Menu

Video - Zelené mestá aj vďaka CZT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEHOS s. r. o.
tehos@tehos.eu
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

Sekretariát
tel: 043/586 3011


Dispečing-poruchová služba
tel: 0911 923 786
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja
Cena tepla

 Cena tepla pre r. 2013

 Cena tepla pre r. 2014

 Cena tepla pre r. 2015

 Cena tepla pre r. 2016

 Cena tepla pre r. 2017

 Cena tepla pre r. 2018

 Cena tepla od 06. 07. 2018 do 31. 12. 2021

 Cena tepla od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021

 Cena tepla od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021

Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Európsky fond regionálneho rozvoja