Menu
TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Secretariat
tel:Jurčíková 043/586 3011
Fax: 043/586 2085

Dispatching
tel: +421 911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja
General Assembly

The main body of company is represented by General Assembly. Head of General Assembly is Mayor of Dolný Kubín,
Mr. Roman Matejov.

Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja