Menu
TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Secretariat
tel:Jurčíková 043/586 3011
Fax: 043/586 2085

Dispatching
tel: +421 911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja
Head of company

Professional CV

First name, Surname, Degree: Stanislav Vilček, Ing

Domicile: Nemocničná 1947/ 39, Dolný Kubín

Nationality: SR

Date and place of birth: 15. 12. 1962, Bratislava

Marital status: married, 2 children

Education: University degree, professional competence in thermal energetics

1981 – 1987 SVŠT – Faculty of mechanical engineering ( today Slovak technical university Bratislava )

field of study: thermal and nuclear machines and devices

Ďalšie vzdelanie:
– energetický poradca, reg. číslo 6061
– energetický audítor, por. číslo 37
– PDC – certifikát č. 33/97
– spôsobilosť na verejné obstarávanie, G2478- 620- 2008
– odborná spôsobilosť v tepelnej energetike,
– odborná spôsobilosť v elektroenergetike,
– odborná spôsobilosť v plynárenstve

Zamestnanie a pracovné zaradenie:

1987 – 1992 referent investičnej výstavby na stavbe „Rekonštrukcia závodnej teplárne“
1992 – 1993 technický pracovník – samostatný energetik, vodohospodár
1993 – 1995 hlavný energetik, člen vedenia spoločnosti TEXICOM,
1995 – 2004 hlavný energetik, vedúci energetiky a životného prostredia, zodpovedný zástupca pre podnikanie v predmete tepelnej energetiky, elektroenergetiky,
2004 – 2007 energetik, vodohospodár, zodpovedný zástupca pre povolenie na podnikanie v tepelnej energetike, elektroenergetike a plynárenstve,
2007 – 2009 energetik, vodohospodár, vedenie technicko-obchodného úseku, odborný zástupca na predmet podnikania v tepelnej energetike a elektroenergetike.
Od 1.5.2009 – konateľ spoločnosti TEHOS, s. r. o.

Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja