, doprava 2 596,00 519,20 3 115,20 01. 07. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200462 2020256 Palivo 4 058,75 811,75 4 870,50 01. 07. 2020 Urbár, pozem. spol., Zázrivá, Stred 197, 027 05 Zázrivá, IČO: 14224976 zmluva č. 1461.20
2200461 130001906924 Elektrická energia 345,00 69,00 414,00 01. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200460 130001906925 Elektrická energia 10,83 2,17 13,00 01. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200459 130001906921 Elektrická energia 10,00 2,00 12,00 01. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200458 130001906919 Elektrická energia 27,50 5,50 33,00 01. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200457 130001906918 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 01. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200456 130001906920 Elektrická energia 35,83 7,17 43,00 01. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200455 130001906928 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 01. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200454 130001906917 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 01. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200453 130001906926 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 01. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200452 130001906923 Elektrická energia 15,83 3,17 19,00 01. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200451 130001906927 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 01. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200450 130001906922 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 01. 07. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200449 200287 Materiál 277,85 55,57 333,42 30. 06. 2020 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 objednávka č. 2020101
20091 200143 Aktualizačná odborná príprava v tepel. energ. 250,00 250,00 29. 06. 2020 Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 35983698
2200448 202010093 SM palivo, doprava 1 284,78 256,96 1 541,74 29. 06. 2020 TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s., Jána Chalupku 982/25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46424334 zmluva č. 1468.20
2200447 2020118 Multical 803 + Modul MC803 1 244,60 248,92 1 493,52 29. 06. 2020 Nobius Metering, s. r. o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra, IČO: 46693912 objednávka č. 2020089
2200446 2000176 Odrezky smrekové z píly 486,45 97,29 583,74 26. 06. 2020 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1465.20
2200445 700768211 Havarijné poistenie 398,40 398,40 26. 06. 2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
20020002 2020033 Vypracovanie projektovej dokumentácie hydraulického vyregulovania vykurovania na stavbu: Hydraulické vyregulovanie sídliska Brezovec - Štúrova, Dolný Kubín 1 290,00 258,00 1 548,00 25. 06. 2020 Entepro, s. r. o., Istebné 278, 027 53 Istebné, IČO: 36743704
20020001 2020032 Vypracovanie projektovej dokumentácie hydraulického vyregulovania vykurovania na stavbu: Hydraulické vyregulovanie sídliska Matúškova - Dolný Kubín 1 020,00 204,00 1 224,00 25. 06. 2020 Entepro, s. r. o., Istebné 278, 027 53 Istebné, IČO: 36743704
2200444 3620060067 Materiál 181,72 36,34 218,06 25. 06. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2020007
2200443 2020153 Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov IV., V. triedy 195,00 39,00 234,00 25. 06. 2020 PRESCONT, s. r. o., Porúbka 96, 013 11 Porúbka, IČO: 36437352
2200442 10201562 Externé chladenie, Elektromotor, preprava 509,90 101,98 611,88 25. 06. 2020 VYBE Electric a. s., Radlinského 18, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45537143 objednávka č. 2020112
2200441 096/2020 Odrezky sm, palivo sm 3 719,04 743,81 4 462,85 25. 06. 2020 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1466.20; č. 1467.20
20090 20200525 Odmena za poskytovanie právnych služieb - súdny poplatok 90,00 90,00 24. 06. 2020 Škubla & Partneri s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36861154 zmluva č. 1385.19
2200440 06610170 Jednodrez univerzálny, JUNONA kuchynská zostava 235,00 47,00 282,00 24. 06. 2020 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a. s., Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 36573175
2200439 10200191 Sprostredkovanie likvidácie pojazdných hasiacich prístrojov 189,20 37,84 227,04 24. 06. 2020 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 objednávka č. 2020090
2200438 70201028 Diesel extra 28,88 5,78 34,66 24. 06. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200437 2000824 DIESEL 84,08 16,82 100,90 24. 06. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2200436 2020022 Žiarobetónové tvárnice 1 440,00 1 440,00 22. 06. 2020 Peter Litvík, Klokočov č. 964, 023 22 Čadca, IČO: 52675831 objednávka č. 2020102
2200435 2020339 Štiepka, doprava 1 716,00 343,20 2 059,20 22. 06. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200434 20200074 Drevo smrek palivo, doprava 670,22 134,05 804,27 22. 06. 2020 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1456.20
2200433 VF0462020 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 1 - biomasa na kotolni Brezovec - nemocnica 249,57 49,91 299,48 19. 06. 2020 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 474128275 zmluva č. 948.13
2200432 VF0452020 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 5 na biomasovej kotolni Bysterec 250,40 50,08 300,48 19. 06. 2020 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 474128275 zmluva č. 948.13
20089 F20003740 On-line newsletter Enviroinfo + prístup do archívu 14,50 2,90 17,40 18. 06. 2020 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 objednávka č. 2020110
2200431 511084697 Komplexné poistenie podnikateľov 2 070,48 2 070,48 18. 06. 2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2200430 6861566990 Nájom fľaša oceľová 35,64 7,13 42,77 18. 06. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2200429 70201002 Natural 95 85,94 17,19 103,13 18. 06. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200428 31-33-200630 Servis JCB 3 300,71 660,14 3 960,85 18. 06. 2020 TERRASTROJ spol. s r. o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: 00643581
2200427 2000173 Odrezky smrekové z píly 486,45 97,29 583,74 18. 06. 2020 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1465.20
2200426 FV071/20 Servisná prehliadka biomasových kotlových systémov BK1 a BK2 vrátane systému dopravy paliva a popola v biomasovej kotolni Brezovec 2 120,00 424,00 2 544,00 18. 06. 2020 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2020094
2200425 FV069/20 Servisná prehliadka systému dopravy popola kotla BK4 a systému dopravy popola kotla BK5 v kotolni Bysterec 490,00 98,00 588,00 18. 06. 2020 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2020098
2200424 10200409 Montáž - servis 165,60 33,12 198,72 17. 06. 2020 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480
2200423 520312301 Vydanie jednostránkového certifikátu o overení (bez nameraných hodnôt) na požiadanie zákazníka; mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 ks - overenie; váhy s integrovaným žiaričom na sušenie vzoriek - kalibrácia 469,80 93,96 563,76 17. 06. 2020 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 0037954521
2200422 20200067 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 620,00 124,00 744,00 17. 06. 2020 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2200421 9505 Ferret machine 150 RH, Brush Wibrox 72 with diameter 72 mm, Brush Wibrox 82 with diameter 82 mm 21,00 21 615,00 16. 06. 2020 Kastrup & Genberg AB, Ovre Villagatan 28 B, SE 151 34 SODERTALJE, 556045-4521
2200420 2020014 Dovoz drevných odrezkov 520,88 104,18 625,06 16. 06. 2020 Tomáš Kvasničák, 029 62 Oravské Veselé 60, IČO: 37045857 zmluva č. 1463.20
2200419 2020319 Štiepka, doprava 1 716,00 343,20 2 059,20 16. 06. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200418 2000170 Odrezky smrekové z píly 1 410,30 282,06 1 692,36 15. 06. 2020 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1465.20
2200417 089/2020 Výrezy paliv. drevo 531,59 106,32 637,91 12. 06. 2020 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1466.20
2200416 3620050145 Materiál 73,28 14,66 87,94 12. 06. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2020007
2200415 200508 Palivové drevo - výrezy, doprava 12 073,39 2 414,68 14 488,07 12. 06. 2020 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1454.20
2200414 200507 Drevné odrezky, doprava 5 755,53 1 151,11 6 906,64 12. 06. 2020 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1453.20
2200413 OF2020053 Softvérové práce na PK Ťatliakova 400,20 400,20 12. 06. 2020 ENERGO CONTROLS, spol. s r. o., Škultétyho 2868/32, 010 01 Žilina, IČO: 36020028 zmluva č. 1305.17
2200412 4220003094 Telekomunikačné poplatky 21,23 4,25 25,48 11. 06. 2020 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
2200411 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 708,97 708,97 11. 06. 2020 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00585441
20088 411027745 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti 1 174,00 1 174,00 10. 06. 2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2200410 20200067 Drevo smrek palivo, doprava 670,22 134,05 804,27 10. 06. 2020 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1456.20
2200409 220057 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 10. 06. 2020 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2200408 9001323110 SIPO položky - NÁJOMNÉ - elektronické spracovanie 46,46 46,46 10. 06. 2020 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2200407 209092425 Internet 51,31 10,26 61,57 10. 06. 2020 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19
2200406 20000168 Ihličnan palivo, doprava 3 073,95 614,79 3 688,74 09. 06. 2020 Urbárni spolumajitelia pozemkové spoločenstvo Veličná, Námestie 163/163, 027 54 Veličná, IČO: 14225085 zmluva č. 1459.20
2200405 703200522 Nájom veľkoobjemového kontajnera 124,00 24,80 148,80 09. 06. 2020 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2200404 0700760759 Havarijné poistenie 334,15 334,15 09. 06. 2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2200403 442002022 Overovanie hospodárnosti prevádzky STZ 2 028,90 405,78 2 434,68 08. 06. 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801
20087 2020724 Monitor Philips, kábel displayport 150,00 30,00 180,00 08. 06. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
20086 29205890 STN 31,60 31,60 08. 06. 2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
2200402 8262035248 Telekomunikačné poplatky 228,48 45,70 274,18 08. 06. 2020 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2200401 2020301 Štiepka, doprava 1 738,00 347,60 2 085,60 08. 06. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200400 2019032 Ihličnaté palivo, doprava 4 151,50 830,30 4 981,80 08. 06. 2020 Ing. Milan Bruncko, Lesnícka Kancelária, Záskalická 702/51, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32280769 zmluva č. 1458.20
2200399 2020209 Materiál 38,16 7,63 45,79 08. 06. 2020 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2020014
2200398 2020318 Trovy starej exekúcie zastavenej 35,00 7,00 42,00 08. 06. 2020 Mgr. Marián Kráľ, Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35663456
2200397 2020030 UCF 214 44,50 8,90 53,40 08. 06. 2020 Ing. Ivan Pisch - ZAPOL, Nemocničná 1946, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10848967
2200396 202001227 Materiál 221,37 44,27 265,64 08. 06. 2020 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2020011
2200395 9202903399 Elektrická energia 849,65 169,93 1 019,58 08. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200394 9202903404 Elektrická energia 4 068,99 813,80 4 882,79 08. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200393 9202903398 Elektrická energia 2 606,33 521,27 3 127,60 08. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200392 9202903401 Elektrická energia 508,66 101,73 610,39 08. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200391 9202903400 Elektrická energia 340,05 68,01 408,06 08. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200390 9202903402 Elektrická energia 202,09 40,42 242,51 08. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200389 9202903403 Elektrická energia 363,02 72,60 435,62 08. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
20085 10200167 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 05. 06. 2020 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
20084 432008779 Elektronické stravovacie poukážky 2 628,00 2 628,00 05. 06. 2020 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2020104
20083 2200883 Kancelárske potreby 64,68 12,94 77,62 05. 06. 2020 Miloš Huba Orsa, Gen. Svobodu 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
2200388 06/2020 Opakovaná vonkajšia prehliadka expanzomatu a odborná prehliadka kotolne Ťatliakova ul. 113,12 113,12 05. 06. 2020 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 001 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2200387 2020000069 Zemný plyn 31 075,76 6 215,15 37 290,91 05. 06. 2020 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 zmluva č. 1366.18; č. 1437.19
2200386 31200929 Materiál 149,48 29,90 179,38 05. 06. 2020 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2020009
2200385 31200739 Materiál 33,92 6,78 40,70 05. 06. 2020 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2020009
2200384 2000729 DIESEL 86,59 17,32 103,91 05. 06. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
20082 1990098982 Kópie/tlač 33,47 6,69 40,16 04. 06. 2020 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677
20081 1990098989 Nájom kopírka 82,22 16,44 98,66 04. 06. 2020 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
20080 2020694 Toner, práce podľa zmluvy 202,50 40,50 243,00 04. 06. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1328.18
2200383 892020011 Smrekové odrezky, doprava 1 477,52 295,50 1 773,02 04. 06. 2020 Exclusive Class s.r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava - Ružinov, IČO: 50572296 zmluva č. 1460.20
2200382 703200472 Pristavenie veľkoobjemového kontajnera a skládkovanie odpadu 225,00 38,97 263,97 04. 06. 2020 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2200381 6861562070 Nájom fľaša oceľová 23,98 4,80 28,78 04. 06. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2200380 70200913 Diesel extra 16,88 3,38 20,26 04. 06. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200379 20200137 Podpora a aktualizácie software Chastia FM 1 702,08 340,42 2 042,50 03. 06. 2020 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1014.13
2200378 2020049 Palivové drevo - gátrové orezy 1 467,54 293,51 1 761,05 03. 06. 2020 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1455.20
2200377 06/2020 Nájomné 150,00 150,00 02. 06. 2020 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 - 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
2200376 5520009201 Vodné a stočné 341,59 68,32 409,91 02. 06. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2200375 2020979 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 02. 06. 2020 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2200374 200257 Materiál 440,08 88,02 528,10 02. 06. 2020 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2020010
2200373 20200059 Drevo smrek palivo, doprava 2 630,05 526,01 3 156,06 02. 06. 2020 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1456.20
2200372 20000158 Ihličnan palivo, doprava 2 345,31 469,06 2 814,37 02. 06. 2020 Urbárni spolumajitelia pozemkové spoločenstvo Veličná, Námestie 163/163, 027 54 Veličná, IČO: 14225085 zmluva č. 1459.20
20079 2020059 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 06. 2020 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 0206 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2200371 2020286 Štiepka, doprava 1 760,00 352,00 2 112,00 01. 06. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200370 FV049/20 Dodávka a montáž novej kyslíkovej sondy pre biomasové kotle K1 a K2 2 811,18 2 811,18 01. 06. 2020 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2020085
2200369 8668262692 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 01. 06. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200368 8668262927 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 01. 06. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200367 8668262928 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 01. 06. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200366 130001906924 Elektrická energia 285,00 57,00 342,00 01. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200365 130001906925 Elektrická energia 10,83 2,17 13,00 01. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200364 130001906921 Elektrická energia 10,00 2,00 12,00 01. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200363 130001906919 Elektrická energia 27,50 5,50 33,00 01. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200362 130001906918 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 01. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200361 130001906920 Elektrická energia 35,83 7,17 43,00 01. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200360 130001906928 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 01. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200359 130001906917 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 01. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200358 130001906926 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 01. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200357 130001906932 Elektrická energia 15,83 3,17 19,00 01. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200356 130001906927 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 01. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200355 130001906922 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 01. 06. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
20078 39/2020 Overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod 120,00 24,00 144,00 29. 05. 2020 Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková - notár, A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, IČO: 37973037
2200354 O2020201 Školenie - predvedenie obsluhy analyzátora spalín a skúšobné meranie, inštalácia/obsluha programu easyheat + doprava 454,00 90,80 544,80 29. 05. 2020 AREKO, s. r. o., Tomanova 35, 831 07 Bratislava, IČO: 31377530 objednávka č. 2020095
2200353 10200165 Lekárničky 124,50 24,90 149,40 29. 05. 2020 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 objednávka č. 2020091
2200352 2000147 Odrezky smrekové z píly 583,74 116,75 700,49 29. 05. 2020 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1465.20
2200351 610290/20 Servisné práce kotla 1 472,00 294,40 1 766,40 28. 05. 2020 ELBH - Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 objednávka č. 2020099
20077 46 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 28. 05. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
20076 47 Elektrická energia 73,50 14,70 88,20 28. 05. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
2200350 VF0372020 Odborné prehliadky na ul. Ťatliakova 264,00 52,80 316,80 27. 05. 2020 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 474128275 zmluva č. 948.13
2200349 VF0382020 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 4 na kotolni Bysterec 312,80 62,56 375,36 27. 05. 2020 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 474128275 zmluva č. 948.13
2200348 75393990 Magnet. ventil 3-cest. pre teplú a stud. vodu, Elektromotorický pohon 3 729,18 745,84 4 475,02 26. 05. 2020 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 objednávka č. 2020083
2200347 3620050052 Materiál 321,00 64,20 385,20 26. 05. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2020007
2200346 2020265 Štiepka, doprava 880,00 176,00 1 056,00 25. 05. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200345 2000648 DIESEL 86,17 17,24 103,41 25. 05. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2200344 70200849 Natural 95 35,33 7,07 42,40 25. 05. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200343 10200161 Kontrola a tlaková skúška hydrantov, Kontroly prenosných hasiacich prístrojov, materiál 187,82 37,56 225,38 25. 05. 2020 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
2200342 20200052 Drevo smrek palivo, doprava 2 764,61 552,92 3 317,53 22. 05. 2020 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1456.20
2200341 2103508020 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 877,00 2 877,00 21. 05. 2020 Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
2200340 20200060 Odborné prehliadky plynového zariadenia v kotolniach 774,00 154,80 928,80 21. 05. 2020 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2200339 892020008 Smrekové odrezky, doprava 1 394,36 278,87 1 673,23 21. 05. 2020 Exclusive Class s.r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava - Ružinov, IČO: 50572296 zmluva č. 1460.20
2200338 274632/2020 Daň z nehnuteľností 11 457,73 11 457,73 20. 05. 2020 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463
2200337 6861556715 Nájom fľaša oceľová 29,52 5,90 35,42 20. 05. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2200336 2020262 Štiepka, doprava 1 760,00 352,00 2 112,00 19. 05. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200335 70200823 Natural 95, Diesel 108,72 21,74 130,46 19. 05. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
20075 2020669 Notebook + príslušenstvo 1 318,00 263,60 1 581,60 18. 05. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 objednávka č. 2020093
2200334 3620040155 Materiál 24,65 4,93 29,58 18. 05. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2020007
2200333 2020152 Štiepka, doprava 990,00 198,00 1 188,00 18. 05. 2020 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2020088
2200332 DDZP01/20 Faktúra k prijatej zálohovej platbe 6 920,00 6 920,00 18. 05. 2020 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2020054
2200331 10200014 Revízia na bytovom dome Ľ. Štúra 2297 83,33 16,67 100,00 15. 05. 2020 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2200330 10200013 Oprava bleskozvodu na bytovom dome ul. Ľ. Štúra 2297 468,09 93,62 561,71 15. 05. 2020 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2200329 1620200275 Vývoz žumpy, rozbor a likvidácia odpadu 74,80 14,96 89,76 14. 05. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2020082
2200328 9001316613 SIPO položky - NÁJOMNÉ - elektronické spracovanie 46,46 46,46 14. 05. 2020 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2200327 20030 Štiepkovanie 6 900,00 1 380,00 8 280,00 14. 05. 2020 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 zmluva č. 1446.20
2200326 209076645 Internet 33,32 6,66 39,98 13. 05. 2020 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19
2200325 9202373892 Elektrická energia 1 042,34 208,47 1 250,81 13. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200324 4220002559 Telekomunikačné poplatky 20,54 4,11 24,65 12. 05. 2020 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
2200323 06520 Doskový výmenník 229,00 45,80 274,80 12. 05. 2020 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 objednávka č. 2020069
2200322 2020029 Priemyselná soľ vákuová - tabletovaná, priemyselná soľ 315,00 63,00 378,00 12. 05. 2020 Salt system, a. s., Ťatliakova 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36395285 objednávka č. 2020078
2200321 2020241 Štiepka, doprava 1 760,00 352,00 2 112,00 12. 05. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200320 2000577 DIESEL 352,81 70,56 423,37 12. 05. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2200319 9202369652 Elektrická energia 460,05 92,01 552,06 12. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
20074 1990098017 Nájom kopírka 82,22 16,44 98,66 11. 05. 2020 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
2200318 70200760 Diesel extra 15,97 3,19 19,16 11. 05. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200317 202004100 Osobné ochranné pracovné pomôcky 344,33 68,87 413,20 11. 05. 2020 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2020011
2200316 202000399 Zneškodnenie odpadu 86,70 17,34 104,04 11. 05. 2020 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2200315 FV045/20 Programátorské práce - servisná oprava kotla BK2; programátorské práce - servisná kontrola kotla BK1 214,20 42,84 257,04 11. 05. 2020 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552
2200314 20009317 Oprava vozidla 81,86 16,37 98,23 11. 05. 2020 North Slovakia Camion s. r. o., Nábrežie Oravy 534/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31613179
2200313 2020103 Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov IV., V. triedy 130,00 26,00 156,00 11. 05. 2020 PRESCONT, s. r. o., Porúbka 96, 013 11 Porúbka, IČO: 36437352
20073 1990097939 Kópie/tlač 20,65 4,13 24,78 11. 05. 2020 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677
2200312 2020000590 Zemný plyn 33 334,62 6 666,93 40 001,55 11. 05. 2020 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 zmluva č. 1366.18; č. 1437.19
20072 432007294 Elektronické stravovacie poukážky 2 421,00 2 421,00 07. 05. 2020 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2020087
2200311 9202365113 Elektrická energia 2 938,15 587,63 3 525,78 07. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200310 9202365151 Elektrická energia 359,98 72,00 431,98 07. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200309 9202365149 Elektrická energia 197,87 39,57 237,44 07. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200308 9202365145 Elektrická energia 356,55 71,31 427,86 07. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200307 9202365147 Elektrická energia 524,06 104,81 628,87 07. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200306 200180 Materiál 12,00 2,40 14,40 07. 05. 2020 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014
2200305 8258513672 Telekomunikačné poplatky 222,54 44,51 267,05 06. 05. 2020 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2200304 20200056 Servisná prehliadka a zoradenie spaľovacích pomerov horákov (nie priemyselných) v plynovej kotolni 596,00 596,00 06. 05. 2020 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2200303 6861551497 Nájom fľaša oceľová 29,52 5,90 35,42 06. 05. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2200302 703200375 Jazdné výkony, nájom veľkoobjemového kontajnera 329,66 65,93 395,59 06. 05. 2020 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2200301 200199 Materiál 92,17 18,43 110,60 06. 05. 2020 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2020010
20071 2020044 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 06. 05. 2020 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 0206 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2200300 2020232 Štiepka, doprava 1 760,00 352,00 2 112,00 05. 05. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200299 5520004792 Vodné a stočné 360,50 72,10 432,60 05. 05. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
20070 2020545 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 05. 05. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
20069 10200151 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 05. 05. 2020 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2200298 9706978441 Magnetické spínače 61,72 61,72 04. 05. 2020 Conrad Electronic Česká republika, s. r. o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČ: 28218434
2200297 05/2020 Nájomné 150,00 150,00 04. 05. 2020 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 - 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
2200296 8150494850 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 04. 05. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200295 8150494849 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 04. 05. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200294 8150494613 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 04. 05. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200293 06320 Výmenníky 1 328,00 265,60 1 593,60 04. 05. 2020 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 objednávka č. 2020069
20068 42 Elektrická energia 67,87 13,58 81,45 04. 05. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
20067 41 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 04. 05. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
20066 20200336 Právne poradenstvo 6,39 1,28 7,67 04. 05. 2020 Škubla & Partneri s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36861154 zmluva č. 1385.19
2200292 FVS-146/2020 Servis zariadení Variomat 420,00 84,00 504,00 04. 05. 2020 REFLEX SK, s. r. o., Bernolákova 6088/14, 036 01 Martin, IČO: 36369934 objednávka č. 2020076
2200291 220046 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 04. 05. 2020 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2200290 2000500941 Servis automobilu 155,73 31,15 186,88 04. 05. 2020 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2200289 2020784 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 04. 05. 2020 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2200288 70200729 Natural 95 37,59 7,52 45,11 04. 05. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200287 2020208 Štiepka, doprava 1 760,00 352,00 2 112,00 04. 05. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200286 400040 Uvedenie elektro pohonu do prevádzky 950,50 190,10 1 140,60 04. 05. 2020 TECHNOPLUSS, s. r. o., Víťazná 2, 831 06 Bratislava, IČO: 0045320632 objednávka č. 2020074
2200285 130001906924 Elektrická energia 285,83 57,17 343,00 04. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200284 130001906925 Elektrická energia 10,83 2,17 13,00 04. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200283 130001906920 Elektrická energia 35,83 7,17 43,00 04. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200282 130001906917 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 04. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200281 130001930692 Elektrická energia 15,83 3,17 19,00 04. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200280 130001906922 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 04. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200279 130001906921 Elektrická energia 10,00 2,00 12,00 04. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200278 130001906927 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 04. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200277 130001906926 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 04. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200276 130001906928 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 04. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200275 130001906918 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 04. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200274 130001906919 Elektrická energia 27,50 5,50 33,00 04. 05. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200273 70200664 Diesel 39,32 7,86 47,18 23. 04. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200272 2000488 DIESEL 470,81 94,16 564,97 23. 04. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2200271 10200283 Servis kompresora 193,63 38,73 232,36 22. 04. 2020 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480 objednávka č. 2020079
2200270 202000357 Zneškodnenie odpadu 88,40 17,68 106,08 22. 04. 2020 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
20065 2020176 Právne služby 144,00 28,80 172,80 22. 04. 2020 BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36865044
2200269 OF015/20 Ventil, Konektor, Tlmič hluku so závitom 126,60 25,32 151,92 21. 04. 2020 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2020067
2200268 6861546155 Nájom fľaša oceľová 29,52 5,90 35,42 21. 04. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
20064 2000500925 Servis automobilu 47,09 9,42 56,51 21. 04. 2020 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2200267 2020205 Štiepka, doprava 1 760,00 352,00 2 112,00 20. 04. 2020 píla objednávka č. 2020031
2200266 FV037/20 60 % z celkovej ceny zákazky 22 164,00 22 164,00 20. 04. 2020 DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2019117
20063 20200249 Zborník prednášok tlačený, zborník prednášok USB 32,50 6,50 39,00 20. 04. 2020 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 2 - Ružinov, IČO: 00896918
2200265 S61-160420-0110 Návrh na vykonanie exekúcie 16,50 16,50 17. 04. 2020 Okresný súd Banská Bystrica
2200264 70200635 Natural 95 46,21 9,24 55,45 17. 04. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200263 202000349 Zneškodnenie odpadu 66,64 13,33 79,97 17. 04. 2020 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2200262 20200099 Nadpaušálne práce Q1/2020 235,21 47,04 282,25 17. 04. 2020 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1014.13
2200261 610190/20 Prevodovka 850,00 170,00 1 020,00 17. 04. 2020 ELBH - Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609326 objednávka č. 2020073
2200260 202000784 Materiál 75,32 15,06 90,38 16. 04. 2020 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2020011
2200259 220035 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 16. 04. 2020 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2200258 2020190 Štiepka, doprava 858,00 171,60 1 029,60 14. 04. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200257 2020173 Zastavené exekúcie 1 260,00 252,00 1 512,00 14. 04. 2020 Mgr. Marián Kráľ, Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35663456
20062 200050083 Servis automobilu 357,71 71,54 429,25 14. 04. 2020 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2200256 2000424 DIESEL 738,32 147,66 885,98 14. 04. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2200255 209060943 Internet 33,32 6,66 39,98 14. 04. 2020 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19
2200254 70200574 Natural 95 39,24 7,85 47,09 14. 04. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200253 O2020128 Testo analyzátor s grafickým displejom + príslušenstvo 2 813,34 562,67 3 376,01 14. 04. 2020 AREKO, s. r. o., Tomanova 35, 831 07 Bratislava, IČO: 31377530 objednávka č. 2020075
2200252 202000055 Palivové drevo 632,96 632,96 14. 04. 2020 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 zmluva č. 1451.20
2200251 202000056 Palivové drevo 427,57 427,57 14. 04. 2020 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 zmluva č. 1451.20
2200250 9001308685 SIPO položky - nájomné - elektronické spracovanie 46,11 46,11 14. 04. 2020 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2200249 3620030086 Materiál 148,19 17,84 166,03 14. 04. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2020007
2200248 VF19203 Materiál 71,09 3,67 74,76 14. 04. 2020 Václavu Kľúčová Služba, s. r. o., Podhora 26, 034 01 Ružomberok, IČO: 36847755
2200247 2020000048 Zemný plyn 52 892,26 10 578,46 63 470,72 08. 04. 2020 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 zmluva č. 1366.18; č. 1437.19
2200246 VF0282020 Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS na sídlisku Bysterec 708,00 141,60 849,60 08. 04. 2020 REVOP, s. r. o. Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
20061 20200017 Vypracovanie Pandemického plánu: Plán krízových opatrení v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID 19, SARS - CoV 150,00 150,00 08. 04. 2020 MYPRO s. r. o., Staromyjavská 716/73, 907 01 Myjava, IČO: 52531431
2200245 41190618 Neutralizačné boxy 1 773,90 354,78 2 128,68 08. 04. 2020 Hoval SK spol. s r. o., Rozvojová 2, 040 11 Košice, IČO: 35711051 objednávka č. 2020062
2200244 FV-2000732 Rozpočítanie vykurovacích nákladov podľa PRVN + W2M Heat2Go Comfort za rok 2019, Objekt: Ľ. Štúra 2297/12, 14, 16, 18, 20, 22 Dolný Kubín a J. Ťatliaka 1783/3, 4 Dolný Kubín 1 568,00 313,60 1 881,60 08. 04. 2020 ESM - YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904
2200243 20095 Elektroinštalačné práce: Kotolňa Nemocničná: práce doplňujúce kompenzačný rozvádzač 1 446,40 1 446,40 07. 04. 2020 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 objednávka č. 2020070
20060 37 Nájomné, ostatné služby 289,15 37,83 326,98 07. 04. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
20059 36 Teplo r. 2019 610,92 122,19 733,11 07. 04. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
20058 38 Elektrická energia 74,02 14,81 88,83 07. 04. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
2200242 200159 Materiál 462,32 91,52 553,84 07. 04. 2020 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2020010
2200241 20023 Štiepkovanie drevnej hmoty 16 486,40 3 297,28 19 783,68 07. 04. 2020 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 zmluva č. 1446.20
2200240 9201796006 Elektrická energia 495,70 99,14 594,84 07. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200239 9201796005 Elektrická energia 3 846,20 769,24 4 615,44 07. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200238 9201796011 Elektrická energia 5 429,04 1 085,81 6 514,85 07. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200237 9201796010 Elektrická energia 391,05 78,21 469,26 07. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200236 9201796008 Elektrická energia 762,24 152,45 914,69 07. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200235 9201796009 Elektrická energia 286,62 57,32 343,94 07. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200234 9201796007 Elektrická energia 463,74 92,75 556,49 07. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200233 8256239840 Telekomunikačné poplatky 224,16 44,83 268,99 07. 04. 2020 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2200232 7520000173 Telekomunikačné poplatky -2,00 -0,40 -2,40 07. 04. 2020 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
20057 1990096247 Nájom kopírky AltaLink C8055 82,22 16,44 98,66 07. 04. 2020 XEROX LIMITED, o. z., DIgital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
20056 1990096246 Kópie/tlač 14,49 2,90 17,39 07. 04. 2020 XEROX LIMITED, o. z., DIgital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677
2200231 FV-2000571 Rozpočítanie vykurovacích nákladov podľa PRVN + W2M Heat2Go Comfort za rok 2019, Objekt: Martina Hattalu 2973/13, 15, 17 Dolný Kubín 532,00 106,40 638,40 06. 04. 2020 ESM - YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904
20055 10200087 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 06. 04. 2020 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
20054 2020028 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 06. 04. 2020 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2200230 4220002027 Telekomunikačné poplatky 23,26 4,65 27,91 06. 04. 2020 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
20053 432005842 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 2 704,50 2 704,50 06. 04. 2020 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2020072
2200229 6861540912 Nájom fľaša oceľová 31,49 6,30 37,79 06. 04. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2200228 054/2020 Revízia a kontrola komínových telies, dymovodov a meranie spaľovacieho procesu v kotolniach v Dolnom Kubíne 3 829,60 765,92 4 595,52 06. 04. 2020 Kamexper, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441
2200227 2020184 Štiepka, doprava 1 298,00 259,60 1 557,60 06. 04. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200226 130001906924 Elektrická energia 261,67 52,33 314,00 06. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200225 130001906925 Elektrická energia 10,83 2,17 13,00 06. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200224 130001906921 Elektrická energia 10,00 2,00 12,00 06. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200223 130001906919 Elektrická energia 27,50 5,50 33,00 06. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200222 130001906918 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 06. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200221 130001906920 Elektrická energia 35,83 7,17 43,00 06. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200220 130001906928 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 06. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200219 130001906917 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 06. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200218 130001906926 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 06. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200217 130001906923 Elektrická energia 15,83 3,17 19,00 06. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200216 130001906927 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 06. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200215 130001906922 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 06. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200214 FV029/20 Kontrola a nastavenie havarijného termostatu 366,40 73,28 439,68 03. 04. 2020 DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2020058
2200213 703200252 Jazdné výkony, nájom kontajnera 324,84 64,97 389,81 03. 04. 2020 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2200212 4220001463 Telekomunikačné poplatky 21,89 4,38 26,27 03. 04. 2020 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
2200211 2020572 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 03. 04. 2020 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
20052 2020424 Notebook + príslušenstvo 994,00 198,80 1 192,80 02. 04. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2200210 202000317 Zneškodnenie odpadu 66,64 13,33 79,97 02. 04. 2020 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
22000209 8610133744 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 02. 04. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200208 8610133743 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 02. 04. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200207 861033504 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 02. 04. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200206 70200545 Diesel extra 17,15 3,43 20,58 02. 04. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200205 04/2020 Nájomné 150,00 150,00 02. 04. 2020 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; 1370.18
2200204 202000670 Materiál 111,58 22,32 133,90 01. 04. 2020 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2020011
2200203 2020167 Štiepka, doprava 1 716,00 343,20 2 059,20 01. 04. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200202 20000004 Oprava vchodových striešok nad vchodmi BD 2297 ul. Ľ. Štúra 6 781,40 1 356,28 8 137,68 01. 04. 2020 Pavel ŠOCH, Okružná 2057/16, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47212144
2200201 5520000106 Vodné a stočné 1 849,30 369,86 2 219,16 01. 04. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný KUbín, IČO: 36672254
2200200 5520000105 Vodné a stočné 4 420,44 884,09 5 304,53 01. 04. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný KUbín, IČO: 36672254
2200199 9201663607 Elektrická energia 122,36 24,47 146,83 01. 04. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200198 082020 Prehliadka bleskozvodnej sústavy 110,00 110,00 01. 04. 2020 Ing. Peter Jackulík - REVI, Hôrka 213, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 14168642
20051 2020393 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 01. 04. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
2200197 FV-2000514 Výmena vodomerov na teplú a studenú vodu v bytových domoch 2297, 2973, 1783 7 350,50 1 470,10 8 820,60 30. 03. 2020 ESM - YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 objednávka č. 2019145
2200196 202000613 Osobné ochranné pracovné pomôcky 2 689,09 537,82 3 226,91 30. 03. 2020 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2020011
2200195 70200484 Natural 95 50,39 10,08 60,47 30. 03. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200194 2020152 Štiepka, doprava 858,00 171,60 1 029,60 30. 03. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200193 20522770 Zastavené exekúcie 140,00 28,00 168,00 30. 03. 2020 František Radzo súdny exekútor, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36133019
2200192 31200451 Materiál 204,49 40,90 245,39 30. 03. 2020 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2020009
2200191 20200227 Právne poradenstvo 4 172,40 834,48 5 006,88 30. 03. 2020 Škubla & Partneri s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36861154 zmluva č. 1385.19
20050 20200202 Právne poradenstvo 50,75 10,15 60,90 30. 03. 2020 Škubla & Partneri s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36861154 zmluva č. 1385.19
2200190 OF20200035 Komponenty pre OM 1888 3 972,00 794,40 4 766,40 30. 03. 2020 KPI, s. r. o., Višňové 793, 013 23 Višňové, IČO: 36799165 objednávka č. 2020002
2200189 05/2020 Opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob - expanzomatov v bytových domoch a organizáciách na sídlisku Bysterec 782,96 782,96 30. 03. 2020 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2200188 04/2020 Vnútorné, vonkajšie prehliadky kotlov, skúšky tesnosti kotlov, odb. prehl. kotolne v plynovej kotolni NsP Dolný Kubín 398,76 398,76 30. 03. 2020 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2200187 03/2020 Vnútorné, vonkajšie prehliadky stredotl. kotlov, skúšky tesnosti kotlov, vnút. prehl. kotlov v plynovej časti kotolne NsP Dolný Kubín 740,40 740,40 30. 03. 2020 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2200186 02/2020 Vonkajšie prehliadky TNS expanzomaty v bytových domoch na sídlisku Brezovec 484,70 484,70 30. 03. 2020 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2200185 01/2020 Vonkajšie prehliadky kotlov v kotolni Banisko 243,84 243,84 30. 03. 2020 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
20049 2003072 Práce nad rozsah zákazky 255,00 51,00 306,00 20. 03. 2020 Stopercentná daňová, s. r. o., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 zmluva č. 1412.19
2200184 1620242899 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 673,44 673,44 19. 03. 2020 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463
2200183 511097853 Komplexné poistenie podnikateľov 258,75 258,75 19. 03. 2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO: 00151700
2200182 2020014 Doplnenie projektovej dokumentácie, hydraulické vyregulovanie vykurovania na stavbu: Hydraulické vyregulovanie okruhu Banisko - 11 KOST 660,00 132,00 792,00 18. 03. 2020 Entepro, s. r. o., Istebné 278, 027 53 Istebné, IČO: 36743704
2200181 6861533725 Nájom fľaša oceľová 39,94 7,99 47,93 18. 03. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2200180 20084 Elektroinštalačné práce a dodávky: Kotolňa zlúčenie odberného miesta 1 652,25 1 652,25 18. 03. 2020 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 objednávka č. 2020049
2200179 2000320 DIESEL 525,95 105,20 631,15 17. 03. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2200178 2020142 Štiepka SM, doprava 1 298,00 259,60 1 557,60 17. 03. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200177 FV026/20 Úprava softvéru pre komunikáciu s PC centrálou Brezovec 898,00 179,60 1 077,60 16. 03. 2020 DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2020036
2200176 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 765,69 765,69 16. 03. 2020 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00585441
2200175 8100210326 Havarijné poistenie 935,87 935,87 16. 03. 2020 UNIQA poisťovňa, a. s., Krakovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501
2200174 2020025 Oprava kotla 324,50 64,90 389,40 16. 03. 2020 ELPROJEKT ORAVA, s. r. o., Párnica 424, 026 01 Párnica, IČO: 46479279 objednávka č. 2020065
2200173 VF0182020 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 2 na kotolni Brezovec - nemocnica 249,57 49,91 299,48 13. 03. 2020 REVOP, s. r. o. Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2200172 2020045 Overenie meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 647,00 129,40 776,40 13. 03. 2020 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč - Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 objednávka č. 2020023
2200171 20200041 Servisná prehliadka a zoradenie spaľovacích pomerov horákov (nie priemyselných) v plynovej kotolni 774,00 774,00 13. 03. 2020 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2200170 2020000038 Zemný plyn 74 426,12 14 885,22 89 311,34 12. 03. 2020 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 zmluva č. 1366.18; č. 1437.19
2200169 20520986 Zastavené exekúcie 1 435,00 287,00 1 722,00 12. 03. 2020 František Radzo súdny exekútor, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36133019
2200168 5200218 Materiál -11,86 -2,37 -14,23 12. 03. 2020 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2020012
2200167 502002199 Materiál 98,63 8,75 107,38 12. 03. 2020 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2020012
2200166 06610083 Jednodrez univerzlny, JUNONA kuchynská zostava 282,50 56,50 339,00 12. 03. 2020 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a. s., Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 36573175
2200164 70200387 Natural 95, Diesel extra 80,30 16,06 96,36 11. 03. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200163 209045264 Internet 33,32 6,66 39,98 11. 03. 2020 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19
2200162 2000295 DIESEL 111,37 22,27 133,64 11. 03. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2200161 2020-057 Klapka uzatváracia DN 100 PN16 347,00 69,40 416,40 11. 03. 2020 Valve Trade s. r. o., Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava- Nové Mesto objednávka č. 2020064
2200160 430001 Nájom fr. meniča -250,00 -50,00 -300,00 11. 03. 2020 TECHNOPLUSS, s. r. o., Víťazná 2, 831 06 Bratislava, IČO: 0045320632
2200159 3620020106 Materiál 23,83 4,77 28,60 11. 03. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2020007
2200158 1620200133 Rozbor PV - 7 rozborov 33,81 6,76 40,57 11. 03. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný KUbín, IČO: 36672254
2200165 9201224307 Elektrická energia 4 740,28 948,06 5 688,34 09. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
20048 1990094668 Nájom kopírky AltaLink C8055 82,22 16,44 98,66 09. 03. 2020 XEROX LIMITED, o. z., DIgital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
20047 1990094667 Kópie/tlač 42,64 8,53 51,17 09. 03. 2020 XEROX LIMITED, o. z., DIgital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677
2200157 10200078 Tabuľky A5 - tvrdý plast, Samolepky A5 tlač - chemická látka 24,00 4,80 28,80 09. 03. 2020 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
2200156 9201224305 Elektrická energia 3 803,55 760,71 4 564,26 09. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200155 9201224306 Elektrická energia -68,51 -13,71 -82,22 09. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200154 2020118 Štiepka, doprava 440,00 88,00 528,00 09. 03. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200153 8253973460 Telekomunikačné poplatky 288,69 57,74 346,43 09. 03. 2020 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
20046 6002050972 Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu 55,00 11,00 66,00 09. 03. 2020 Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31320155
2200152 9001298823 SIPO položky - nájomné - elektronické spracovanie 45,06 45,06 09. 03. 2020 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2200151 5001000155 Cena za nedodržanie hranice tarifnej skupiny určenej prevádzkovateľom distribučnej siete 6 257,32 1 251,46 7 508,78 09. 03. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
20045 2020241 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 06. 03. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
20044 2380413744 Kancelárske potreby 89,54 17,91 107,45 06. 03. 2020 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
2200150 400019 Urgentný servisný výjazd k fr. meniču, nájom fr. meniča, cestovné 1 199,52 239,90 1 439,42 06. 03. 2020 TECHNOPLUSS, s. r. o., Víťazná 2, 831 06 Bratislava, IČO: 0045320632 objednávka č. 2020055
2200149 400018 Servisný výjazd k frekvenčnému meniču Danfoss, nájom fr. meniča, cestovné 834,52 166,90 1 001,42 06. 03. 2020 TECHNOPLUSS, s. r. o., Víťazná 2, 831 06 Bratislava, IČO: 0045320632
2200148 202000233 Zneškodnenie odpadu 104,38 20,88 125,26 06. 03. 2020 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2200147 2320200022 Štrk Varín 54,13 10,83 64,96 06. 03. 2020 KOS - KYSUCKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o., Hviezdoslavova 1699, 022 01 Čadca, IČO: 31630103 objednávka č. 2020061
2200146 202000234 Zneškodnenie odpadu 80,24 16,05 96,29 06. 03. 2020 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2200145 202000232 Zneškodnenie odpadu 75,82 15,16 90,98 06. 03. 2020 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
20043 432004444 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 2 650,50 2 650,50 05. 03. 2020 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2020060
2200144 9201208789 Elektrická energia 131,34 26,27 157,61 05. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200143 9201208791 Elektrická energia -33,16 -6,63 -39,79 05. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200142 9201208785 Elektrická energia 81,15 16,23 97,38 05. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200141 9201208788 Elektrická energia 107,45 21,49 128,94 05. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200140 9201208787 Elektrická energia 2,57 0,51 3,08 05. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200139 2020011 UCF 44,00 8,80 52,80 05. 03. 2020 Ing. Ivan Pisch - ZAPOL, Nemocničná 1946, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10848967
2200138 220021 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 05. 03. 2020 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2200137 220012 Nájom nebytových priestorov 180,00 36,00 216,00 05. 03. 2020 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
20042 10200053 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 05. 03. 2020 ACCRUAL, s.r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2200136 70200356 Natural 95, Diesel 129,43 25,89 155,32 04. 03. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200135 202000463 Materiál 203,92 40,78 244,70 04. 03. 2020 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2020011
2200134 31200060 Materiál 453,24 90,65 543,89 04. 03. 2020 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2020009
20041 28 Elektrická energia 77,54 15,51 93,05 03. 03. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
20040 27 Nájomné, ostatné služby 289,15 37,83 326,98 03. 03. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
2200133 200102507 Nity pre nitovacie kliešte, nitovacie kliešte 37,08 7,42 44,50 03. 03. 2020 Slavomír Binčík - JUNIOR, Hlavná 266, 900 62 Kostolište, IČO: 34391509
2200132 2020102 Štiepka, doprava 440,00 88,00 528,00 03. 03. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200131 03/2020 Nájomné 150,00 150,00 03. 03. 2020 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 - 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
2200130 5520000079 Vodné a stočné 502,80 100,56 603,36 03. 03. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2200129 703200132 Jazdné výkony, nájom veľkoobjemového kontajnera 426,08 85,22 511,30 03. 03. 2020 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2200128 200108 Materiál 498,11 99,62 597,73 03. 03. 2020 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2020010
20039 2035102383 Inzercia 36,00 7,20 43,20 02. 03. 2020 Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253
2200127 8629458915 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 02. 03. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200126 8629459153 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 02. 03. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200125 8629459152 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 02. 03. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200124 FV018/20 Výmena snímača otáčok štokera Brezovec 89,20 89,20 02. 03. 2020 DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552
2200123 FV013/20 Kontrola spalinového ventilátora a zoradenie regulátorov kotla 325,05 65,01 390,06 02. 03. 2020 DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552
20038 2020017 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 03. 2020 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2200122 2020363 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 02. 03. 2020 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2200121 130001906924 Elektrická energia 275,83 55,17 331,00 02. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200120 130001906925 Elektrická energia 10,83 2,17 13,00 02. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200119 130001906921 Elektrická energia 10,00 2,00 12,00 02. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200118 130001906919 Elektrická energia 27,50 5,50 33,00 02. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200117 130001906918 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 02. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200116 130001906920 Elektrická energia 35,83 7,17 43,00 02. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200115 130001906928 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 02. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200114 130001906917 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 02. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200113 130001906926 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 02. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200112 130001906923 Elektrická energia 15,83 3,17 19,00 02. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200111 130001906927 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 02. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200110 130001906922 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 02. 03. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
20037 2035102240 Inzercia 100,80 20,16 120,96 28. 02. 2020 Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253
2200109 20VF006 Výkopové práce bagrom Terex 497,50 497,50 28. 02. 2020 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 zmluva č. 1378.19
2200108 610101/20 Štokrová šnekovnica starý typ 850,00 170,00 1 020,00 28. 02. 2020 ELBH - Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325
2200107 20009 Štiepkovanie 12 585,60 2 517,12 15 102,72 28. 02. 2020 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 zmluva č. 1446.20
2200106 2020066 Chemické produkty 96,80 19,36 116,16 26. 02. 2020 VLAON Slovakia s. r. o., Stred 73/68, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 52076890 objednávka č. 2020034
2200105 70200287 Diesel 44,16 8,83 52,99 26. 02. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200104 FV014/20 Montáž závitového dopravníka a jeho uvedenie do prevádzky v biomasovej kotolni TEHOS Bysterec 3 156,00 3 156,00 26. 02. 2020 DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2020035
2200103 2020098 Štiepka, doprava 858,00 171,60 1 029,60 25. 02. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200102 3620020072 Materiál 47,47 9,49 56,96 24. 02. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2020007
20036 7200100215 Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi 50,00 10,00 60,00 24. 02. 2020 Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951
20035 2035102002 Inzercia 100,80 20,16 120,96 24. 02. 2020 Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253
2200101 6861521881 Nájom fľaša oceľová 41,76 8,35 50,11 20. 02. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2200100 70200258 Natural 95, Diesel extra 92,09 18,42 110,51 20. 02. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200099 FA2020006 Rekonštrukcia zákrytového panelu na šachte teplovodu - STATIKA RP 200,00 40,00 240,00 20. 02. 2020 PP PROJECT - CONCRETE, s. r. o., Veličná 303, 027 54 Veličná, IČO: 50725149
2200098 OF20024 Školenie neelektrikárov 36,00 7,20 43,20 20. 02. 2020 RPIC, spol. s r. o., J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31611389
2200097 20200028 Odborné prehliadky plynových zariadení v kotolniach 768,00 153,60 921,60 19. 02. 2020 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2200096 2020062 Reťaz 316,00 63,20 379,20 18. 02. 2020 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2020014
2200095 2000172 DIESEL 860,96 172,20 1 033,16 18. 02. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2200094 2020085 Štiepka, doprava 440,00 88,00 528,00 18. 02. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200093 9000348982 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 17. 02. 2020 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2200092 9000348979 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 17. 02. 2020 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2200091 9000348978 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 17. 02. 2020 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2200090 9000348977 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 17. 02. 2020 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2200089 9000348976 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 17. 02. 2020 SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
20034 20200332 Účastnícky poplatok za účasť na odbornom kurze "Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla" 464,00 464,00 17. 02. 2020 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO: 30810701
20033 2020007147 Poplatok za potvrdenie bankovej informácie pre účely auditu 65,00 13,00 78,00 17. 02. 2020 Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
2200088 202000047 Zneškodnenie odpadu 92,48 18,50 110,98 17. 02. 2020 HGM - Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
20032 2090298 Aktualizačná verzia programu DnPAM, ISM, WOASIS, WPU 552,00 110,40 662,40 14. 02. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2200087 2020000025 Zemný plyn 86,00 17 321,08 103 926,47 14. 02. 2020 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 zmluva č. 1366.18; č. 1437.19
2200086 8110423565 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 14. 02. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200085 8110423555 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 14. 02. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200084 8110423564 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 14. 02. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
20031 2380409398 Kancelárske potreby 136,10 27,22 163,32 14. 02. 2020 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
2200083 2020005 Dodávka a výmena kovania na bytovom dome Ľ. Štúra 2297 49,10 9,82 58,92 13. 02. 2020 Vladimír Suja - UNI, Matúškova 1645/32, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272383
2200082 9001291901 SIPO položky - NÁJOMNÉ - elektronické spracovanie 44,00 44,00 13. 02. 2020 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2200081 70200195 Natural 95, Diesel extra 68,13 13,63 81,76 13. 02. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200080 20003 Štiepkovanie 7 948,80 1 589,76 9 538,56 13. 02. 2020 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 zmluva č. 1446.20
2200079 20200056 Žiarobetón 42,52 8,50 51,02 12. 02. 2020 KOVOHUTY Dolný Kubín, s. r. o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31646697 objednávka č. 2020048
2200078 97200043 Výmena a montáž el. bojlera v bytovom dome č. 348 Kňažia 365,72 73,15 438,87 12. 02. 2020 Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín, Zochova 1117/97, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00222071
2200077 2020041 Trovy exekúcie 26,56 5,31 31,87 11. 02. 2020 Mgr. Marián Kráľ, Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35663456
2200076 209029668 Internet 39,15 7,83 46,98 11. 02. 2020 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19
20030 1990093928 Nájom AltaLink C8055 82,22 16,44 98,66 11. 02. 2020 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
2200075 3620010191 Materiál 31,90 6,38 38,28 11. 02. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2020007
2200074 2020064 Štiepka, doprava 858,00 171,60 1 029,60 10. 02. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
20029 2002047 Audit účtovnej závierky 2019 - 2. časť 1 900,00 380,00 2 280,00 10. 02. 2020 Stopercentná daňová, s. r. o., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 zmluva č. 1412.19
2200073 2000134 DIESEL 549,88 109,98 659,86 10. 02. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2200072 9200666202 Elektrická energia 5 262,36 1 052,47 6 314,83 10. 02. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200071 9200666201 Elektrická energia 862,83 172,57 1 035,40 10. 02. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200070 9200661570 Elektrická energia 372,20 74,44 446,64 07. 02. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200069 9200662451 Elektrická energia 421,20 84,24 505,44 07. 02. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200068 9200662442 Elektrická energia 684,47 136,89 821,36 07. 02. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200067 9200662448 Elektrická energia 419,50 83,90 503,40 07. 02. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200066 9200662445 Elektrická energia 867,40 173,48 1 040,88 07. 02. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200065 9200662438 Elektrická energia 916,21 183,25 1 099,46 07. 02. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200064 2020005 Vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na vykurovací okruh Banisko a Matúškova, poplatky za overenia a údaje z dokumentácie 1 671,00 334,20 2 005,20 07. 02. 2020 DIBDIAKGEO, s. r. o., Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756 objednávka č. 2019127
20028 32000103 Ročná internetová aktualizácia softvéru BTS 209,34 41,87 251,21 07. 02. 2020 BE - SOFT a. s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice, IČO: 36191337 objednávka č. 2020032
20027 29205241 STN EN 24,80 24,80 07. 02. 2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
20026 2020071 práce podľa zmluvy, PATCH kábel, Klávesnica 220,00 44,00 264,00 06. 02. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
20025 432002629 Poplatok za vydanie karty 9,00 1,80 10,80 06. 02. 2020 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2020045
20024 432002623 Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 2 817,00 2 817,00 06. 02. 2020 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2020044
2200063 8251722312 Telekomunikačné poplatky 225,41 45,08 270,49 06. 02. 2020 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2200062 4220000960 Telekomunikačné poplatky 23,48 4,70 28,18 06. 02. 2020 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
20023 10200013 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 06. 02. 2020 ACCRUAL, s.r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2200061 6861517827 Nájom fľaša oceľová 42,91 8,58 51,49 06. 02. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2200060 202000209 Materiál, OOPP 408,52 81,70 490,22 06. 02. 2020 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2020011
2200059 2200095 Zváračský kurz 150,00 30,00 180,00 06. 02. 2020 Stavomontáže Žilina, a. s., Bytčická 2, 011 06 Žilina, IČO: 31643841 objednávka č. 2020030
2200058 20200017 Servisné práce a zoradenie spaľovacieho zariadenia priemyselných horákov v plynovej kotolni 620,00 124,00 744,00 06. 02. 2020 BALÁŽIK - SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2200057 19511337 Trovy exekúcie 34,87 6,97 41,84 05. 02. 2020 František Radzo súdny exekútor, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36133019
20022 20066 Poplatok za seminár "Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2020 - Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019" 58,00 58,00 05. 02. 2020 Ing. Milada Dutková, Ľudovíta Štúra 2045/9, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44353154
2200056 02/2020 Nájomné 150,00 150,00 05. 02. 2020 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 - 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
20021 11 Nájomné, ostatné služby 289,15 37,83 326,98 05. 02. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
20020 12 Elektrická energia 84,40 16,88 101,28 05. 02. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
2200055 2020166 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 05. 02. 2020 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2200054 31200124 Materiál 21,21 4,24 25,45 05. 02. 2020 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2020009
2200053 2020005 UCF 22,00 4,40 26,40 05. 02. 2020 Ing. Ivan Pisch - ZAPOL, Nemocničná 1946, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10848967
2200052 2020050 Materiál 110,10 22,02 132,12 05. 02. 2020 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2020014
2200051 703200027 Jazdné výkony, nájom veľkoobjemového kontajnera 228,20 45,64 273,84 05. 02. 2020 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
20019 3200396 Ubytovanie, daň z ubytovania 328,88 32,72 361,60 05. 02. 2020 Grand hotel Permon, s. r. o., Pribylina 1486, 032 42 Pribylina, IČO: 44130651 objednávka č. 2020033
2200050 8000171786 SHELL TELLUS 128,70 25,74 154,44 05. 02. 2020 EURO - VAT, spol. s r. o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince, IČO: 18049397 objednávka č. 2020041
2200049 2020042 Štiepka, doprava 858,00 171,60 1 029,60 04. 02. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2020031
2200048 5520000034 Vodné a stočné 702,67 140,53 843,20 04. 02. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
20018 5022001782 Daňové centrum, mzdové centrum - ročný prístup 436,50 57,30 523,80 04. 02. 2020 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503 objednávka č. 2020027
20017 2020007 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 04. 02. 2020 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2200047 200046 Materiál 166,73 33,35 200,08 04. 02. 2020 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2020010
20016 FA1902009840 airFRESH four SEASONS 92,00 18,40 110,40 04. 02. 2020 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s. r. o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790 objednávka č. 2020038
20015 2200116 Kancelárske potreby 60,94 12,19 73,13 03. 02. 2020 Miloš Huba ORSA, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
20014 1990092716 Nájom kopírky AltaLink C8055 45,09 9,02 54,11 03. 02. 2020 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
2200046 2020029 Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov IV., V. triedy 260,00 52,00 312,00 03. 02. 2020 PRESCONT, s. r. o., Porúbka 96, 013 11 Porúbka, IČO: 36437352 objednávka č. 2020025
2200045 75385030 RVD 140 1 722,50 344,50 2 067,00 03. 02. 2020 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 objednávka č. 2020028
20013 20200056 Podpora ku dochádzkovému systému AMS + dochádzkových terminálov, aktualizácie SW, hotline, online chat, vzdialený servisný dohľad nad terminálmi - systém FENIX 181,50 36,30 217,80 03. 02. 2020 SYSTEM - IS s. r. o., Jegorovova 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44681445
2200044 4141227524 Preskúšanie OOPP 14,00 2,80 16,80 03. 02. 2020 Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 objednávka č. 2020020
2200043 OF20013 Školenie elektrikárov 100,00 20,00 120,00 31. 01. 2020 RPIC, spol. s r. o., J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31611389
2200042 2090015221 Diaľničné známky 83,33 16,67 100,00 31. 01. 2020 Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001
2200041 610044/20 Štokrová šnekovnica 510,00 102,00 612,00 31. 01. 2020 ELBH - Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 objednávka č. 2020029
2200040 502001035 Materiál 30,22 2,59 32,81 30. 01. 2020 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2020012
20012 2020039 Kópie/tlač 26,32 5,26 31,58 29. 01. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
20011 2010066 Školenie prog. Ecosun. PAM 50,00 10,00 60,00 29. 01. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 objednávka č. 2020015
2200039 162200063 Nájom 2020 24 925,58 24 925,58 28. 01. 2020 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. JÉGÉHO Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 14 Dolný Kubín, IČO: 00634905
20010 20200005 Medzinárodná konferencia Vykurovanie 2020 276,67 55,33 332,00 27. 01. 2020 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 2 - Ružinov, IČO: 00896918
2200038 220003 Nájom nebytových priestorov za uskladnenie drevnej hmoty 180,00 36,00 216,00 27. 01. 2020 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2200037 75384033 Regulátory 1 518,75 303,75 1 822,50 27. 01. 2020 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 objednávka č. 2020028
2200036 OF003/20 Modul digitálnych výstupov 133,60 26,72 160,32 27. 01. 2020 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2020003
2200035 20006 Skúšačka 25kV 236,65 47,33 283,98 27. 01. 2020 Jambor, s. r. o., Bytčianska 58, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, IČO: 36415057 objednávka č. 2020026
2200034 70200101 Natural 95, Diesel 183,62 36,72 220,34 27. 01. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200033 3620010071 Materiál 93,69 18,74 112,43 24. 01. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2020007
2200032 2000058 DIESEL 562,73 112,55 675,28 23. 01. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
20009 2020026 Bezpečnostný balík ESET Endpoint Protection Standard pre 17 PC a 1 rok 357,00 71,40 428,40 22. 01. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
20008 1020200272 Seminár Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2019 110,00 22,00 132,00 22. 01. 2020 PragmaSys s. r. o., Hlinícka 1165/2, 907 01 Myjava, IČO: 47632470
2200031 130001906922 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 22. 01. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200030 130001906927 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 22. 01. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200029 130001906923 Elektrická energia 15,83 3,17 19,00 22. 01. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200028 130001906926 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 22. 01. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200027 130001906917 Elektrická energia 6,67 1,33 8,00 22. 01. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200026 130001906928 Elektrická energia 5,83 1,17 7,00 22. 01. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200025 130001906920 Elektrická energia 35,83 7,17 43,00 22. 01. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200024 130001906918 Elektrická energia 5,00 1,00 6,00 22. 01. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200023 130001906919 Elektrická energia 27,50 5,50 33,00 22. 01. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200022 130001906921 Elektrická energia 10,00 2,00 12,00 22. 01. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200021 130001906925 Elektrická energia 10,83 2,17 13,00 22. 01. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200020 130001906924 Elektrická energia 265,00 53,00 318,00 22. 01. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200019 2020/0001 Drevná štiepka, doprava 3 652,00 730,40 4 382,40 20. 01. 2020 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2020001
2200018 OF002/20 Releový modul 76,68 15,34 92,02 20. 01. 2020 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2020003
2200017 2019018990 Elektrická energia 588,30 117,66 705,96 20. 01. 2020 ELGAS, k. s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242
20007 16/2020 Overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod k 31. 12. kalendárneho roka 120,00 24,00 144,00 17. 01. 2020 Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková - notár, A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, IČO: 37973037
2200016 1620200006 Rozbor PV 35,56 7,11 42,67 17. 01. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2020017
2200015 70200074 Diesel extra, COYOTE GLYKOSOL 15,88 3,18 19,06 17. 01. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2200014 6861511738 Nájom fľaša oceľová 35,64 7,13 42,77 17. 01. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2200013 130001887329 Elektrická energia 199,17 39,83 239,00 17. 01. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200012 130001887331 Elektrická energia 415,00 83,00 498,00 17. 01. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200011 130001887335 Elektrická energia 593,33 118,67 712,00 17. 01. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200010 130001887337 Elektrická energia 761,67 152,33 914,00 17. 01. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200009 130001887327 Elektrická energia 740,83 148,17 889,00 17. 01. 2020 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2200007 8687462412 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 15. 01. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200006 8687462651 Zemný plyn 564,17 112,83 677,00 15. 01. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200005 8687462650 Zemný plyn 1 416,67 283,33 1 700,00 15. 01. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2200004 70200014 Diesel 47,70 9,54 57,24 15. 01. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
20006 2020001 Výmena reklamného banneru a aktualizácia web stránky pre rok 2020 (www.tehos.eu) 40,00 40,00 15. 01. 2020 Filip Bocko STUDIODESIGN, Valaská Dubová 195, 034 96 Valaská Dubová, IČO: 46343806 objednávka č. 2020018
20005 2000500062 Servis automobilu 381,30 76,26 457,56 13. 01. 2020 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
20004 2001039 Školenie Zmeny účtovných a daňových predpisov od 1. 1. 2020 a Účtovná závierka 2019 35,00 7,00 42,00 13. 01. 2020 Stopercentná daňová, s. r. o., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693
2200003 209014067 Internet 33,32 6,66 39,98 10. 01. 2020 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1440.19; č. 1441.19; č. 1442.19; č. 1443.19
20003 2020005 Toner XEROX 3117 45,00 9,00 54,00 10. 01. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 objednávka č. 2020004
20002 432000371 elektronické stravovacie poukážky - vydanie 2 106,00 2 106,00 07. 01. 2020 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2020005
20001 2019160 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 07. 01. 2020 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2200002 8836389331 Poplatky RTVS 222,96 222,96 07. 01. 2020 Rozhlas a Televízia Slovensko, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47232480
2200001 01/2020 Nájomné 150,00 150,00 03. 01. 2020 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 - 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.