Menu

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02. 01. 2020
Havarijný plán
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Dozorná rada spoločnosti

Činnosť firmy kontroluje Dozorná rada v nasledovnom zložení:

 

  • Ing. Anastázia Ballová
  • Benjamín Brodňanský
  • Ing. Zdena Poracká
  • MUDr. Juliana Gregová
  • Ing. Roman Janček

Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.