Menu
TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Secretariat
tel:Jurčíková 043/586 3011
Fax: 043/586 2085

Dispatching
tel: +421 911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja
Permission for bussiness activities

Permission for bussiness activities 2006T0081_04

Map of defined area CZT TEHOS

Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja