Menu

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja
Faktor primárnej energie

V zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 o výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom platnej od 1.1.2017 je faktor primárnej energie pre systém CZT TEHOS, s. r. o. Dolný Kubín za rok 2018:

Tepelný okruh Banisko: fp-czt = 0,62
Tepelný okruh Obrancov mieru: fp-czt = 0,67
Tepelný okruh Bysterec: fp-czt = 0,20
Tepelný okruh Matúšková: fp-czt = 0,25
Tepelný okruh Brezovec: fp-czt = 0,32

faktor CO2:
Tepelný okruh Banisko: fCO2 = 0,30 kg/kWh
Tepelný okruh Obrancov mieru: fCO2 = 0,33 kg/kWh
Tepelný okruh Bysterec: fCO2= 0,03 kg/kWh
Tepelný okruh Matúšková: fCO2 = 0,05 kg/kWh
Tepelný okruh Brezovec: fCO2 = 0,10 kg/kWh

 

Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja