Menu
TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Secretariat
tel:Jurčíková 043/586 3011
Fax: 043/586 2085

Dispatching
tel: +421 911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja
Board of Supervisors

Company activities are controlled by Board of Supervisor in following structure:

  • Pavol Heško – head
  • MUDr. Peter Šulej – member
  • Ing. Ondrej Škvarka – member
  • Ing. Zdena Poracká – member
  • Ing. Peter Jackulík – member

Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja